10 חברות הביטוח המובילות בישראל 2021- מנורה מבטחים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook

מנורה מבטחים - מקום 5 מתוך 10 ב-2021

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ חברת ביטוח הפועלת בכל תחומי הביטוח העיקריים בישראל כגון, ביטוח כללי, ביטוח חיים וביטוח בריאות.
החברה נמנית בין חמש חברות הביטוח הגדולות בישראל.

סך הנכסים המנוהלים על ידי החברה ב-2021 הסתכם ב-54 מיליארד ₪.

הקבוצה שומרת על קשרים עסקיים עם כ-4,000 סוכני ביטוח, המעניקים שירותים ללקוחות החברה בכל רחבי הארץ.

משרד ראשי
מגדל מנורה מבטחים, רמת-גן

מוצרים עיקריים
ביטוח כללי, ביטוח חיים, ביטוח בריאות

מי הם עשרת חברות הביטוח שהובילו אשתקד? מה אנחנו באמת יודעים עליהם ואיך הם הגיעו לכבד את מיקומם ב-10 בתי ההשקעות המובילים בישראל ?

בסדרת כתבות שאנחנו, כאן באתר SELEB הכנו עבורכם, תוכלו לקבל את כל המידע הרלוונטי ביותר לגבי כל אחד ואחד מבתי ההשקעות שזכו להיכנס לרשימה ובכתבה הבאה, אנו נכיר את חברת הביטוח 'מנורה מבטחים ביטוח". חברת הביטוח שזכתה בכבוד להיות המקום החמישי ברשימה.

אולי יעניין אותך לקרוא גם>> ביטוח ישיר

קרדיט ל-מנורה מבטחים ביטוח  www.menoramivt.co.il

10 חברות הביטוח המובילות בישראל

קצת רקע

חברת האם,"מנורה מבטחים החזקות" הוקמה בארצנו ע"י דוד זלצמן צימבר בשנת- 1935.

החברה נוסדה כמורשת לוידס בישראל ומ-1939, היא מתנהלת כחברת ביטוח.

1963- נרכשה קבוצת מנורה מבטחים על ידי משפחת פישל פריש. 

1982- הונפקה החברה לציבור ומניות החברה החלו להיבחר בבורסה לניירות ערך שבתל אביב ובכך הפכה החברה לחברה ציבורית. נכון להיום, היא נסחרת בתוך מדד ת"א 75.

1998- פוצלה הפעילות הביטוחית מחברת האם והועברה הפעילות ל-'מנורה מבטחים ביטוח בע"מ' אשר הוקמה כחברה פרטית.

תחומי פעילות:

ביטוח כללי- ביטוחים עיקריים תחת כותרת זו הינם ביטוח רכב חובה, ביטוחי רכב רכוש, ביטוחי חבויות, ביטוחי רכוש, ביטוחי תאונות(טווח קצר),

ביטוח רכב חובה– ביטוח סטטוטורי, הכולל כיסוי ביטוחי לנזקי גוף שנגרמו כתוצאה משימוש בכלי רכב מנועי ואשר על כל בעל רכב מנועי לרכוש, כנדרש בחוק.

ביטוח רכב רכוש- כולל כיסוי ביטוח לנזקי רכוש לרכב, לרבות נזקי צד ג' הנגרמים על ידי כלי רכב מבוטחים.

ביטוח חבויות- כולל, בין היתר, ביטוחי אחריות מעבידים, אחריות מקצועית, אחריות דירקטוריונים ונושאי משרה, אחריות צד שלישי,אחריות המוצר, ערבות חוק מכר, ביטוח ערבויות ביצוע וערבויות פיננסיות, ביטוח ערבות חוק מכר, ביטוח תאונות אישיות(טווח קצר) וסיכונים אחרים.

ביטוח רכוש- כולל בין היתר ביטוחי דירות, עסק, אובדן רכוש, ביטוח כלי טיס וביטוח כלי שיט וביטוחי משכנתאות.

ביטוחי חיים- מתמקד בחיסכון פנסיוני במהלך תקופת העבודה, עד הגיע המבוטח לגיל פרישה וכן- חיסכון במוצרי פרט, לרבות מגוון מוצרי TOP FINANCE וכיסוי לאירועים ביטוחיים הנובעים מסיכונים שונים במהלך חיי הפרט כגון: ביטוח מקרי מוות, נכות, אובדן כושר עבודה.
בנוסף, החברה מציעה ביטוחי משכנתאות ומגוון מוצרים יחודיים לאוכלוסיית הגיל השלישי.

ביטוח בריאות- הביטוחים העיקריים בתחום זה כוללים פוליסות מענפי הבריאות לטווח הארוך הכוללות ביטוח מחלות ואשפוז, ביטוחי שיניים, ביטוח סיעודי וביטוח מחלות קשות. הביטוח נערך במסגרת פוליסות מסוג פרט וקולקטיבים והן מכסות את מגוון הנזקים(למעט מוות ממחלה) הנגרמים למבוטח כתוצאה ממחלות ו/או מתאונות. תחום זה מאחד תחתיו גם את מרבית פוליסות ביטוח הבריאות השונות לטווח קצר כמו ביטוח דמי מחלה, ביטוח נסיעות לחו"ל וביטוח עובדים זרים ותיירים.

ביטוחי בריאות

מנורה - Top Premium - חבילת ביטוח בריאות מקיפה
Top Premium מבית "מנורה מבטחים" היא חבילת ביטוח בריאות מקיפה הכוללת בתוכה את ביטוחי הבריאות הבאים:
ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - לפי פוליסת ביטוח בריאות אחידה לכל חברות הביטוח
ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחוץ לארץ
ביטוח בריאות השתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
ביטוח תרופות מחוץ לסל הבריאות "תרופות מיוחדות" והרחבתו באמצעות ביטוח "תרופות בהתאמה אישית"
פירוט מלא של ביטוחי הבריאות המרכיבים את החבילה אפשר למצוא באתר המבטחת.
גיל כניסה - עד גיל 69

בחבילת ביטוח משפחתית - צירוף ילד רביעי ואילך בחינם.

