Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
מערכת סלב

מערכת סלב

ישראלים רבים שקנו מטבע וירטואלי כדוגמת ביטקוין נמצאים כעת במרכז העניינים של רשות המיסים. השינויים הגדולים שהיו בשערי המטבע והתעוררות התקשורת בנושא העמידה את סוגיות המיסוי בגין מטבעות אלו לבחינה מיסויית של רשות המיסים.

מי שרכש מטבע וירטואלי ולא השתמש בו אלא אך ורק החזיק בו, לא עבר עבירת מס שכן לא צריך היה לדווח על רווח שכזה שרק נצבר על הנייר ולא מומש בפועל.
המיסוי מתגבש בעת שאותו אדם השתמש במטבע הווירטואלי בדרך שמימשה בפועל את הרווח שנוצר מיום השקעתו במטבע ועד ליום המימוש.

  • מיסוי רק על רווח שמומש

צורות שונות יש למימוש רווח והנפוצות שבהן הן שלוש.

  1. מי שהשתמש במטבע כדי לרכוש מוצרים או שירותים מימש בכך את הרווח הגלום בשינוי ערך המטבע מיום החזקתו ועד ליום השימוש בו לרכישת המוצר או השירות.
  2. מי שהמיר את המטבע למטבע וירטואלי אחר עשה למעשה שתי פעולות: פעולה אחת היא מכירת המטבע הווירטואלי ובכך מימושו של הרווח שנצבר מיום החזקתו ועד ליום המרתו למטבע האחר. פעולה שנייה היא רכישת מטבע ווירטואלי מסוג חדש.
  3. מי שמכר את המטבע וקיבל את תמורתו בשקלים או בכל מטבע בנקאי אחר מימש את הרווח שנצבר מיום רכישת המטבע ועד ליום מכירתו.

מבחינת פקודת מס הכנסה המטבע הווירטואלי אינו נחשב כמטבע המונפק על ידי בנק מרכזי אלא כנכס. פעולת המימוש כפי שהוצגה בשלושת המקרים שלעיל חייבת במס של 25% כעל כל רווח הון ממכירת נכס. במקרים בהם מאופיינת עסקת המימוש בסממנים עסקיים שחורגים מהשקעה הונית, מסתכן בעליו במס שולי כפי שמוטל על כל עסקה מסחרית. הסיכון בכך הוא גבוה יחסית לאור ההתמחות המיוחדת הנדרשת בהבנת אופיים ופעילותם של המטבעות השונים.

  • מה רוצה מס הכנסה?

מי שמימש בשנים האחרונות רווח ממטבעות ווירטואליים היה צריך לדווח על כך בדו"ח שנתי למס הכנסה ומי שלא עשה כך עבר עבירה פלילית ששייכת לעבירות מסוג של הלבנת הון. עבירות אלו מכתימות למעשה את כל הונו של עובר העבירה ולא רק את החלק מהונו ששווה לגובה המס שלא שולם. זאת ועוד, החשיפה לסיכון זה טומנת בחובה גם סיכון לתשלום מס גבוה בשיעור המס השולי לעסקאות עם סממנים מסחריים בניגוד לשיעור מס של 25% המוטל על רווח הון. בנוסף ישנם הפרשי הצמדה וריבית שנתית של 4% ועוד קנסות דרקוניים בגין אי הגשת הדו"ח במועד.

  • מה ניתן לעשות?

כדי להימנע מסיכון זה ניתן להשתמש בין השאר בהליך של גילוי מרצון התקף בימים אלו. ההליך כשמו כן הוא, מאפשר למי שעבר עבירה של אי דיווח למס הכנסה לפנות ביוזמתו ולגלות מרצונו על מה שאירע בעבר עת לא דיווח על רווחיו אלו. כדי להקל עליו פתוחה בפניו אפשרות לבצע הליך גילוי מרצון אנונימי אותו מבצעים באמצעות מייצגים.

מומחי המס מ- ״פז – מומחי מס פורשי רשות המיסים״ מסבירים כי "יש ביכולתנו לפנות בשמו של הלקוח אך מבלי לזהותו בפני רשות המיסים. אנחנו מנהלים משא ומתן אנונימי עם רשות המיסים כשבסיומו אנחנו חוזרים אל הלקוח ומציגים את התוצאות בפניו הכוללות את הוודאות לגבי חבות המס שתפזר את מסך הערפל הקיים במקרים בהם ישנם סממנים מסחריים לעסקה. בדרך כזו ייקבע סופית באם שעור המס יהיה כזה המוטל על רווח הון, משמע 25% או כזה המוטל על עסקה מסחרית, משמע שעור מס שולי. בנוסף אנחנו מגיעים להסדר על גובה הקנסות אם בכלל וביטול הסיכון להעמדה לדין פלילי. האנונימיות מאפשרת ללקוח לסרב להצעת ההסדר של רשות המיסים מבלי להיחשף! למעשה – אם הפשרה המוצעת לכם ע"י רשויות המס נראית לכם כמוגזמת – אתם יכולים להימנע מהחשיפה לרשויות המס מבלי שתהיה לרשות יכולת כלשהי לזהות אתכם". בדרך זו משיג הלקוח וודאות ויודע בדיוק כמה יעלה לו להיחשף ולסגור את כל הנושא מאחוריו.

פז הלפרין - התמחות ספציפית במיסוי מטבעות ווירטואליים מול רשות המיסים

״פז – מומחי מס פורשי רשות המיסים״ הינו משרד של עורכי דין ורואי חשבון פורשי רשות המיסים. "אנחנו מכירים את המערכת מבפנים ויודעים לייצר ללקוחותינו את ההסדרים הטובים ביותר שיוכלו לקבל ובצורה אנונימית לחלוטין. ניתן לפנות אלינו ולקבל יעוץ ראשוני ללא תשלום בהתאם לנסיבות הספציפיות של בעל החשבון.

פוסטים אחרונים