10 חברות הביטוח המובילות בישראל 2021- מנורה מבטחים

מנורה מבטחים - מקום 5 מתוך 10 ב-2021

מנורה מבטחים ביטוח בע”מ חברת ביטוח הפועלת בכל תחומי הביטוח העיקריים בישראל כגון, ביטוח כללי, ביטוח חיים וביטוח בריאות.
החברה נמנית בין חמש חברות הביטוח הגדולות בישראל.

סך הנכסים המנוהלים על ידי החברה ב-2021 הסתכם ב-54 מיליארד ₪.

הקבוצה שומרת על קשרים עסקיים עם כ-4,000 סוכני ביטוח, המעניקים שירותים ללקוחות החברה בכל רחבי הארץ.

משרד ראשי
מגדל מנורה מבטחים, רמת-גן

מוצרים עיקריים
ביטוח כללי, ביטוח חיים, ביטוח בריאות

מי הם עשרת חברות הביטוח שהובילו אשתקד? מה אנחנו באמת יודעים עליהם ואיך הם הגיעו לכבד את מיקומם ב-10 בתי ההשקעות המובילים בישראל ?

בסדרת כתבות שאנחנו, כאן באתר SELEB הכנו עבורכם, תוכלו לקבל את כל המידע הרלוונטי ביותר לגבי כל אחד ואחד מבתי ההשקעות שזכו להיכנס לרשימה ובכתבה הבאה, אנו נכיר את חברת הביטוח ‘מנורה מבטחים ביטוח”. חברת הביטוח שזכתה בכבוד להיות המקום החמישי ברשימה.

אולי יעניין אותך לקרוא גם>> ביטוח ישיר

קרדיט ל-מנורה מבטחים ביטוח  www.menoramivt.co.il

10 חברות הביטוח המובילות בישראל

קצת רקע

חברת האם,”מנורה מבטחים החזקות” הוקמה בארצנו ע”י דוד זלצמן צימבר בשנת- 1935.

החברה נוסדה כמורשת לוידס בישראל ומ-1939, היא מתנהלת כחברת ביטוח.

1963- נרכשה קבוצת מנורה מבטחים על ידי משפחת פישל פריש. 

1982- הונפקה החברה לציבור ומניות החברה החלו להיבחר בבורסה לניירות ערך שבתל אביב ובכך הפכה החברה לחברה ציבורית. נכון להיום, היא נסחרת בתוך מדד ת”א 75.

1998- פוצלה הפעילות הביטוחית מחברת האם והועברה הפעילות ל-‘מנורה מבטחים ביטוח בע”מ’ אשר הוקמה כחברה פרטית.

תחומי פעילות:

ביטוח כללי- ביטוחים עיקריים תחת כותרת זו הינם ביטוח רכב חובה, ביטוחי רכב רכוש, ביטוחי חבויות, ביטוחי רכוש, ביטוחי תאונות(טווח קצר),

ביטוח רכב חובה– ביטוח סטטוטורי, הכולל כיסוי ביטוחי לנזקי גוף שנגרמו כתוצאה משימוש בכלי רכב מנועי ואשר על כל בעל רכב מנועי לרכוש, כנדרש בחוק.

ביטוח רכב רכוש- כולל כיסוי ביטוח לנזקי רכוש לרכב, לרבות נזקי צד ג’ הנגרמים על ידי כלי רכב מבוטחים.

ביטוח חבויות- כולל, בין היתר, ביטוחי אחריות מעבידים, אחריות מקצועית, אחריות דירקטוריונים ונושאי משרה, אחריות צד שלישי,אחריות המוצר, ערבות חוק מכר, ביטוח ערבויות ביצוע וערבויות פיננסיות, ביטוח ערבות חוק מכר, ביטוח תאונות אישיות(טווח קצר) וסיכונים אחרים.

ביטוח רכוש- כולל בין היתר ביטוחי דירות, עסק, אובדן רכוש, ביטוח כלי טיס וביטוח כלי שיט וביטוחי משכנתאות.

ביטוחי חיים- מתמקד בחיסכון פנסיוני במהלך תקופת העבודה, עד הגיע המבוטח לגיל פרישה וכן- חיסכון במוצרי פרט, לרבות מגוון מוצרי TOP FINANCE וכיסוי לאירועים ביטוחיים הנובעים מסיכונים שונים במהלך חיי הפרט כגון: ביטוח מקרי מוות, נכות, אובדן כושר עבודה.
בנוסף, החברה מציעה ביטוחי משכנתאות ומגוון מוצרים יחודיים לאוכלוסיית הגיל השלישי.

ביטוח בריאות- הביטוחים העיקריים בתחום זה כוללים פוליסות מענפי הבריאות לטווח הארוך הכוללות ביטוח מחלות ואשפוז, ביטוחי שיניים, ביטוח סיעודי וביטוח מחלות קשות. הביטוח נערך במסגרת פוליסות מסוג פרט וקולקטיבים והן מכסות את מגוון הנזקים(למעט מוות ממחלה) הנגרמים למבוטח כתוצאה ממחלות ו/או מתאונות. תחום זה מאחד תחתיו גם את מרבית פוליסות ביטוח הבריאות השונות לטווח קצר כמו ביטוח דמי מחלה, ביטוח נסיעות לחו”ל וביטוח עובדים זרים ותיירים.

ביטוחי בריאות

מנורה - Top Premium - חבילת ביטוח בריאות מקיפה
Top Premium מבית "מנורה מבטחים" היא חבילת ביטוח בריאות מקיפה הכוללת בתוכה את ביטוחי הבריאות הבאים:
ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - לפי פוליסת ביטוח בריאות אחידה לכל חברות הביטוח
ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחוץ לארץ
ביטוח בריאות השתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
ביטוח תרופות מחוץ לסל הבריאות "תרופות מיוחדות" והרחבתו באמצעות ביטוח "תרופות בהתאמה אישית"
פירוט מלא של ביטוחי הבריאות המרכיבים את החבילה אפשר למצוא באתר המבטחת.
גיל כניסה - עד גיל 69

בחבילת ביטוח משפחתית - צירוף ילד רביעי ואילך בחינם.

ניתן לרכוש הרחבות נוספות לחבילת הביטוח: טיפולים אמבולטוריים, אבחון מהיר, רפואה אלטרנטיבית, smart dr., ניהול רפואי אישי.
המבוטח רשאי לבטל כל חלק מחבילת הביטוח, מחירי החבילה ישתנו בהתאם. לחבילה המלאה ניתן לקבל 30% הנחה ב-3 השנים הראשונות.