ניתן לרכוש הרחבות נוספות לחבילת הביטוח: טיפולים אמבולטוריים, אבחון מהיר, רפואה אלטרנטיבית, smart dr., ניהול רפואי אישי.
המבוטח רשאי לבטל כל חלק מחבילת הביטוח, מחירי החבילה ישתנו בהתאם. לחבילה המלאה ניתן לקבל 30% הנחה ב-3 השנים הראשונות.

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
מנורה - ניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל
ביטוח בריאות מהדורת 07/2016
גיל הצטרפות לביטוח בריאות: ניתן להצטרף עד גיל 69

רשימת כיסויים הניתנים בהתאם לפוליסה אחידה לניתוחים בישראל

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
תיאור הכיסויים בפוליסה 
שם הכיסויתיאור הכיסוימה הסכום המקסימלי שניתן לתבוע
ניתוחים בישראל
המבוצעים על ידי נותן שירות בהסדר בלבד
1. כיסוי מלא להוצאות הבאות בהתאם למפורט בסעיף 3.2 לתכנית הביטוח:
שכר מנתח הסדר
שכר רופא מרדים בהסדר, הוצאות חדר ניתוח, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק
מהניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז כולל
אשפוז טרום-ניתוח בבית חולים פרטי או במרפאה כירורגית פרטית אשר בהסדר עם המבטחת בלבד. (לא ניתן כיסוי לניתוח שבוצע באמצעות נותן שירות שאינו בהסדר)
1. שיפוי מלא
התייעצויות אגב ניתוח עד 3 התייעצויות בשנת ביטוח בהתאם למפורט בסעיף 3.1 לתכנית הביטוח בהתאם למפורט להלן:
1. נותן שירות בהסכם
2. נותן שירות שלא בהסכם
1. שיפוי מלא
2. 900 ₪ להתייעצות
טיפולים מחליפי ניתוחטיפולים מחליפי ניתוח כמפורט בסעיף 3.3 לתכנית הביטוח
1. נותן שירות בהסכם
2. נותן שירות שלא בהסכם
1. שיפוי מלא
2. ההחזר לא יעלה על הסכום הקבוע
באתר האינטרנט של המבטחת
עבור הטיפול מחליף ניתוח שבוצע
ובהיעדר סכום באתר האינטרנט
כאמור לא יעלה ההחזר על עלות הניתוח אותו הטיפול מחליף, וזאת בהתאם לסכום הקבוע באתר האינטרנט
הערותהערות
לתשומת לבך, חברות הביטוח משווקות פוליסה אחידה לביטוח ניתוחים. כלומר, חברות הביטוח שמציעות פוליסה זו
מציעות את אותו המוצר. אם ברצונך לעבור לפוליסת ניתוחים מסוג משלים שב"ן, תוכל לעשות זאת ברצף ביטוחי תוך
שמירה על זכויותיך. ביטוח ניתוחים וביטוח ניתוחים מסוג משלים שב"ן הם מוצרים דומים , אך ביטוח ניתוחים מאפשר
התנהלות מול חברת הביטוח בלבד וביטוח ניתוחים מסוג משלים שב"ן מחייב פניה לקופת החולים טרם פניה לחברת
הביטוח.
*חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי זהה
בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה
מנורה - השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים פוליסה מאוקטובר 2017:
גיל כניסה: מ- 15 יום ועד גיל 69 שנים

תקופת אכשרה:
תקופת אכשרה של 90 יום.
אין תקופת אכשרה לתאונה
אכשרה למקרי הריון, לידה, עקרות, פריון, טיפולים בעובר - 270 יום.

עברו לרשימת כיסויים ודרישות אחידים הניתנים בהתאם להנחיות רשות שוק ההון.

השתלה בפוליסת ביטוח השתלות של "מנורה מבטחים" מכסה מגוון רחב של השתלות, כולל: רחם, מעי, שחלה, מח עצמות מהמבוטח עצמו או מתורם אחר, תאי גזע מהמבוטח או תורם אחר וכן השתלת איבר מבעל חיים. כל עוד הטיפול אינו נחשב לנסיוני.
יש לקבל את אישור המבטחת להשתלה או לטיפול המיוחד לפני ביצועם.

דרישות נוספות של חברת "מנורה מבטחים" לאישור השתלה:
רופא מומחה בישראל שלפי חוות דעתו הכתובה יש צורך בהשתלה.

דרישות נוספות של חברת "מנורה מבטחים" לאישור טיפול מיוחד בחוץ לארץ:
1. חוות דעת כתובה ממנהל מחלקה או סגן מנהל מחלקה רלוונטים למחלת המבוטח, בה נקבע שהמבוטח נזקק לטיפול מיוחד והוא עונה על תנאי רשות שוק ההון. 2. הטיפול יתבצע במוסד העומד בדרישות האתיות של מדינתו.

