10 חברות הביטוח המובילות בישראל 2021- מגדל ביטוח

מגדל ביטוח - מקום 2 מתוך 10 ב-2021

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע”מ הינה חברה ציבורית. החברה פועלת בתחום הביטוח ושירותים פיננסים.
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע”מ הוקמה בשנת 1974. בשנת 1994 מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב והיא נמצאת בתוך מדד תל אביב 125.

שלמה אליהו הוא בעל השליטה בחברה ועד לינואר האחרון (2022) כיהן כיו”ר דירקטוריון. מחליפו בתפקיד כיום הוא חנן מלצר.

יפתח רון-טל כיהן כמנכ”ל החברה עד סוף חודש דצמבר 2021. מחליפו העתידי , מיולי 2022 יהיה יוסי בן ברוך.

מייסד החברה
שלמה אליהו

חברת אם
אליהו 1959 בע”מ 

משרד ראשי
פתח-תקווה

ענפי תעשייה
ביטוח, שוק ההון

הכנסות
30.6 מיליארד ש”ח(2019)

רווח
354,000,000 ש”ח (2019)

הון עצמי
5.73 מיליארד ש”ח

סך מאזן
181 מיליארד ש”ח

מספר עובדים
4,685 עודים (כולל בחברות בנות. נכון ל-2020)

 

מי הם עשרת חברות הביטוח שהובילו אשתקד? מה אנחנו באמת יודעים עליהם ואיך הם הגיעו לכבד את מיקומם ב-10 בתי ההשקעות המובילים בישראל ?

בסדרת כתבות שאנחנו, כאן באתר SELEB הכנו עבורכם, תוכלו לקבל את כל המידע הרלוונטי ביותר לגבי כל אחד ואחד מבתי ההשקעות שזכו להיכנס לרשימה ובכתבה הבאה, אנו נכיר את חברת הביטוח ‘מגדל חברה לביטוח’. חברת הביטוח שזכתה בכבוד להיות המקום ההשני ברשימה.

אולי יעניין אותך לקרוא גם>> הפניקס חברה לביטוח

קרדיט למגדל חברה לביטוח www.migdal.co.il

10 חברות הביטוח המובילות בישראל

קצת רקע

החברה החלה את דרכה באוגוסט 1974.
חברת בת עיקרית של ‘מגדל אחזקות’ היא “מגדל חברה לביטוח בע”מ” או בקיצור…’מגדל’.
חברה זו עוסקת בעיקר בביטוחי בריאות, ביטוחי חיים, ביטוח רכוש…
למגדל אחזקות מספר חברות בנות כמו “מגדל שוקי הון בע”מ” ו-“מגדל בריאות ואיכות חיים בע”מ”.
חברות בנות אלה מחזיקות בעצמן חברות בנות נוספות.

כחברה מובילה במשק הישראלי מזה 80 שנה, תפקידנו לנהל את כספי הלקוחות באחריות ולהעניק ביטחון כלכלי לכ-2.3 מיליון לקוחות אשר הפקידו בידינו את ההגנה הביטוחית, את החיסכון הפנסיוני ואת ההשקעות לטווח הארוך.

הקבוצה פועלת בתחומי הביטוח, הפנסיה והגמל. פעילות הביטוח של הקבוצה מתבצעת באמצעות מגדל ביטוח, ופעילות הפנסיה והגמל של הקבוצה, מתבצעת באמצעות חברות הבנות של מגדל ביטוח: מגדל מקפת ויוזמה לעצמאים. הקבוצה מחזיקה גם בסוכנויות ביטוח ועיקר ההחזקה כאמור הינה באמצעות מגדל סוכנויות.

חברת האם של מגדל ביטוח, מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע”מ, פועלת אף בתחום השירותים הפיננסים הכולל בעיקר שירותי ניהול נכסים פיננסים (ניהול קרנות נאמנות וניהול תיקים) ובנוסף שיווק להשקעות וכן פעילויות אחרות: בנקאות להשקעות, הפצה ופעילות נוסטרו.
הבעלות על “מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע”מ” מתחלקת בין: אליהו 1959 בע”מ (כ-68.46%) והציבור (כ-31.54%).

החברה מדורגת בדירוג 1Aa לאיתנות פיננסית (IFSR) על ידי מידרוג בע”מ המתמחה בדירוג האשראי במשק הישראלי.
הדירוג משקף בין היתר את מעמדה של החברה כמובילה בענף ביטוח החיים וחיסכון ארוך טווח. היעילות התפעולית, תמהיל העסקים המפוזר, עודף הון גבוה ביחס לדרישות הרגולטור ומוניטין החברה בעיני הלקוחות וסוכני הביטוח.

ביטוחי בריאות

מגדל - ביטוח לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל מהשקל הראשון
ביטוח בריאות מהדורת 06/2020
גיל הצטרפות לביטוח בריאות:
מגיל 0 ועד גיל 85.