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
מנורה - ניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל
ביטוח בריאות מהדורת 07/2016
גיל הצטרפות לביטוח בריאות: ניתן להצטרף עד גיל 69

רשימת כיסויים הניתנים בהתאם לפוליסה אחידה לניתוחים בישראל

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
תיאור הכיסויים בפוליסה
שם הכיסויתיאור הכיסוימה הסכום המקסימלי שניתן לתבוע
ניתוחים בישראל
המבוצעים על ידי נותן שירות בהסדר בלבד
1. כיסוי מלא להוצאות הבאות בהתאם למפורט בסעיף 3.2 לתכנית הביטוח:
שכר מנתח הסדר
שכר רופא מרדים בהסדר, הוצאות חדר ניתוח, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק
מהניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז כולל
אשפוז טרום-ניתוח בבית חולים פרטי או במרפאה כירורגית פרטית אשר בהסדר עם המבטחת בלבד. (לא ניתן כיסוי לניתוח שבוצע באמצעות נותן שירות שאינו בהסדר)
1. שיפוי מלא
התייעצויות אגב ניתוח עד 3 התייעצויות בשנת ביטוח בהתאם למפורט בסעיף 3.1 לתכנית הביטוח בהתאם למפורט להלן:
1. נותן שירות בהסכם
2. נותן שירות שלא בהסכם
1. שיפוי מלא
2. 900 ₪ להתייעצות
טיפולים מחליפי ניתוחטיפולים מחליפי ניתוח כמפורט בסעיף 3.3 לתכנית הביטוח
1. נותן שירות בהסכם
2. נותן שירות שלא בהסכם
1. שיפוי מלא
2. ההחזר לא יעלה על הסכום הקבוע
באתר האינטרנט של המבטחת
עבור הטיפול מחליף ניתוח שבוצע
ובהיעדר סכום באתר האינטרנט
כאמור לא יעלה ההחזר על עלות הניתוח אותו הטיפול מחליף, וזאת בהתאם לסכום הקבוע באתר האינטרנט
הערותהערות
לתשומת לבך, חברות הביטוח משווקות פוליסה אחידה לביטוח ניתוחים. כלומר, חברות הביטוח שמציעות פוליסה זו
מציעות את אותו המוצר. אם ברצונך לעבור לפוליסת ניתוחים מסוג משלים שב"ן, תוכל לעשות זאת ברצף ביטוחי תוך
שמירה על זכויותיך. ביטוח ניתוחים וביטוח ניתוחים מסוג משלים שב"ן הם מוצרים דומים , אך ביטוח ניתוחים מאפשר
התנהלות מול חברת הביטוח בלבד וביטוח ניתוחים מסוג משלים שב"ן מחייב פניה לקופת החולים טרם פניה לחברת
הביטוח.
*חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי זהה
בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה
מנורה - השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים פוליסה מאוקטובר 2017:
גיל כניסה: מ- 15 יום ועד גיל 69 שנים

תקופת אכשרה:
תקופת אכשרה של 90 יום.
אין תקופת אכשרה לתאונה
אכשרה למקרי הריון, לידה, עקרות, פריון, טיפולים בעובר - 270 יום.

עברו לרשימת כיסויים ודרישות אחידים הניתנים בהתאם להנחיות רשות שוק ההון.

השתלה בפוליסת ביטוח השתלות של "מנורה מבטחים" מכסה מגוון רחב של השתלות, כולל: רחם, מעי, שחלה, מח עצמות מהמבוטח עצמו או מתורם אחר, תאי גזע מהמבוטח או תורם אחר וכן השתלת איבר מבעל חיים. כל עוד הטיפול אינו נחשב לנסיוני.
יש לקבל את אישור המבטחת להשתלה או לטיפול המיוחד לפני ביצועם.

דרישות נוספות של חברת "מנורה מבטחים" לאישור השתלה:
רופא מומחה בישראל שלפי חוות דעתו הכתובה יש צורך בהשתלה.

דרישות נוספות של חברת "מנורה מבטחים" לאישור טיפול מיוחד בחוץ לארץ:
1. חוות דעת כתובה ממנהל מחלקה או סגן מנהל מחלקה רלוונטים למחלת המבוטח, בה נקבע שהמבוטח נזקק לטיפול מיוחד והוא עונה על תנאי רשות שוק ההון. 2. הטיפול יתבצע במוסד העומד בדרישות האתיות של מדינתו.

ניתן לצרף ילדים עד גיל 20 לפוליסת ביטוח בריאות משפחתית


מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
תיאור הכיסויים בפוליסה
שם הכיסויתיאור הכיסוימה הסכום המקסימלי שניתן לתבוע
השתלות בישראל או בחו"ל1. שיפוי בגין הצואות השתלת איבר (כולל איבר מן החי) כמפורט בסעיפים 5.1-5.2 לתכנית הביטוח
ובהתאם למפורט להלן:
השתלה אצל נותן שירות שבהסכם.
2. השתלה אצל נותן שירות שלא בהסכם.
3. השתלת איבר מלאכותי (בין אם אצל נותן שירות
בהסכם ובין אם אצל נותן שירות שלא בהסכם)
1. שיפוי מלא (קבלת התחייבות
מהמבטחת)
2. שיפוי עד- 5,000,000 ₪
3. שיפוי עד- 2,500,000 ₪
הוצאות המכוסות בעת ביצוע ההשתלה*פירוט הוצאות כמפורט בסעיף 5.4 לתכנית הביטוח
ולהלן:
1. בדיקות הערכה רפואית של המבוטח.
2. אשפוז בחו"ל עד 365 ימים
ביצוע ניתוח לצורך הוצאת האיבר המיועד להשתלה
בגוף המבוטח
שימור האיבר והעברתו למקום ביצוע ההשתלה.
שירותים רפואיים שינתנו למבוטח תוך כדי ביצוע
ההשתלה.
כרטיס נסיעה לחו"ל לצורך ההשתלה, בטיסה
מסחרית רגילה, של המבוטח ומלווה אחד, והוצאות
שיבתם לישראל
תשלום הוצאות העברה יבשתית. במקרה של מבוטח
קטין – תשלום עבור שני מלווים;
3. הוצאות הטסה רפואית
4. הוצאות שהייה של המבוטח ומלווה אחד במקום
ביצוע ההשתלה בחו"ל, ובלבד שההשתלה בוצעה
בפועל.
במקרה של מבוטח קטין – תשלום עבור שני מלווים.
5. הוצאות טיפולים רפואיים הקשורים.
6. טיפולי המשך
7. נעברת גופת מבוטח לישראל.
8. הבאת מומחה מחו"ל לביצוע ההשתלה בישראל,
אם לא ניתן להעביר את המבוטח מסיבות רפואיות
לביצוע ההשתלה בחו"ל.
9. איתור תרומת מח עצם ו/או תאי גזע מדם היקפי ו/או תאי דם טבורי