ניתן לצרף ילדים עד גיל 20 לפוליסת ביטוח בריאות משפחתית


מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
תיאור הכיסויים בפוליסה 
שם הכיסויתיאור הכיסוימה הסכום המקסימלי שניתן לתבוע
השתלות בישראל או בחו"ל1. שיפוי בגין הצואות השתלת איבר (כולל איבר מן החי) כמפורט בסעיפים 5.1-5.2 לתכנית הביטוח
ובהתאם למפורט להלן:
השתלה אצל נותן שירות שבהסכם.
2. השתלה אצל נותן שירות שלא בהסכם.
3. השתלת איבר מלאכותי (בין אם אצל נותן שירות
בהסכם ובין אם אצל נותן שירות שלא בהסכם)
1. שיפוי מלא (קבלת התחייבות
מהמבטחת)
2. שיפוי עד- 5,000,000 ₪
3. שיפוי עד- 2,500,000 ₪
הוצאות המכוסות בעת ביצוע ההשתלה*פירוט הוצאות כמפורט בסעיף 5.4 לתכנית הביטוח
ולהלן:
1. בדיקות הערכה רפואית של המבוטח.
2. אשפוז בחו"ל עד 365 ימים
ביצוע ניתוח לצורך הוצאת האיבר המיועד להשתלה
בגוף המבוטח
שימור האיבר והעברתו למקום ביצוע ההשתלה.
שירותים רפואיים שינתנו למבוטח תוך כדי ביצוע
ההשתלה.
כרטיס נסיעה לחו"ל לצורך ההשתלה, בטיסה
מסחרית רגילה, של המבוטח ומלווה אחד, והוצאות
שיבתם לישראל
תשלום הוצאות העברה יבשתית. במקרה של מבוטח
קטין – תשלום עבור שני מלווים;
3. הוצאות הטסה רפואית
4. הוצאות שהייה של המבוטח ומלווה אחד במקום
ביצוע ההשתלה בחו"ל, ובלבד שההשתלה בוצעה
בפועל.
במקרה של מבוטח קטין – תשלום עבור שני מלווים.
5. הוצאות טיפולים רפואיים הקשורים.
6. טיפולי המשך
7. נעברת גופת מבוטח לישראל.
8. הבאת מומחה מחו"ל לביצוע ההשתלה בישראל,
אם לא ניתן להעביר את המבוטח מסיבות רפואיות
לביצוע ההשתלה בחו"ל.
9. איתור תרומת מח עצם ו/או תאי גזע מדם היקפי ו/או תאי דם טבורי

***תכנית ביטוח זו מקנה כיסוי ביטוחי רק אם ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות חוק השתלת איברים, הכולל, בין היתר, את ההוראות הבאות במצטבר:
- נטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל במדינה בה ההשתלה עתידה להתבצע.
- מתקיימות הוראות חוק השתלת איברים לעניין איסור סחר באיברים**
1. שיפוי עד- 75,000 ₪ למקרה ביטוח.
2. -------
3. עד- 75,000 ₪
4. עד 1,000 ₪ ליום, עד 50,000 ₪ למקרה ביטוח.
5. עד 1,500 ₪ ליום ולא יותר מ-250,000 ₪ למקרה ביטוח.
6. עד-250,000 ₪
7. ----------
8. עד- 100,000 ₪
9. עד- 170,000 ₪
פיצוי חד פעמי בגין השתלה*אפשרות לפיצוי חד פעמי בגין השתלה בהתאם
למפורט בסעיף 5.6 לתכנית הביטוח
בגין השתלה שבוצעה ללא מעורבות המבטחת
ובהתאם לחוק השתלת איברים ולתנאים בתכנית
הביטוח יינתן פיצוי
פיצוי בסך 350,000 ₪
גמלה חודשית במקרה
השתלה (למעט
השתלת מח עצם)*
גמלה חודשית בהתאם למפורט בסעיף 5.5.1
גמלה עבור מועמד להשתלה שהינו מרותק
למיטה: תנתן גמלה חודשית לתקופה של עד 12 חודשים בהתאם למפורט להלן:
1. גמלה חודשית למועמד להשתלה המרותק למיטתו
בביתו
2. גמלה חודשית למועמד להשתלה המאושפז בבית
חולים.
3. גמלה חודשית לאחר ביצוע השתלה לתקופה של עד 24 חודשים.
1. 7,500 ₪ לחודש
2. 3,500 ₪ לחודש
3. 7,500 ₪ לחודש
טיפולים מיוחדים בחו"ל 1. תקרת תגמולי הביטוח לטיפולים מיוחדים בחו"ל
כמפורט בסעיף 6.1 לתכנית הביטוח
1. 1,000,000 ₪
פירוט ההוצאות המכוסות
בעת ביצוע טיפול מיוחד
בחו"ל
1. פירוט להוצאות כמפורט בסעיף 6.3 לתכנית הביטוח
בדיקות הערכה רפואית של המבוטח.
2. אשפוז בחו"ל.
3. שירותים רפואיים שיינתנו למבוטח תוך כדי ביצוע הטיפול המיוחד.
4. כרטיס נסיעה לחו"ל לצורך הטיפול המיוחד, בטיסה
מסחרית רגילה, של המבוטח ומלווה אחד, והוצאות
שיבתם לישראל, וכן תשלום הוצאות העברה
יבשתית. במקרה של מבוטח קטין – תשלום עבור שני מלווים;
5. הוצאות הטסה רפואית
6. הוצאות שהייה של המבוטח ומלווה אחד במקום
ביצוע הטיפול המיוחד בחו"ל, ובלבד שהטיפול
המיוחד בוצע בפועל .
במקרה של מבוטח קטין – תשלום עבור שני מלווים
7. העברת גופת מבוטח לישראל.
8. הבאת מומחה מחו"ל לביצוע הטיפול המיוחד
בישראל, אם לא ניתן להעביר את המבוטח מסיבות
רפואיות לביצוע הטיפול המיוחד בחו"ל.
1. 75,000 ₪ למקרה ביטוח.
2. ------
3. ------
4. ------
5. עד- 75,000 ₪
6. עד 1,000 ₪ ליום, עד-50,000 ₪ למקרב ביטוח.
7. ------
8. עד 100,000 ₪
מוות כתוצאה מהשתלה או
מטיפול מיוחד
פיצוי כמפורט בסעיף 7 לתכנית הביטוח )בתוקף
למבוטח שבעת ביצוע הניתוח מלאו לו 21 שנה(
120,000 ₪
הערותהערות
חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי זהה בפוליסה
אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה.
מנורה - תרופות מיוחדות
ביטוח בריאות לתרופות "תרופות מיוחדות", מהדורת אוקטובר 2017:
גיל כניסה: עד 69 שנים. ילדים עד גיל 20 יכולים להצטרף לפוליסה המשפחתית.