***תכנית ביטוח זו מקנה כיסוי ביטוחי רק אם ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות חוק השתלת איברים, הכולל, בין היתר, את ההוראות הבאות במצטבר:
- נטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל במדינה בה ההשתלה עתידה להתבצע.
- מתקיימות הוראות חוק השתלת איברים לעניין איסור סחר באיברים**
1. שיפוי עד- 75,000 ₪ למקרה ביטוח.
2. -------
3. עד- 75,000 ₪
4. עד 1,000 ₪ ליום, עד 50,000 ₪ למקרה ביטוח.
5. עד 1,500 ₪ ליום ולא יותר מ-250,000 ₪ למקרה ביטוח.
6. עד-250,000 ₪
7. ----------
8. עד- 100,000 ₪
9. עד- 170,000 ₪
פיצוי חד פעמי בגין השתלה*אפשרות לפיצוי חד פעמי בגין השתלה בהתאם
למפורט בסעיף 5.6 לתכנית הביטוח
בגין השתלה שבוצעה ללא מעורבות המבטחת
ובהתאם לחוק השתלת איברים ולתנאים בתכנית
הביטוח יינתן פיצוי
פיצוי בסך 350,000 ₪
גמלה חודשית במקרה
השתלה (למעט
השתלת מח עצם)*
גמלה חודשית בהתאם למפורט בסעיף 5.5.1
גמלה עבור מועמד להשתלה שהינו מרותק
למיטה: תנתן גמלה חודשית לתקופה של עד 12 חודשים בהתאם למפורט להלן:
1. גמלה חודשית למועמד להשתלה המרותק למיטתו
בביתו
2. גמלה חודשית למועמד להשתלה המאושפז בבית
חולים.
3. גמלה חודשית לאחר ביצוע השתלה לתקופה של עד 24 חודשים.
1. 7,500 ₪ לחודש
2. 3,500 ₪ לחודש
3. 7,500 ₪ לחודש
טיפולים מיוחדים בחו"ל 1. תקרת תגמולי הביטוח לטיפולים מיוחדים בחו"ל
כמפורט בסעיף 6.1 לתכנית הביטוח
1. 1,000,000 ₪
פירוט ההוצאות המכוסות
בעת ביצוע טיפול מיוחד
בחו"ל
1. פירוט להוצאות כמפורט בסעיף 6.3 לתכנית הביטוח
בדיקות הערכה רפואית של המבוטח.
2. אשפוז בחו"ל.
3. שירותים רפואיים שיינתנו למבוטח תוך כדי ביצוע הטיפול המיוחד.
4. כרטיס נסיעה לחו"ל לצורך הטיפול המיוחד, בטיסה
מסחרית רגילה, של המבוטח ומלווה אחד, והוצאות
שיבתם לישראל, וכן תשלום הוצאות העברה
יבשתית. במקרה של מבוטח קטין – תשלום עבור שני מלווים;
5. הוצאות הטסה רפואית
6. הוצאות שהייה של המבוטח ומלווה אחד במקום
ביצוע הטיפול המיוחד בחו"ל, ובלבד שהטיפול
המיוחד בוצע בפועל .
במקרה של מבוטח קטין – תשלום עבור שני מלווים
7. העברת גופת מבוטח לישראל.
8. הבאת מומחה מחו"ל לביצוע הטיפול המיוחד
בישראל, אם לא ניתן להעביר את המבוטח מסיבות
רפואיות לביצוע הטיפול המיוחד בחו"ל.
1. 75,000 ₪ למקרה ביטוח.
2. ------
3. ------
4. ------
5. עד- 75,000 ₪
6. עד 1,000 ₪ ליום, עד-50,000 ₪ למקרב ביטוח.
7. ------
8. עד 100,000 ₪
מוות כתוצאה מהשתלה או
מטיפול מיוחד
פיצוי כמפורט בסעיף 7 לתכנית הביטוח )בתוקף
למבוטח שבעת ביצוע הניתוח מלאו לו 21 שנה(
120,000 ₪
הערותהערות
חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי זהה בפוליסה
אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה.
מנורה - תרופות מיוחדות
ביטוח בריאות לתרופות "תרופות מיוחדות", מהדורת אוקטובר 2017:
גיל כניסה: עד 69 שנים. ילדים עד גיל 20 יכולים להצטרף לפוליסה המשפחתית.

תקופת אכשרה: 90 יום.
תקופת אכשרה של 270 יום במקרי הריון/לידה/פריון/טיפולים בעובר.

כיסוי עד 3,000,000 ש"ח למקרה ביטוח. אין הגבלה על כמות המקרים המכוסים והסכום מתחדש כאשר מחדשים את הביטוח.

עברו לרשימת כיסויים ודרישות אחידים הניתנים בהתאם להנחיות רשות שוק ההון.

כיסויים נוספים בביטוח בריאות לתרופות מחוץ לסל של מנורה מבטחים:
תרופות יתום.
תרופות off-label .
כיסוי לשירות הכרוך במתן התרופה.
מי שרכש תרופה דרך קופת חולים או ביטוח משלים של קופת חולים יוכל לקבל את סכום ההשתתפות העצמית ששילם לקופה.


מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
תיאור הכיסויים בפוליסה
שם הכיסויתיאור הכיסוימה הסכום המקסימלי שניתן לתבוע השתתפות עצמית
תרופות מיוחדותכיסוי לתרופה מאושרת להתוויה
אשר אינה כלולה בסל שירותי
הבריאות
כיסוי לתרופה הכלולה בסל שאינה
מאושרת להתוויה במצב הרפואי
של המבוטח
כיסוי לתרופה LABEL OFF.
כיסוי לתרופת יתום
בהתאם למפורט בסעיף 2
לתכנית הביטוח
עד 3,000,000 ₪ למקרה ביטוח .
הסכום מתחדש אחת לתקופת ביטוח.
בגין טיפול תרופתי- 300
ש"ח למרשם לחודש, לא
תנוכה השתתפות עצמית
בגין תרופה לטיפול
במחלת הסרטן.
כיסויים נלווים1. שיפוי לשירות או הטיפול הרפואי הכרוך במתן התרופה בהתאם למפורט בסעיף 4.2.1 לתכנית הביטוח.
2. תרופה במימון קופת החולים ו/או
השב"ן, ללא תשלום מטעם
המבטחת
בהתאם למפורט בסעיף 4.2.2 לתכנית הביטוח
1. עד 350 ש"ח ליום ולא יותר מ- 60 יום לכל מקרה ביטוח.
2. שיפוי מלא(החזר) עבור ההשתתפות העצמית שהמבוטח שילם לקופת החולים ו/או לשב"ן
הערותהערות
חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי זהה בפוליסה
אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה
מנורה - תרופות בהתאמה אישית - הרחבה לביטוח תרופות
ביטוח בריאות "תרופות ואבחון בהתאמה אישית" של מנורה מבטחים מאוקטובר 2017
ביטוח בריאות זה אינו עצמאי. אפשר לרכוש אותו להרחבת פוליסת "תרופות מיוחדות".

גיל כניסה: עד 69 שנים.

תקופת אכשרה: 90 יום.

עברו לרשימת כיסויים ודרישות אחידים הניתנים בהתאם להנחיות רשות שוק ההון.

הרחבת ביטוח תרופות מכסה:
בדיקה גנטית לאפיון גידול סרטני וקביעת הטיפול בו.
רכישת תרופה מותאמת אישית.
כיסוי השירות הרפואי הנדרש למתן "תרופה מותאמת אישית".
קנאביס, ויטמינים ותוספי תזונה למבוטח חולה בסרטן.
החזר השתתפות עצמית ששולמה לקופת חולים כאשר מבוטח קיבל תרופה לה הוא זכאי בביטוח זה דרך קופת חולים או שב"ן ולא הפעיל את הביטוח.