תקופת אכשרה: 90 יום.
תקופת אכשרה של 270 יום במקרי הריון/לידה/פריון/טיפולים בעובר.

כיסוי עד 3,000,000 ש"ח למקרה ביטוח. אין הגבלה על כמות המקרים המכוסים והסכום מתחדש כאשר מחדשים את הביטוח.

עברו לרשימת כיסויים ודרישות אחידים הניתנים בהתאם להנחיות רשות שוק ההון.

כיסויים נוספים בביטוח בריאות לתרופות מחוץ לסל של מנורה מבטחים:
תרופות יתום.
תרופות off-label .
כיסוי לשירות הכרוך במתן התרופה.
מי שרכש תרופה דרך קופת חולים או ביטוח משלים של קופת חולים יוכל לקבל את סכום ההשתתפות העצמית ששילם לקופה.


מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
תיאור הכיסויים בפוליסה  
שם הכיסויתיאור הכיסוימה הסכום המקסימלי שניתן לתבוע השתתפות עצמית
תרופות מיוחדותכיסוי לתרופה מאושרת להתוויה
אשר אינה כלולה בסל שירותי
הבריאות
כיסוי לתרופה הכלולה בסל שאינה
מאושרת להתוויה במצב הרפואי
של המבוטח
כיסוי לתרופה LABEL OFF.
כיסוי לתרופת יתום
בהתאם למפורט בסעיף 2
לתכנית הביטוח
עד 3,000,000 ₪ למקרה ביטוח .
הסכום מתחדש אחת לתקופת ביטוח.
בגין טיפול תרופתי- 300
ש"ח למרשם לחודש, לא
תנוכה השתתפות עצמית
בגין תרופה לטיפול
במחלת הסרטן.
כיסויים נלווים1. שיפוי לשירות או הטיפול הרפואי הכרוך במתן התרופה בהתאם למפורט בסעיף 4.2.1 לתכנית הביטוח.
2. תרופה במימון קופת החולים ו/או
השב"ן, ללא תשלום מטעם
המבטחת
בהתאם למפורט בסעיף 4.2.2 לתכנית הביטוח
1. עד 350 ש"ח ליום ולא יותר מ- 60 יום לכל מקרה ביטוח.
2. שיפוי מלא(החזר) עבור ההשתתפות העצמית שהמבוטח שילם לקופת החולים ו/או לשב"ן
הערותהערות
חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי זהה בפוליסה
אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה
מנורה - תרופות בהתאמה אישית - הרחבה לביטוח תרופות
ביטוח בריאות "תרופות ואבחון בהתאמה אישית" של מנורה מבטחים מאוקטובר 2017
ביטוח בריאות זה אינו עצמאי. אפשר לרכוש אותו להרחבת פוליסת "תרופות מיוחדות".

גיל כניסה: עד 69 שנים.

תקופת אכשרה: 90 יום.

עברו לרשימת כיסויים ודרישות אחידים הניתנים בהתאם להנחיות רשות שוק ההון.

הרחבת ביטוח תרופות מכסה:
בדיקה גנטית לאפיון גידול סרטני וקביעת הטיפול בו.
רכישת תרופה מותאמת אישית.
כיסוי השירות הרפואי הנדרש למתן "תרופה מותאמת אישית".
קנאביס, ויטמינים ותוספי תזונה למבוטח חולה בסרטן.
החזר השתתפות עצמית ששולמה לקופת חולים כאשר מבוטח קיבל תרופה לה הוא זכאי בביטוח זה דרך קופת חולים או שב"ן ולא הפעיל את הביטוח.