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
תיאור הכיסויים בפוליסה
פירוט הכיסויים בפוליסהתיאור הכיסוישיפוי או פיצויצורך באישור המבטחת
מראש והגוף המאשר
(מחלקת תביעות של מנורה
מבטחים)
ממשק עם סל
הבסיס ו/או השב"ן:
רובד ביטוחי
קיזוז תגמולים מביטוח אחר
בדיקות גנומיות למבוטח החולה במחלת הסרטןשיפוי עד40,000 ₪ למקרה ביטוח אחד.
עד תקרה של 10,000 ₪ לכלל מקרי הביטוח בתקופת ביטוח.
השתתפות עצמית - 40%
מההוצאה
שיפויכןביטוח תחליפיכן
ויטמינים, קנאביס
רפואי ותוסף תזונה
מבוטח החולה במחלת הסרטן זכאי להחזר הוצאות בגין ויטמינים, קנאביס רפואי ותוסף תזונה עד לסך של 1,000 ₪ בחודש בניכוי השתתפות עצמית בסך 100 ₪ מסך ההוצאה החודשית.
שיפוי עד 10,000 ₪ למקרה ביטוח (סכום הביטוח אינו מתחדש)
שיפויכןביטוח תחליפיכן
תרופה במימון קופת
החולים ו-או השב"ן,
ללא תשלום מטעם
המבטחת
החזר ההשתתפות העצמית
שהמבוטח שילם לקופת החולים ו/או לשב"ן
שיפוילאביטוח משליםכן
הערותהסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד הידוע ביום 01/09/2015 שערכו 12345 נקודות.
הגדרות - הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן
" ביטוח תחליפי" - ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או השב"ן (שירותי בריאות נוספים
בקופות החולים). בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח ללא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים ("מהשקל הראשון").
" ביטוח משלים" - ביטוח פרטי אשר על-פיו ישולמו תגמולי הביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או השב"ן. כלומר, ישולמו
תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או שב"ן.
" ביטוח מוסף" - ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח
מהשקל הראשון
מנורה - Top Premium
חבילת ביטוח בריאות פרטי רחבה הכוללת:
השתלות בישראל ובחוץ לארץ
טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
ניתוחים פרטיים בישראל
ניתוחים בחוץ לארץ
טיפולים מחליפי ניתוח
שירותים רפואיים נוספים
רגע לפני 2016, קבלו הטבה:
50% הנחה + ילדים חינם בשנה הראשונה.
שנה שניה - 30% הנחה
שנה שלישית ורביעית - 20% הנחה
שנה חמישית - 10% הנחה
שנה חינם לילדים היא: 1. במסגרת הפוליסה המשפחתית ולא כמבוטח ראשי.
2. עבור טופ פרימיום וחבילת כיסויים לילד בלבד
גיל כניסה מירבי 69 שנה שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
תיאור הכיסויים בפוליסה
פירוט הכיסויים בפוליסהתיאור הכיסוישיפוי או פיצויצורך באישור המבטחת
מראש והגוף המאשר
(מחלקת תביעות של מנורה
מבטחים)
ממשק עם סל
הבסיס ו/או השב"ן:
רובד ביטוחי
קיזוז תגמולים מביטוח אחר
שירות אחרי ניתוח
- הסבר לגבי מכתב השחרור, סיכום אשפוז וההמלצות
לטיפול
- ליווי והדרכה בנטילת תרופות
- הדרכה אישית בכל הקשור לחבישה וחיטוי
- תמיכה בהתמודדות עם הכאב
- המלצות לפעילות גופנית שלאחר הניתוח
- תמיכה נפשית
- ליווי מיוחד לילדים
- סיוע במימוש זכויות מול הקופה והגופים
הממשלתיים הרלוונטיים
קבלת שירות בפועללאתחליפי או מוסףלא
ייעוץ ע"י דיאטניתהכוונה תזונתית לפני הניתוח וכן לאחריה, לשיפור ההחלמה וחיזוק הגוףקבלת שירות בפועללאתחליפילא
ייעוץ והכוונה ע"י עובדת סוציאליתייעוץ תומך להתמודדות עם האירועקבלת שירות בפועללאתחליפילא
השירות לפני ניתוח ולאחריו יינתנו על ידי צוות אחיות מוסמכות ו/או רופא באמצעות קשר טלפוני שמספרו 0158318-85
ו/או אינטרנטי באמצעות אתר האינטרנט שכתובתו il.co.snmenora.www או אתר הפייסבוק, באופן בו מתאפשר קיום ייעוץ וידאו צ'ט בין המטופל לצוות המוקד.
שירותי ייעוץ ע"י דיאטנית וייעוץ והכוונה ע"י עובדת סוציאלית יינתנו באופנים הנ"ל, או בפגישות פנים אל פנים במשרדי חברת "סקונד אופניון" בתיאום מראש.
אחות לביקור
בית (לאחר ניתוח מורכב)
הדרכה אישית בכל הקשור להליך ההחלמה, לרבות:
חבישה, נטילת תרופות, הסבר אודות סיכום האשפוז וההמלצות לטיפול
קבלת שירות בפועללאתחליפי או מוסףלא
הערותהסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד הידוע ביום 15.06.2012 ,העומד על 12111 נקודות.
הגדרות – הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן
" ביטוח תחליפי" – ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או השב"ן (שירותי
בריאות נוספים בקופות החולים). בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח ללא תלות בזכויות המגיעות ברבדים
הבסיסיים ("מהשקל הראשון").
" ביטוח משלים" – ביטוח פרטי אשר על-פיו ישולמו תגמולי הביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או השב"ן.
כלומר, ישולמו תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או שב"ן.
" ביטוח מוסף" – ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח מהשקל הראשון.
מנורה - Top Plus לבעלי שב"ן
תוכנית ביטוח בריאות פרטי משלימת שב"ן הכוללת:
השתלות בישראל ובחוץ לארץ
טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
ניתוחים פרטיים בישראל משלים שב"ן – מרחיב את הכיסוי של הביטוח המשלים בקופת חולים
ניתוחים בחוץ לארץ
שירותים רפואיים נוספים
תרופות מיוחדות
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
תיאור הכיסויים בפוליסה
פירוט הכיסויים בפוליסהתיאור הכיסוישיפוי או פיצויצורך באישור המבטחת
מראש
ממשק עם סל
הבסיס ו/או השב"ן:
רובד ביטוחי
קיזוז תגמולים מביטוח אחר
השתלות בישראל ובחו"ל, טיפולים מיוחדים בחו"ל
השתלות בישראל ובחו"ל
כיסוי ביטוחיכיסוי להוצאות הבאות בעת ביצוע השתלה בישראל או בחו"ל:
בדיקות הערכה רפואית של המבוטח עד 25,000 ש"ח לסדרת בדיקות אחת, עד 3 סדרות למקרה ביטוח; אשפוז בחו"ל; ביצוע ניתוח לצורך הוצאת האיבר המיועד להשתלה בגוף
המבוטח, שימור האיבר והעברתו למקום ביצוע ההשתלה; שירותים
רפואיים שיינתנו למבוטח תוך כדי ביצוע ההשתלה; כרטיס נסיעה לחו"ל
לצורך ההשתלה, בטיסה מסחרית רגילה, של המבוטח ומלווה אחד,
והוצאות שיבתם לישראל, וכן תשלום הוצאות העברה יבשתית. במקרה של מבוטח קטין – תשלום עבור שני מלווים; הוצאות הטסה רפואית עד 75,000 ש"ח; הוצאות שהייה של
המבוטח ומלווה אחד במקום ביצוע ההשתלה בחו"ל, ובלבד שההשתלה
בוצעה בפועל – עד 1000 ש"ח ליום, עד 50,000 ש"ח למקרה ביטוח. במקרה
של מבוטח קטין – תשלום עבור שני מלווים; טיפולי המשך; העברת גופת
המבוטח לישראל; הבאת מומחה מחו"ל לביצוע ההשתלה בישראל, אם לא ניתן להעביר את המבוטח מסיבות רפואיות לביצוע ההשתלה בחו"ל – עד 60,000 ש"ח; איתור תרומת מח עצם ו/או תאי
גזע מדם היקפי ו/או תאי דם טבורי –עד 170,000 ש"ח .
שיפויכןביטוח משלים ומוסףכן
נספח זה מקנה כיסוי ביטוחי רק אם ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות חוק השתלת איברים, הכולל, בין היתר, את ההוראות הבאות במצטבר:
- נטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל במדינה בה ההשתלה עתידה להתבצע.
- מתקיימות הוראות חוק השתלת איברים לעניין איסור סחר באיברים.
תקרת תגמולי הביטוח להשתלות
להשתלת איבר: אצל נותן שירות שבהסכם – שיפוי מלא.
אצל נותן שירות שלא בהסכם – עד
4,750,000 ש"ח.
שיפויכןביטוח משלים ומוסףכן
להשתלת איבר מלאכותי או איבר מן החי – עד 2,370,000 ש"ח (בין אם אצל נותן שירות בהסכם ובין אם אצל נותן שירות שלא בהסכם)
גמלה חודשית
במקרה השתלה
עבור מועמד להשתלה: אם מרותק למיטתו - גמלה חודשית בסך 17,500 ש"ח לתקופה של עד 21 חודשים. אם
מאושפז בבית חולים - גמלה חודשית
בסך 3,750 ש"ח לתקופה של עד 21 חודשים.
פיצוילאביטוח מוסףלא
לאחר ביצוע השתלה: גמלה חודשית בסך 7,700 ש"ח לתקופה של עד 24 חודשים. במידה והמבוטח קטין יקבל מחצית מסכום הגמלה לתקופה הנ"ל.