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
תיאור הכיסויים בפוליסה    
פירוט הכיסויים בפוליסהתיאור הכיסוישיפוי או פיצויצורך באישור המבטחת
מראש והגוף המאשר
(מחלקת תביעות של מנורה
מבטחים)
ממשק עם סל
הבסיס ו/או השב"ן:
רובד ביטוחי
קיזוז תגמולים מביטוח אחר
בדיקות גנומיות למבוטח החולה במחלת הסרטןשיפוי עד40,000 ₪ למקרה ביטוח אחד.
עד תקרה של 10,000 ₪ לכלל מקרי הביטוח בתקופת ביטוח.
השתתפות עצמית - 40%
מההוצאה
שיפויכןביטוח תחליפיכן
ויטמינים, קנאביס
רפואי ותוסף תזונה
מבוטח החולה במחלת הסרטן זכאי להחזר הוצאות בגין ויטמינים, קנאביס רפואי ותוסף תזונה עד לסך של 1,000 ₪ בחודש בניכוי השתתפות עצמית בסך 100 ₪ מסך ההוצאה החודשית.
שיפוי עד 10,000 ₪ למקרה ביטוח (סכום הביטוח אינו מתחדש)
שיפויכןביטוח תחליפיכן
תרופה במימון קופת
החולים ו-או השב"ן,
ללא תשלום מטעם
המבטחת
החזר ההשתתפות העצמית
שהמבוטח שילם לקופת החולים ו/או לשב"ן
שיפוילאביטוח משליםכן
הערותהסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד הידוע ביום 01/09/2015 שערכו 12345 נקודות.
הגדרות - הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן
" ביטוח תחליפי" - ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או השב"ן (שירותי בריאות נוספים
בקופות החולים). בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח ללא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים ("מהשקל הראשון").
" ביטוח משלים" - ביטוח פרטי אשר על-פיו ישולמו תגמולי הביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או השב"ן. כלומר, ישולמו
תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או שב"ן.
" ביטוח מוסף" - ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח
מהשקל הראשון
מנורה - Top Premium
חבילת ביטוח בריאות פרטי רחבה הכוללת:
השתלות בישראל ובחוץ לארץ
טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
ניתוחים פרטיים בישראל
ניתוחים בחוץ לארץ
טיפולים מחליפי ניתוח
שירותים רפואיים נוספים
רגע לפני 2016, קבלו הטבה:
50% הנחה + ילדים חינם בשנה הראשונה.
שנה שניה - 30% הנחה
שנה שלישית ורביעית - 20% הנחה
שנה חמישית - 10% הנחה
שנה חינם לילדים היא: 1. במסגרת הפוליסה המשפחתית ולא כמבוטח ראשי.
2. עבור טופ פרימיום וחבילת כיסויים לילד בלבד
גיל כניסה מירבי 69 שנה שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
תיאור הכיסויים בפוליסה    
פירוט הכיסויים בפוליסהתיאור הכיסוישיפוי או פיצויצורך באישור המבטחת
מראש והגוף המאשר
(מחלקת תביעות של מנורה
מבטחים)
ממשק עם סל
הבסיס ו/או השב"ן:
רובד ביטוחי
קיזוז תגמולים מביטוח אחר
שירות אחרי ניתוח
- הסבר לגבי מכתב השחרור, סיכום אשפוז וההמלצות
לטיפול
- ליווי והדרכה בנטילת תרופות
- הדרכה אישית בכל הקשור לחבישה וחיטוי
- תמיכה בהתמודדות עם הכאב
- המלצות לפעילות גופנית שלאחר הניתוח
- תמיכה נפשית
- ליווי מיוחד לילדים
- סיוע במימוש זכויות מול הקופה והגופים
הממשלתיים הרלוונטיים
קבלת שירות בפועללאתחליפי או מוסףלא
ייעוץ ע"י דיאטניתהכוונה תזונתית לפני הניתוח וכן לאחריה, לשיפור ההחלמה וחיזוק הגוףקבלת שירות בפועללאתחליפילא
ייעוץ והכוונה ע"י עובדת סוציאליתייעוץ תומך להתמודדות עם האירועקבלת שירות בפועללאתחליפילא
השירות לפני ניתוח ולאחריו יינתנו על ידי צוות אחיות מוסמכות ו/או רופא באמצעות קשר טלפוני שמספרו 0158318-85
ו/או אינטרנטי באמצעות אתר האינטרנט שכתובתו il.co.snmenora.www או אתר הפייסבוק, באופן בו מתאפשר קיום ייעוץ וידאו צ'ט בין המטופל לצוות המוקד.
שירותי ייעוץ ע"י דיאטנית וייעוץ והכוונה ע"י עובדת סוציאלית יינתנו באופנים הנ"ל, או בפגישות פנים אל פנים במשרדי חברת "סקונד אופניון" בתיאום מראש.
אחות לביקור
בית (לאחר ניתוח מורכב)
הדרכה אישית בכל הקשור להליך ההחלמה, לרבות:
חבישה, נטילת תרופות, הסבר אודות סיכום האשפוז וההמלצות לטיפול
קבלת שירות בפועללאתחליפי או מוסףלא
הערותהסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד הידוע ביום 15.06.2012 ,העומד על 12111 נקודות.
הגדרות – הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן
" ביטוח תחליפי" – ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או השב"ן (שירותי
בריאות נוספים בקופות החולים). בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח ללא תלות בזכויות המגיעות ברבדים
הבסיסיים ("מהשקל הראשון").
" ביטוח משלים" – ביטוח פרטי אשר על-פיו ישולמו תגמולי הביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או השב"ן.
כלומר, ישולמו תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או שב"ן.
" ביטוח מוסף" – ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח מהשקל הראשון.
מנורה - Top Plus לבעלי שב"ן
תוכנית ביטוח בריאות פרטי משלימת שב"ן הכוללת:
השתלות בישראל ובחוץ לארץ
טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
ניתוחים פרטיים בישראל משלים שב"ן – מרחיב את הכיסוי של הביטוח המשלים בקופת חולים
ניתוחים בחוץ לארץ
שירותים רפואיים נוספים
תרופות מיוחדות
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
תיאור הכיסויים בפוליסה    
פירוט הכיסויים בפוליסהתיאור הכיסוישיפוי או פיצויצורך באישור המבטחת
מראש
ממשק עם סל
הבסיס ו/או השב"ן:
רובד ביטוחי
קיזוז תגמולים מביטוח אחר
השתלות בישראל ובחו"ל, טיפולים מיוחדים בחו"ל
השתלות בישראל ובחו"ל
כיסוי ביטוחיכיסוי להוצאות הבאות בעת ביצוע השתלה בישראל או בחו"ל:
בדיקות הערכה רפואית של המבוטח עד 25,000 ש"ח לסדרת בדיקות אחת, עד 3 סדרות למקרה ביטוח; אשפוז בחו"ל; ביצוע ניתוח לצורך הוצאת האיבר המיועד להשתלה בגוף
המבוטח, שימור האיבר והעברתו למקום ביצוע ההשתלה; שירותים
רפואיים שיינתנו למבוטח תוך כדי ביצוע ההשתלה; כרטיס נסיעה לחו"ל
לצורך ההשתלה, בטיסה מסחרית רגילה, של המבוטח ומלווה אחד,
והוצאות שיבתם לישראל, וכן תשלום הוצאות העברה יבשתית. במקרה של מבוטח קטין – תשלום עבור שני מלווים; הוצאות הטסה רפואית עד 75,000 ש"ח; הוצאות שהייה של
המבוטח ומלווה אחד במקום ביצוע ההשתלה בחו"ל, ובלבד שההשתלה
בוצעה בפועל – עד 1000 ש"ח ליום, עד 50,000 ש"ח למקרה ביטוח. במקרה
של מבוטח קטין – תשלום עבור שני מלווים; טיפולי המשך; העברת גופת
המבוטח לישראל; הבאת מומחה מחו"ל לביצוע ההשתלה בישראל, אם לא ניתן להעביר את המבוטח מסיבות רפואיות לביצוע ההשתלה בחו"ל – עד 60,000 ש"ח; איתור תרומת מח עצם ו/או תאי
גזע מדם היקפי ו/או תאי דם טבורי –עד 170,000 ש"ח .
שיפויכןביטוח משלים ומוסףכן
נספח זה מקנה כיסוי ביטוחי רק אם ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות חוק השתלת איברים, הכולל, בין היתר, את ההוראות הבאות במצטבר:
- נטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל במדינה בה ההשתלה עתידה להתבצע.
- מתקיימות הוראות חוק השתלת איברים לעניין איסור סחר באיברים.
תקרת תגמולי הביטוח להשתלות
להשתלת איבר: אצל נותן שירות שבהסכם – שיפוי מלא.
אצל נותן שירות שלא בהסכם – עד
4,750,000 ש"ח.
שיפויכןביטוח משלים ומוסףכן
להשתלת איבר מלאכותי או איבר מן החי – עד 2,370,000 ש"ח (בין אם אצל נותן שירות בהסכם ובין אם אצל נותן שירות שלא בהסכם)
גמלה חודשית
במקרה השתלה
עבור מועמד להשתלה: אם מרותק למיטתו - גמלה חודשית בסך 17,500 ש"ח לתקופה של עד 21 חודשים. אם
מאושפז בבית חולים - גמלה חודשית
בסך 3,750 ש"ח לתקופה של עד 21 חודשים.
פיצוילאביטוח מוסףלא
לאחר ביצוע השתלה: גמלה חודשית בסך 7,700 ש"ח לתקופה של עד 24 חודשים. במידה והמבוטח קטין יקבל מחצית מסכום הגמלה לתקופה הנ"ל.
טיפולים מיוחדים בחו"ל
כיסוי הביטוחיכיסוי להוצאות הבאות בעת ביצוע טיפול מיוחד בחו"ל:
בדיקות הערכה רפואית של המבוטח עד 25,000 ש"ח לסדרת בדיקות אחת,
עד 3 סדרות למקרה ביטוח; אשפוז
בחו"ל; שירותים רפואיים שיינתנו למבוטח תוך כדי ביצוע הטיפול המיוחד; כרטיס נסיעה לחו"ל לצורך
הטיפול המיוחד, בטיסה מסחרית רגילה, של המבוטח ומלווה אחד,
והוצאות שיבתם לישראל, וכן תשלום הוצאות העברה יבשתית. במקרה של
מבוטח קטין – תשלום עבור שני מלווים; הוצאות הטסה רפואית עד 75,000 ש"ח; הוצאות שהייה של
המבוטח ומלווה אחד במקום ביצוע הטיפול המיוחד בחו"ל, ובלבד
שהטיפול המיוחד בוצע בפועל – עד 1,000 ש"ח ליום, עד 50,000 ש"ח
למקרה ביטוח. במקרה של מבוטח קטין
– תשלום עבור שני מלווים; העברת גופת המבוטח לישראל; הבאת מומחה מחו"ל לביצוע הטיפול המיוחד בישראל, אם לא ניתן להעביר את המבוטח מסיבות רפואיות לביצוע הטיפול המיוחד בחו"ל – עד 60,000 ש"ח.
שיפויכןביטוח חליפיכן
תקרת תגמולי הביטוח לטיפולים מיוחדים בחו"ל850,000 ש"חשיפויכןביטוח חליפיכן
מוות כתוצאה מהשתלה או מטיפול מיוחד
הכיסוי הביטוחי120,000 ש"ח(בתוקף למבוטח שבעת ביצוע הניתוח מלאו לו 21 שנה)פיצוילאביטוח מוסףלא
תרופות
תרופות מיוחדות
הכיסוי הביטוחיכיסוי לתרופות הבאות:
- תרופה, שאינה כלולה בסל שירותי
הבריאות
- תרופה, אשר כלולה בסל שירותי
הבריאות, אך אינה מוגדרת על פי
ההתוויה הרפואית, כמיועדת לטיפול
במצבו הרפואי של המבוטח
תרופה-OFF LABEL
- תרופת יתום
שיפויכןביטוח חליפי או מוסףכן
סכום הביטוח המירביעד 2,000,000 ש"ח לתקופת זכאות של
שלוש שנות ביטוח. בתום כל תקופת זכאות יהיה המבוטח זכאי לעד
2,000,000 ש"ח לתקופת הזכאות העוקבת
שיפויכןביטוח חליפי או מוסףכן
שיפוי לשירות או
הטיפול הרפואי הכרוך במתן התרופה
עד 300 ש"ח ליום ולא יותר מ- 60 יום לכל מקרה ביטוח.שיפויכןביטוח חליפיכן
תרופה במימון קופת החולים ו/או השב"ן, ללא תשלום מטעם המבטחתהחזר ההשתתפות העצמית שהמבוטח שילם לקופת החולים ו/או לשב"ן.שיפוילאביטוח מוסףלא
פיצוי חודשי בשיעור 10% מהמחיר המרבי המאושר לאותה תרופה, ולא יותר מ- 1,800 ש"ח לחודש.פיצוילאביטוח מוסףלא
ניתוחים בישראל לבעלי שב"ן או ניתוחים בישראל לבעלי שב"ן עם נספח ברות ביטוח
כיסוי משלים לניתוחים בישראל לבעלי שב"ן (כיסוי לכל הניתוחים)
הכיסוי הביטוחיכיסוי להוצאות הבאות: שכר מנתח הסכם, שכר רופא מרדים בהסכם, הוצאות חדר ניתוח ואשפוז שיפוי מלא בבית חולים בהסכם ובכל מקרה עד 30 ימי אשפוז, בדיקה פתולוגית, שתלים עד 20,000 ש"ח לשתל, אחות פרטית או