טיפולים מיוחדים בחו"ל
כיסוי הביטוחיכיסוי להוצאות הבאות בעת ביצוע טיפול מיוחד בחו"ל:
בדיקות הערכה רפואית של המבוטח עד 25,000 ש"ח לסדרת בדיקות אחת,
עד 3 סדרות למקרה ביטוח; אשפוז
בחו"ל; שירותים רפואיים שיינתנו למבוטח תוך כדי ביצוע הטיפול המיוחד; כרטיס נסיעה לחו"ל לצורך
הטיפול המיוחד, בטיסה מסחרית רגילה, של המבוטח ומלווה אחד,
והוצאות שיבתם לישראל, וכן תשלום הוצאות העברה יבשתית. במקרה של
מבוטח קטין – תשלום עבור שני מלווים; הוצאות הטסה רפואית עד 75,000 ש"ח; הוצאות שהייה של
המבוטח ומלווה אחד במקום ביצוע הטיפול המיוחד בחו"ל, ובלבד
שהטיפול המיוחד בוצע בפועל – עד 1,000 ש"ח ליום, עד 50,000 ש"ח
למקרה ביטוח. במקרה של מבוטח קטין
– תשלום עבור שני מלווים; העברת גופת המבוטח לישראל; הבאת מומחה מחו"ל לביצוע הטיפול המיוחד בישראל, אם לא ניתן להעביר את המבוטח מסיבות רפואיות לביצוע הטיפול המיוחד בחו"ל – עד 60,000 ש"ח.
שיפויכןביטוח חליפיכן
תקרת תגמולי הביטוח לטיפולים מיוחדים בחו"ל850,000 ש"חשיפויכןביטוח חליפיכן
מוות כתוצאה מהשתלה או מטיפול מיוחד
הכיסוי הביטוחי120,000 ש"ח(בתוקף למבוטח שבעת ביצוע הניתוח מלאו לו 21 שנה)פיצוילאביטוח מוסףלא
תרופות
תרופות מיוחדות
הכיסוי הביטוחיכיסוי לתרופות הבאות:
- תרופה, שאינה כלולה בסל שירותי
הבריאות
- תרופה, אשר כלולה בסל שירותי
הבריאות, אך אינה מוגדרת על פי
ההתוויה הרפואית, כמיועדת לטיפול
במצבו הרפואי של המבוטח
תרופה-OFF LABEL
- תרופת יתום
שיפויכןביטוח חליפי או מוסףכן
סכום הביטוח המירביעד 2,000,000 ש"ח לתקופת זכאות של
שלוש שנות ביטוח. בתום כל תקופת זכאות יהיה המבוטח זכאי לעד
2,000,000 ש"ח לתקופת הזכאות העוקבת
שיפויכןביטוח חליפי או מוסףכן
שיפוי לשירות או
הטיפול הרפואי הכרוך במתן התרופה
עד 300 ש"ח ליום ולא יותר מ- 60 יום לכל מקרה ביטוח.שיפויכןביטוח חליפיכן
תרופה במימון קופת החולים ו/או השב"ן, ללא תשלום מטעם המבטחתהחזר ההשתתפות העצמית שהמבוטח שילם לקופת החולים ו/או לשב"ן.שיפוילאביטוח מוסףלא
פיצוי חודשי בשיעור 10% מהמחיר המרבי המאושר לאותה תרופה, ולא יותר מ- 1,800 ש"ח לחודש.פיצוילאביטוח מוסףלא
ניתוחים בישראל לבעלי שב"ן או ניתוחים בישראל לבעלי שב"ן עם נספח ברות ביטוח
כיסוי משלים לניתוחים בישראל לבעלי שב"ן (כיסוי לכל הניתוחים)
הכיסוי הביטוחיכיסוי להוצאות הבאות: שכר מנתח הסכם, שכר רופא מרדים בהסכם, הוצאות חדר ניתוח ואשפוז שיפוי מלא בבית חולים בהסכם ובכל מקרה עד 30 ימי אשפוז, בדיקה פתולוגית, שתלים עד 20,000 ש"ח לשתל, אחות פרטית או
פיזיותרפיסט פרטי 600 ש"ח ליום עד 8
ימים, אמבולנס. יינתן כיסוי לניתוחים מניעתיים לנשים.
שיפויכןביטוח משליםכן
כיסוי למנתח שאינו בהסכם עם המבטחת
עד לתקרת הסכום המופיע באתר האינטרנט של המבטחת למנתח שאינו בהסכם עבור הניתוח שבוצע, ובהיעדר סכום באתר האינטרנט כאמור – עד לתקרת הסכום הקבוע למנתחי הסכם של המבטחת עבור הניתוח שבוצע.שיפויכןביטוח משליםכן
מוות כתוצאה מניתוח אלקטיבי120,000 ש"ח( בתוקף למבוטח שבעת ביצוע הניתוח מלאו לו 21 שנה).פיצוילאביטוח מוסףלא
כיסויים נוספים עקב ביצוע ניתוחריפוי בעיסוק – 180 ש"ח לטיפול, עד 10
טיפולים (לתקופה של עד 120 יום לאחר
ביצוע הניתוח).
הוצאות החלמה (לאחר ניתוח שמשך האשפוז שלו עלה על 7 ימים רצופים) -החזר הוצאות ההחלמה במוסד הבראה עד 800 ש"ח ליום לתקופה של עד 5 ימים, ובתנאי שטרם חלפה תקופה של 30 ימים ממועד שחרור המבוטח מבית החולים בו בוצע הניתוח
שיפויכןביטוח חליפיכן
התייעצויות עם רופאים מומחים
לפני ניתוחבישראל - עד 1,000 ש"ח להתייעצות, עד 3 התייעצויות בשנת ביטוח.שיפוילאביטוח חליפיכן
בחו"ל- עד-3,800 ש"ח להתייעצות, אחת לשנת ביטוח. בנוסף כיסוי להוצאות טיסה עד- 3,500 ש"חשיפויכןביטוח מוסףכן
שאינן קשורות
לניתוח
עד-750 ש"ח להתייעצות, עד-2 התייעצויות אחת שנת ביטוחשיפוילא ביטוח חליפייש
במקרה גילוי מחלה קשה - עד 1,200 ש"ח להתייעצות, עד 2 התייעצויות בגין
כל מחלה.
שיפוילא ביטוח חליפייש
פיצוי לאירועים הקשורים באשפוז
הכיסוי הביטוחי- אשפוז בבית חולים בישראל כתוצאה מתאונה או ממחלה, לתקופה העולה על 4 ימי אשפוז – 600 ש"ח ליום מהיום הרביעי ועד
לסה"כ / ימי אשפוז.
- הידבקות בנגיף הפטיטיס B או C–
100,000 ש"ח.
פיצוילאביטוח מוסףאין
ניתוחים בחו"ל
כיסוי לניתוחים בחו"ל(כיסוי לכל הניתוחים)
הכיסוי הביטוחיכיסוי להוצאות הבאות: שכר מנתח, שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח ואשפוז עד 30 ימי אשפוז, בדיקה פתולוגית, שתלים עד 48,000 ש"ח, אחות פרטית או פיזיותרפיסט פרטי 600 ש"ח ליום עד 8 ימים, אמבולנס.שיפויכןביטוח מוסףכן
כיסוי לניתוח שלא אושר
מראש ע"י המבטחת
כיסוי עד לתקרת בית חולים ומנתח אשר
בהסכם עם המבטחת
שיפויכןביטוח מוסףכן
מוות כתוצאה מניתוח אלקטיבי ש"ח (בתוקף למבוטח שבעת ביצוע הניתוח מלאו לו 21 שנה).פיצוילאביטוח מוסףלא
כיסויים נוספים עקב ביצוע ניתוחהטסה; הטסה רפואית עד 50,000 ש"ח; שהיית מלווה עד 600 ש"ח ליום, החל מהיום השמיני לאשפוז ועד תקרה של
33 ימים; שהיית המבוטח לאחר ניתוח עד 600 ש"ח ליום למשך עד 1 ימי שהייה
בחו"ל מיום ששוחרר מבית החולים; הטסת גופה; הבאת מומחה לביצוע
הניתוח בישראל 50,000 ש"ח; ריפוי בעיסוק 180 ש"ח לטיפול, עד 10
טיפולים (לתקופה של עד 120 יום לאחר ביצוע הניתוח); הוצאות החלמה (לאחר ניתוח שמשך האשפוז שלו עלה על 7
ימים רצופים) - החזר הוצאות ההחלמה במוסד הבראה עד 800 ש"ח ליום
לתקופה של עד 5 ימים, ובתנאי שטרם חלפה תקופה של 30 ימים ממועד
שחרור המבוטח מבית החולים בו בוצע הניתוח.
שיפויכןביטוח מוסףכן
התייעצות עם רופאים מומחים בחו"ל
לפני ניתוחעד-3,800 ש"ח להתייעצות אחת לשנת ביטוח. בנוסף כיסוי להוצאות טיסה עד 3,500 ש"חשיפוילאביטוח מוסףכן
לצורך ביקורת לאחר ניתוחהטסה; הטסה רפואית עד 160666 ש"ח;
שהיית מלווה עד 066 ש"ח ליום, החל
מהיום השמיני לאשפוז ועד תקרה של
11 ימים; שהיית המבוטח לאחר ניתוח
עד 066 ש"ח ליום למשך עד 1 ימי שהייה
בחו"ל מיום ששוחרר מבית החולים;
הטסת גופה; הבאת מומחה לביצוע
הניתוח בישראל 160666 ש"ח; ריפוי
בעיסוק 216 ש"ח לטיפול, עד 26
טיפולים )לתקופה של עד 216 יום לאחר
ביצוע הניתוח(; הוצאות החלמה )לאחר
ניתוח שמשך האשפוז שלו עלה על 1
ימים רצופים( - החזר הוצאות ההחלמה
במוסד הבראה עד 166 ש"ח ליום
לתקופה של עד 1 ימים, ובתנאי שטרם
חלפה תקופה של 16 ימים ממועד
שחרור המבוטח מבית החולים בו בוצע
הניתוח.
שיפויכןביטוח מוסףכן
שירותים רפואיים נוספים (כתב שירות)
שירות רופא עד הבית- כולל פינוי באמבולנס- מסירת אנמנזה רפואית
- בדיקה גופנית של החולה
- קביעת אבחנה רפואית
- קבלת תרופות ראשוניות
- קבלת מרשם לתרופות
- הפנייה להמשך טיפול
- הפניית החולה לחדר מיון בבית החולים
- מתן תעודה רפואית
- פינוי חינם באמבולנס
קבלת שירות בפועללאתחליפילא
שירותי עזרה מראשונה ברפואת שינייםשירותי עזרה ראשונה לטיפול
בבעיות רפואיות בשיניים
קבלת שירות בפועללאתחליפי או מוסףלא
בדיקה תקופתית- מסירת אנמנזה רפואית
- בדיקה גופנית הכוללת: מדידת דופק, מדידת לחץ דם, מדידת גובה, מדידת משקל, מדידת השמנה (ביחידות BMI ,)בדיקת
המראה הכללי, התרשמות כללית של הרופא מבדיקה חיצונית בלבד
- בדיקת א.ק.ג. (עם תדפיס)
- בדיקות מעבדה: ספירת דם לפי 8 פרמטרים; דיפרנציאל לפי 5 פרמטרים; בדיקת שתן כללית לפי 20 פרמטרים
- מתן דו"ח מסכם
השירות יינתן אחת לשנת ביטוח, לילדים מעל גיל 14.
קבלת
שירות
בפועל
לאתחליפילא
מנורה - Top Basic
תוכנית ביטוח בריאות פרטי הכוללת:
השתלות בישראל ובחוץ לארץ
טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
ניתוחים בחוץ לארץ
תרופות מיוחדות


מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
כלל חברה לביטוח - מדיכלל פרפקט - חבילה בהשתתפות עצמית
תוכנית ביטוח בריאות פרטי משלימת שב"ן המעניקה כיסויים בהשתתפות עצמית:
השתלות
טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
תרופות מחוץ לסל
כיסוי לשירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום
ניתוחים בחוץ לארץ
כיסוי לניתוחים פרטיים בישראל המרחיב את כיסוי הביטוח המשלים של קופת חולים
טיפולים מחליפי ניתוח
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77

נתונים אלה נלקחו מאתר מנורה מבטחים  www.menoramivt.co.il ו- themarker.com  ולכן לאתר Seleb  אין כל אחריות על על האמור בו

ניוזלטר

רוצים לקרוא עוד מהמאמרים שלנו?

הרשמו לניוזלטר שלנו והשארו מעודכנים בכל הנושאים החמים בשוק!

להצטרפות לשידור ה-LIVE הקרוב בחינם השאירי פרטים כאן

הנני מאשר את תקנון האתר.

אני מאשר העברת הנתונים לצדדים שלישיים כגון (חברות / סוכנויות ביטוח) או לחילופין מאשר שירותי דיוור ישיר

לפרטים נוספים ויצירת קשר עם ליפז אלזון השאירו פרטים כאן בטופס

הנני מאשר את תקנון האתר.

אני מאשר העברת הנתונים לצדדים שלישיים כגון (חברות / סוכנויות ביטוח) או לחילופין מאשר שירותי דיוור ישיר

לפרטים נוספים ויצירת קשר עם ליפז אלזון השאירו פרטים כאן בטופס

הנני מאשר את תקנון האתר.

אני מאשר העברת הנתונים לצדדים שלישיים כגון (חברות / סוכנויות ביטוח) או לחילופין מאשר שירותי דיוור ישיר

מי אנחנו?


חברת בי פירסט בע”מ עוסקת בקישור בין צרכן לבין ספקי מוצרים ושירותים בעידן הדיגטלי. מטרת החברה להביא לך הצרכן את מיטב ההצעות למוצרים או לשירותים שאתה רוצה כדי שתבחר בחוכמה במוצר או בשירות המתאים עבורך.
אנו מכבדים את הפרטיות שלכם ומתחייבים להגן על הפרטיות של המתעניינים בשירותי החברה. מדיניות פרטיות זו מפרטת את הנהלים שלנו ביחס לאיסוף, שימוש וחשיפה של המידע שלכם באמצעות השימוש באתר שלנו ובאפליקציה שלנו (ביחד: “השירותים). מדיניות פרטיות זו היא חלק מהסכם הרישיון שימוש בדפי המידע ובאתר של החברה, אשר משולב במסמך זה. אנו ממליצים לכם לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון ולהשתמש בה בכדי לקבל החלטות מושכלות. על ידי השימוש בשירותים שלנו, אתם מסכימים לתנאים של מדיניות הפרטיות הזו, והמשך השימוש שלכם בשירותים מהווה את הסכמתכם המתמשכת למדיניות פרטיות זו כפי שתעודכן מפעם לפעם.
 

איזה מידע אנו אוספים עליכם?


אנחנו אוספים שני סוגים של מידע ונתונים מהמשתמשים שלנו:
סוג המידע הראשון – מידע בלתי מזוהה ושאינו ניתן לזיהוי המתייחס למשתמש(ים), אשר עשוי להיות ניתן להשגה או שנאסף על ידי השימוש של המשתמש בשירותים (“מידע שאינו איש”). אנחנו לא מודעים לזהות של המשתמש ממנו המידע הזה נאסף. מידע שאינו אישי כולל מידע על המכשיר שלכם, על תוכנה וחומרה מסוימות (לדוגמא, סוג הדפדפן ומערכת ההפעלה שהמכשיר שלכם משתמש בו, העדפת שפה, זמן גישה ושם הדומיין של אתר האינטרנט אשר ממנו קושרת לשירותים, וכו….
סוג שני של מידע  – הוא מידע המאפשר זיהוי אישי, דהיינו מידע שמזהה אדם פרטי, או אשר במאמץ סביר עשוי לזהות אדם פרטי (“המידע האישי”). המידע האישי אותו אנו אוספים באמצעות השירותים שלנו כולל מידע אשר מוגש ישירות על ידי המשתמש, כגון: מספר טלפון; שם מלא; כתובת דואר אלקטרוני; כתובת מגורים; מספר זהות; חתימה; ומידע כספי אחר שייתכן שנצטרך על מנת לספק את השירותים שלנו (לדוגמא, פרטים לגבי ההכנסה השנתית שלך, ניסיון בהשקעות, וכו
אנו עשויים גם לאסוף מידע אישי מהמכשיר שלך (לדוגמא, נתוני מיקום גאוגרפיים, כתובת IP כתובת) ומידע על הפעילות שלך בשירותים (לדוגמא, עמודים שנצפו, גלישה באינטרנט, קליקים, פעולות, וכו.. ;)

איך אנחנו משתמשים במידע שאנו אוספים

אנו משתמשים ומשתפים את המידע האישי בדרכים המתוארים במדיניות פרטיות זו. המידע האישי ייחשף לצד שלישי רק במידה הנדרשת לצורך המסוים שלכם לקבל הצעות למוצר או שירות לפי העדפות שציינתם, כפי שנקבע במדיניות פרטיות זו, ובמקרה כזה אנו דורשים מהצד השלישי הרלוונטי להסכים לעבד את המידע הזה בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו ולהציע לכם מוצרים ושירותים לפי העדפותיכם.
המידע האישי שלכם יועבר לצד שלישי רק במידה ותאשרו לנו להעבירו לידי צד שלישי.
עם מי אנחנו חולקים את המידע שאנו אוספים?
אנו עשויים להעביר או לחשוף את המידע האישי לקבלני משנה או לספקים או צדדים שלישיים אחרים שהם ספקי שירות אמינים או שותפים, אשר ממוקמים באזורים שונים ברחבי העולם, למטרת: (א) מתן הצעות למוצרים או שירותים לפי בקשתכם (ב)אחסון או עיבוד המידע הזה למעננו (למשל בשירותי מחשוב ענן) או כדי לסייע לנו עם הפעילות העסקית שלנו, כדי לאמת את הגישה שלכם ולספק ולשפר את השירותים שלנו; (ג) ביצוע מחקר, אבחון, ניתוח או מטרות סטטיסטיות; (ד) שיווק בדוא”ל, בהתאם למדיניות השיווק שלנו (ראה להלן תחת “שיווק”
כמו כן, אנו עשויים לחשוף למשתמשים הרשומים שלנו מידע אישי הנוגע למשתמשים אחרים, שמצטרפים לשירותים בעקבות המלצותיהם (למשל באמצעות מאפיין ה”שיתוף עם חבר” ;).
  המדיניות שלנו מתייחסת רק לשימוש ולחשיפה של המידע שאנו אוספים ממכם. במידה ותחשפו את הפרטים שלכם לצדדים אחרים באמצעות השירותים שלנו (למשל על ידי לחיצה על קישור לכל אתר אינטרנט אחר או מיקום אחר) או באמצעות אתרים אחרים ברחבי האינטרנט, כללים שונים עשויים לחול על השימוש או החשיפה של המידע שאתם תחשפו להם. חשוב לציין כי שירותי צד שלישי אלו עשויים להיות בעלי מדיניות פרטיות משל עצמם, ואנו ממליצים לכם לקרוא אותם בקפידה. הכללת קישור לאתר או שירות של צד שלישי אינה המלצה לגבי אותו אתר אינטרנט או שירות.
מבחינת האתר המידע האישי שלכם יועבר לצד שלישי רק במידה ותאשרו לנו להעבירו לידי צד שלישי, אולם לאחר העברתו השימוש במידע יעשה לפי תנאי השימוש של הצד השלישי.
  

שימוש  בעוגיות

הדף ו/או האתר שלנו משתמש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט.
עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה” (session): עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. השמות של העוגיות בהן אנחנו משתמשים באתר שלנו, והמטרות לשמן הן בשימוש, מפורטות מטה:
אנחנו משתמשים בשירותי Google Analytics ו-Adwords באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש {כללו את כל השימושים הקיימים לעוגיות באתר שלכם מבקר באתר / לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם באתר / לאפשר לנו להשתמש בעגלת קניות באתר / לשפר את נוחות השימוש באתר / לנתח את השימוש באתר / לנהל את האתר / למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר / להתאים אישית את האתר לכל משתמש / להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים / תארו את המטרה/ות};

  • באינטרנט אקספלורר (גרסה 10) אתם יכולים לחסום עוגיות בעזרת הגדרות עקיפת הטיפול בעוגיות הזמינות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות אינטרנט,” “פרטיות,” ואז “מתקדם”;
  • בפיירפוקס (גרסה 24) אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” “פרטיות,” ובחירה של “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה” מתוך התפריט הנפתח, ואז ביטול הזימון של “קבל עוגיות מאתרים”;
  • ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“הגדרות תוכן,” ואז לבחור באפשרות “חסום אתרים מהגדרה של נתונים” תחת הכותרת “עוגיות.”

לחסימה של כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים. אם תחסמו עוגיות, לא תוכלו להשתמש בכל האפשרויות שבאתר שלנו.
למחיקה של עוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים.