פיזיותרפיסט פרטי 600 ש"ח ליום עד 8
ימים, אמבולנס. יינתן כיסוי לניתוחים מניעתיים לנשים.
שיפויכןביטוח משליםכן
כיסוי למנתח שאינו בהסכם עם המבטחת
עד לתקרת הסכום המופיע באתר האינטרנט של המבטחת למנתח שאינו בהסכם עבור הניתוח שבוצע, ובהיעדר סכום באתר האינטרנט כאמור – עד לתקרת הסכום הקבוע למנתחי הסכם של המבטחת עבור הניתוח שבוצע.שיפויכןביטוח משליםכן
מוות כתוצאה מניתוח אלקטיבי120,000 ש"ח( בתוקף למבוטח שבעת ביצוע הניתוח מלאו לו 21 שנה).פיצוילאביטוח מוסףלא
כיסויים נוספים עקב ביצוע ניתוחריפוי בעיסוק – 180 ש"ח לטיפול, עד 10
טיפולים (לתקופה של עד 120 יום לאחר
ביצוע הניתוח).
הוצאות החלמה (לאחר ניתוח שמשך האשפוז שלו עלה על 7 ימים רצופים) -החזר הוצאות ההחלמה במוסד הבראה עד 800 ש"ח ליום לתקופה של עד 5 ימים, ובתנאי שטרם חלפה תקופה של 30 ימים ממועד שחרור המבוטח מבית החולים בו בוצע הניתוח
שיפויכןביטוח חליפיכן
התייעצויות עם רופאים מומחים
לפני ניתוחבישראל - עד 1,000 ש"ח להתייעצות, עד 3 התייעצויות בשנת ביטוח.שיפוילאביטוח חליפיכן
בחו"ל- עד-3,800 ש"ח להתייעצות, אחת לשנת ביטוח. בנוסף כיסוי להוצאות טיסה עד- 3,500 ש"חשיפויכןביטוח מוסףכן
שאינן קשורות
לניתוח
עד-750 ש"ח להתייעצות, עד-2 התייעצויות אחת שנת ביטוחשיפוילא ביטוח חליפייש
במקרה גילוי מחלה קשה - עד 1,200 ש"ח להתייעצות, עד 2 התייעצויות בגין
כל מחלה.
שיפוילא ביטוח חליפייש
פיצוי לאירועים הקשורים באשפוז
הכיסוי הביטוחי- אשפוז בבית חולים בישראל כתוצאה מתאונה או ממחלה, לתקופה העולה על 4 ימי אשפוז – 600 ש"ח ליום מהיום הרביעי ועד
לסה"כ / ימי אשפוז.
- הידבקות בנגיף הפטיטיס B או C–
100,000 ש"ח.
פיצוילאביטוח מוסףאין
ניתוחים בחו"ל
כיסוי לניתוחים בחו"ל(כיסוי לכל הניתוחים)
הכיסוי הביטוחיכיסוי להוצאות הבאות: שכר מנתח, שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח ואשפוז עד 30 ימי אשפוז, בדיקה פתולוגית, שתלים עד 48,000 ש"ח, אחות פרטית או פיזיותרפיסט פרטי 600 ש"ח ליום עד 8 ימים, אמבולנס.שיפויכןביטוח מוסףכן
כיסוי לניתוח שלא אושר
מראש ע"י המבטחת
כיסוי עד לתקרת בית חולים ומנתח אשר
בהסכם עם המבטחת
שיפויכןביטוח מוסףכן
מוות כתוצאה מניתוח אלקטיבי ש"ח (בתוקף למבוטח שבעת ביצוע הניתוח מלאו לו 21 שנה).פיצוילאביטוח מוסףלא
כיסויים נוספים עקב ביצוע ניתוחהטסה; הטסה רפואית עד 50,000 ש"ח; שהיית מלווה עד 600 ש"ח ליום, החל מהיום השמיני לאשפוז ועד תקרה של
33 ימים; שהיית המבוטח לאחר ניתוח עד 600 ש"ח ליום למשך עד 1 ימי שהייה
בחו"ל מיום ששוחרר מבית החולים; הטסת גופה; הבאת מומחה לביצוע
הניתוח בישראל 50,000 ש"ח; ריפוי בעיסוק 180 ש"ח לטיפול, עד 10
טיפולים (לתקופה של עד 120 יום לאחר ביצוע הניתוח); הוצאות החלמה (לאחר ניתוח שמשך האשפוז שלו עלה על 7
ימים רצופים) - החזר הוצאות ההחלמה במוסד הבראה עד 800 ש"ח ליום
לתקופה של עד 5 ימים, ובתנאי שטרם חלפה תקופה של 30 ימים ממועד
שחרור המבוטח מבית החולים בו בוצע הניתוח.
שיפויכןביטוח מוסףכן
התייעצות עם רופאים מומחים בחו"ל
לפני ניתוחעד-3,800 ש"ח להתייעצות אחת לשנת ביטוח. בנוסף כיסוי להוצאות טיסה עד 3,500 ש"חשיפוילאביטוח מוסףכן
לצורך ביקורת לאחר ניתוחהטסה; הטסה רפואית עד 160666 ש"ח;
שהיית מלווה עד 066 ש"ח ליום, החל
מהיום השמיני לאשפוז ועד תקרה של
11 ימים; שהיית המבוטח לאחר ניתוח
עד 066 ש"ח ליום למשך עד 1 ימי שהייה
בחו"ל מיום ששוחרר מבית החולים;
הטסת גופה; הבאת מומחה לביצוע
הניתוח בישראל 160666 ש"ח; ריפוי
בעיסוק 216 ש"ח לטיפול, עד 26
טיפולים )לתקופה של עד 216 יום לאחר
ביצוע הניתוח(; הוצאות החלמה )לאחר
ניתוח שמשך האשפוז שלו עלה על 1
ימים רצופים( - החזר הוצאות ההחלמה
במוסד הבראה עד 166 ש"ח ליום
לתקופה של עד 1 ימים, ובתנאי שטרם
חלפה תקופה של 16 ימים ממועד
שחרור המבוטח מבית החולים בו בוצע
הניתוח.
שיפויכןביטוח מוסףכן
שירותים רפואיים נוספים (כתב שירות)
שירות רופא עד הבית- כולל פינוי באמבולנס- מסירת אנמנזה רפואית
- בדיקה גופנית של החולה
- קביעת אבחנה רפואית
- קבלת תרופות ראשוניות
- קבלת מרשם לתרופות
- הפנייה להמשך טיפול
- הפניית החולה לחדר מיון בבית החולים
- מתן תעודה רפואית
- פינוי חינם באמבולנס
קבלת שירות בפועללאתחליפילא
שירותי עזרה מראשונה ברפואת שינייםשירותי עזרה ראשונה לטיפול
בבעיות רפואיות בשיניים
קבלת שירות בפועללאתחליפי או מוסףלא
בדיקה תקופתית- מסירת אנמנזה רפואית
- בדיקה גופנית הכוללת: מדידת דופק, מדידת לחץ דם, מדידת גובה, מדידת משקל, מדידת השמנה (ביחידות BMI ,)בדיקת
המראה הכללי, התרשמות כללית של הרופא מבדיקה חיצונית בלבד
- בדיקת א.ק.ג. (עם תדפיס)
- בדיקות מעבדה: ספירת דם לפי 8 פרמטרים; דיפרנציאל לפי 5 פרמטרים; בדיקת שתן כללית לפי 20 פרמטרים
- מתן דו"ח מסכם
השירות יינתן אחת לשנת ביטוח, לילדים מעל גיל 14.
קבלת
שירות
בפועל
לאתחליפילא
מנורה - Top Basic
תוכנית ביטוח בריאות פרטי הכוללת:
השתלות בישראל ובחוץ לארץ
טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
ניתוחים בחוץ לארץ
תרופות מיוחדות


מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
כלל חברה לביטוח - מדיכלל פרפקט - חבילה בהשתתפות עצמית
תוכנית ביטוח בריאות פרטי משלימת שב"ן המעניקה כיסויים בהשתתפות עצמית:
השתלות
טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
תרופות מחוץ לסל
כיסוי לשירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום
ניתוחים בחוץ לארץ
כיסוי לניתוחים פרטיים בישראל המרחיב את כיסוי הביטוח המשלים של קופת חולים
טיפולים מחליפי ניתוח
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77

נתונים אלה נלקחו מאתר מנורה מבטחים  www.menoramivt.co.il ו- themarker.com  ולכן לאתר Seleb  אין כל אחריות על על האמור בו

דיסקליימר: אתר seleb.co.il אינו פועל או מתיימר להיות חברת ייעוץ השקעות/ סוכנות ביטוח. התכנים המוצגים באתר והפרסומים המובילים אליו ו/או ממנו אינם מהווים ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקעה ו/או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ולפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. המידע באתר אינו מהווה הצעה השקעה, וכן המידע אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידע המובא באתר כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הפרסומים לעיל, על המשקיעים/המשתמשים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות, ענייני מיסוי וכן כל סוגיה אחרת הקשורה לביצוע השקעה.

מט״ח

נפוצות ביותר

קבוצת לובינסקי- מקום 9 מתוך 10 תאריך הקמה 1936 מספר עובדים 650+ מייסד דוד לובינסקי

טלקר מוטורס- מקום 8 מתוך 10 תאריך הקמה 1973 מספר עובדים 200+ מייסד רמי אונגר

יוניברסל מוטורס ישראל- מקום 7 מתוך 10 תאריך הקמה 1993 מספר עובדים 1.200 מייסד קבוצת

יוניון מוטורס- מקום 6 מתוך 10 תאריך הקמה 1991 מספר עובדים 1,800 מייסד ג'ורג' חורש

דלק מערכות רכב- מקום 5 מתוך 10 תאריך הקמה 1991 מספר עובדים 318 מייסד אלי

קרסו מוטורס- מקום 4 מתוך 10 תאריך הקמה 1933 מספר עובדים 1,800 מייסד משה קרסו

צ'מפיון מוטורס- מקום 3 מתוך 10 תאריך הקמה 1965 מספר עובדים 600 מייסד אהרון גוטווירט

קבוצת כלמוביל- מקום 1 מתוך 10 תאריך הקמה 1906 מספר עובדים 1,200 מייסד משפחת חרל"פ

בודקים ומוזילים

בדוקים אם ניתן לקבל החזרי מס

כולנו למדנו לחיות בשלום עם מינוס ענק בחשבון העו"ש שלנו, הורדות אשראי בגובה

במשך שנים שחברות ביטוח הישיר דוחקות את סוכני הביטוח מהתחום בהצעות רמוזות ואף

שינוי הפרדיגמה באמונה העיוורת כלפי 'תוכניות חיסכון' למען עתיד כלכלי יציב החלה ולהלן

איך זה כשבאמת צריכים הלוואה, צריכים אותה כאוויר לנשימה ואתם מוכנים לקחת עבורה

בעקבות עלייה משמעותית של תוחלת החיים, ב-50 השנים האחרונות, מין אישור חריג לחברות

בעקבות עלייה משמעותית של תוחלת החיים, ב-50 השנים האחרונות, מין אישור חריג לחברות

אולי יעניין אותך גם:

מיקרוסופט- מקום 1 מתוך 10 ב-2021 כמות עובדים 2,100 משרד ראשי רחוב אלן טיורינג 3, הרצליה תאריך הקמה

בדוקים אם ניתן לקבל החזרי מס

קבוצת חנן מור- מקום 9 מתוך 10 קבוצת חנן מור- החברה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך

סייברארק- מקום 5 מתוך 10 מספר עובדים 1,400 (500 בישראל) מספר עובדים בפועל ללא שינוי שיעור עובדים בחל"ת

אי.בי.אי השקעות – מקום 8 מתוך 10 ב-2021 כמות עובדים 426 היקף הכספים שהיא מנהלת 48 מיליארד ש"ח

הריבית הנמוכה במדינה לכל מי שמתעניין בליסינג מימוני בישראל ישנה מגמה שעולה בעלייה חדה של טיפולי שיניים אסתטיים