מדיניות שיפוי

הנך מתחייב לשפות את הנהלת החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת ו/או התנערות מתנאי שימוש אלה.
מדיניות לגבי הרשמה לרשימת התפוצה של החברה
ההרשמה לרשימת תפוצה של החברה מהווה הסכמה במעשה שלך כמשתמש ברשימה לקבל ולנהוג לפי תקנון זה, היות והנך נרשם לקהילה שמנהלת החברה ומעוניין בידע ובכלים שמוצעים בקהילה.
הצדדים מסכימים כי מילוי פרטיו של המשתמש בטופס ההרשמה לרשימת התפוצה של החברה (להלן: “ההרשמה”) מהווה הסכמה לקבל הודעות וחומרים מסוגים שונים מהחברה ובניהם מידע בנושא שיווק מוצרים ושירותים וכן התפתחות אישית והשגת מטרות שונות.
היות והמשתמש מעוניין בקבלת מידע מסוגים שונים מן החברה והוספת המילים פרסומת בכותרת המייל תקשה על כך, בשל סינון אוטומטי במערכות הדואר, מוסכם על הצדדים כי לא יחולו על ההודעות הדרישות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 (להלן : “חוק התקשורת“) לגבי ציון סוג המסר כגון: “פרסומת” או “תעמולה” או “תרומה” בהודעה הנשלחת. לאור הסכמת הצדדים כאמור החברה יהא רשאי לשלוח למשתמש הודעות בלא ציון סוג המסר.
הצדדים מסכימים כי לאחר ההרשמה בדף נחיתה ו/או באתר החברה, לא תהא החברה חייבת לציין בהודעות את כל פרטי המידע לגבי החברה המפורטים בחוק התקשורת לאור ההכרות והקשר בין הצדדים.
הצדדים מסכימים כי הודעות הכוללות מידע בלבד, אינן פרסומת לפי הגדרתה של פרסומת בחוק התקשורת לעניין שליחת דיוור כמותי. בהתאם להגדרה זו לא יהא המשתמש זכאי לפיצוי כלשהו בגין הודעות מידע בלבד שנשלחו אליו.

דרך ההסרה מרשימת תפוצה

הצדדים מסכימים כי למרות האמור בחוק התקשורת, דרך הסרת המשתמש מרשימת התפוצה תהא על ידי שימוש בקישור ההסרה שמופיע בהודעה, או על ידי שליחת הודעה המבקשת הסרה לכתובת החברה ולא על ידי שליחת הודעה בפקס או בדרך אחרת.
הצדדים מסכימים כי בשל הסכמת הצדדים לגבי דרך ההסרה מרשימת התפוצה, החברה לא יידרש להוסיף להודעות דואר ו/או להודעות טקסט את אפשרויות ההסרה הנוספות לפי חוק התקשורת.

הגבלת סכומי הפיצוי בהתאם לתקנון

הצדדים מסכימים כי המשתמש אינו זכאי לפיצוי העונשי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות בלא ליתן הודעה על הוצאתו מרשימת התפוצה, ולכן יהא זכאי אך ורק לפיצוי בסכום כולל של עד 2000 ₪ לגבי כל ההודעות שאגר בטרם בקש את הסרתו מרשימת התפוצה. הצדדים מסכימים כי הרשמה מצד המשתמש תוך התחזות לאדם אחר ומתן פרטים כוזבים מהווה הפרת פרטיות של החברה , וכן עבירה פלילית של התחזות והחברה  יהא זכאי לפיצוי כספי לפי הדין בגין הפרת הפרטיות.
הצדדים מסכימים כי במקרה של הרשמה מצד המשתמש תוך התחזות לאדם אחר, המשתמש לא יהא זכאי לפיצוי כספי על פי חוק התקשורת ו/או לפי חוק הגנת הפרטיות.
הצדדים מסכימים כי רשימת התפוצה בכל אמצעי אלקטרוני שונה כגון מספר סלולרי, כתובת ברשת פייסבוק או ברשת חברתית דומה אחרת, קבוצת וואטס אפ וכו’ הינה רשימה נפרדת מרשימת הדיוור במייל. המשתמש רשאי להפסיק לקבל מסרים ברשימה אחת ולהמשיך בשנייה. בהתאם בקשת הסרה מרשימה אחת אינה חלה על הרשימה השנייה ובמידה וברצון המשתמש להפסיק לקבל מסרים מהחברה יש לבצע הסרה מכל אחת משתי הרשימות בנפרד.
הנך מאשר, כי אף אם הנך סבור שלא נרשמת בעבר לרשימת התפוצה של או חלה טעות ופרטיך השתרבבו לרשימת תפוצה כזו או אחרת, או קיבלת דואר פרסומי מכל סיבה אחרת שהיא, הרי שכל מייל שתקבל ושלא תישלח התראה לחברה כנגד שליחתו בתוך שבועיים מהיום שבו נשלח אליך, או כל מייל שלא נפתח על ידך, יחשב כמייל אשר הוסכם על קבלתו וחל ויתור על כל תביעה ו/או טענה לגביו ואינו מהווה טרדה ו/או כל עוולה אחרת מבחינתך.
  

הגבלת האחריות לגבי הפרת חוק הפרטיות

המשתמש מסיר כל אחריות מהחברה לגבי ביצוע תקנות הגנת הפרטיות, ומתחייב שלא לדרוש פיצוי מכל סוג מהחברה עקב ישום חלקי או תקלות בישום התקנות שאינן פגיעה בפרטיות בזדון מכוון.
המשתמש מבין כי כל המידע והתכנים המוצגים על ידי החברה בכל אמצעי התקשורת כולל מוצרים וקורסים אינטרנטיים, תכנים במסגרת ליווי אישי, סדנאות, קורסים פרונטליים או כל שירות ומוצר אחר הינם תכנים כלליים בלבד, ובהתאם על המשתמש לבחור את המידע והתכנים המתאימים לגביו, ולהפעיל שיקול דעת בשימוש שיעשה במידע.
המשתמש מקבל עליו את מלוא האחריות לבחירת דרך הפעולה לפי המידע ולתוצאות בחירות אלה לגביו ולגבי צדדים שלישיים, ובהתאם לא יעלה כל טענה כלפיי החברה בעניין התכנים.
המשתמש מסיר מן החברה כל אחריות לדרך השימוש שיעשה המשתמש במידע ובתכנים, וכן מסיר מן החברה כל האחריות לתוצאות שימוש זה הן כלפיי המשתמש והן כלפי צדדים שלישיים.
המידע המשפטי המוצג על ידי החברה הוא מידע כללי בלבד וכל שימוש או הסתמכות עליו נעשה על אחריות המשתמש בלבד. אין המידע המשפטי ו/או הניהולי הכללי שמציג החברה תחליף ליעוץ מקצועי על ידי אנשי מקצוע כגון עורכי דין ו/או רואי חשבון, בכדי להתאים את הנאמר לנסיבות המיוחדות של המשתמש.

מדיניות הצגת תכנים מסחריים

הנהלת החברה עשויה להציב באתר תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.
הנהלת החברה לא תשא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר מטעם צדדים שלישיים.
הנהלת החברה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים.
כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם. הנהלת החברה איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.

מדיניות לגבי הצגת קישורים בדף או באתר

הנהלת החברה עשויה להציב באתר קישורים (לינקים) לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט.
תכנים אלו אינם מתפרסמים על ידי הנהלת החברה, או מטעמה והנהלת החברה איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שיש קישור לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת הנהלת החברה לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם. הנהלת החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
הנהלת החברה איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך אל אתר אינטרנט פעיל. הנהלת החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.
  

שינויים בדף או באתר

הנהלת החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה הדף ו/או האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
הנהלת החברה רשאית להשעות מדי פעם את פעילות הדף ו/או האתר לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. הנהלת החברה תפעל כמיטב יכולתה לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם לא יהיה הדף ו/או האתר פעיל.

רוצים לבדוק אם גם אתם יכולים לקבל הלוואה כנגד נכס?

הנני מאשר את תקנון האתר.

אני מאשר העברת הנתונים לצדדים שלישיים כגון (חברות / סוכנויות ביטוח) או לחילופין מאשר שירותי דיוור ישיר

רוצים לבדוק אם גם אתם יכולים לנייד לקופת IRA בעלות דמי ניהול נמוכים יותר?

הנני מאשר את תקנון האתר.

אני מאשר העברת הנתונים לצדדים שלישיים כגון (חברות / סוכנויות ביטוח) או לחילופין מאשר שירותי דיוור ישיר
דילוג לתוכן