מגדל תאפשר הגשת מסמכים באופן דיגיטלי- מייל, איזור אישי באתר ועוד.

רשימת כיסויים הניתנים בהתאם לפוליסה אחידה לניתוחים בישראל

כאן מפורטים כיסויים יחודיים.

הרחבות בתשלום נוסף:
אבחון מהיר ושירותי אשפוז: אבחנה ובדיקות הדמיה (CT, MRI, ממוגרפיה ועוד) תוך 3 ימים, בדיקות נוספות תוך 7 ימים. שירותי אשפוז הכוללים מעבדה עד הבית, תמיכת אחות או רופא ופינוי באמבולנס. אצל ספקים בהסכם ובהשתתפות עצמית.
ייעוץ רפואי אונליין: רופא משפחה וילדים וייעוץ תרופתי - 24/7 ללא השתתפות עצמית. רופא מומחה מ-29 תחומים כולל רפואה פנימית ורפואת נפש - תוך 3 ימים ובהשתתפות עצמית.


מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 78
תמצית תיאור הכיסויים בפוליסה
שם הכיסויתיאור הכיסוימה הסכום המקסימלי שניתן לתבועאחרי כמה זמן מתחילת
הביטוח ניתן לתבוע
ולקבל תגמול (אכשרה)*
ההוצאות
המוכרות
1 .עד 3 התייעצויות עם רופא מומחה
בקשר לניתוח.
2 .שכר מנתח.
3 .ההוצאות הרפואיות הנדרשות לשם
ביצוע הניתוח והאשפוז בבית חולים פרטי או במרפאה כירורגית פרטית, לרבות שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, ציוד מתכלה, שתלים,
תרופות במהלך הניתוח והאשפוז,
בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח
והוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז כולל אשפוז טרום ניתוח.
4 .טיפול מחליף ניתוח.
התייעצויות- נותני שירות
שבהסכם - שיפוי מלא.
סעיף 3.
נותני שירות שלא בהסכם-
עד 1,500 ₪ עבור
התייעצות. סעיף 4
90 יום למעט 12 חודשים
במקרה ביטוח הקשור
בהריון ולידה. סעיף 7.
ניתוח בישראל הכיסוי לשכר מנתח והוצאות רפואיות הנדרשות לשם ביצוע הניתוח והאשפוז.
 המבוטח לא זכאי לקבלת החזר הוצאות ו/או שיפוי בגין ההוצאות המוכרות, למעט באחד המקרים הבאים:
1 .שכר מנתח אשר נמצא ברשימת הרופאים המומחים הנקובה באתר האינטרנט של החברה, כפי שאושרה ע"י משרד האוצר.
2 .החזר הוצאות השתתפות עצמית ששילם המבוטח בתוכנית השב"ן עבור הוצאות מוכרות בעת ביצוע ניתוח בישראל המכוסה בפוליסה, אצל נותני שירות שבהסכם עם החברה.
אצל נותני שירות שבהסכם
- כיסוי מלא.
90 יום למעט 12 חודשים
במקרה ביטוח הקשור
בהריון ולידה. סעיף 7.
טיפול מחליף ניתוחטיפול רפואי המבוצע בידי נותן טיפול מחליף ניתוח כתחליף לביצוע ניתוח,
אשר על פי אמות מידה רפואיות מקובלות נועד להשיג מטרה דומה למטרת הניתוח שאותו הוא מחליף.
 נותני שירות שבהסכם -
כיסוי מלא.
 נותני שירות שלא בהסכם - עד לסכום
הביטוח המירבי הקבוע
לשירות הרפואי שבוצע
במבוטח, כפי שמתפרסם
באתר החברה.
90 יום למעט 12 חודשים
במקרה ביטוח הקשור
בהריון ולידה. סעיף 7.
הערותלתשומת ליבך, חברות הביטוח משווקות פוליסה אחידה לביטוח ניתוחים. כלומר, חברות הביטוח שמציעות פוליסה זו מציעות את אותו המוצר.
אם ברצונך לעבור לפוליסת ניתוחים מסוג משלים שב"ן, תוכל לעשות זאת ברצף ביטוחי תוך שמירה על זכויותך.
ביטוח ניתוחים וביטוח ניתוחים מסוג משלים שב"ן הם מוצרים דומים, אך ביטוח ניתוחים מאפשר התנהלות מול
חברת הביטוח בלבד וביטוח ניתוחים מסוג משלים שב"ן מחייב פניה לקופת החולים טרם פניה לחברת הביטוח.
מגדל - חבילת ביטוח בריאות מגדל
חבילת ביטוח בריאות של מגדל כוללת ביטוחי בריאות:
ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - לפי פוליסת ביטוח בריאות אחידה
ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחוץ לארץ
ביטוח בריאות השתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
ביטוח תרופות מחוץ לסל הבריאות "תרופות שאינן בסל ובדיקות גנטיות למחלה"
פירוט מלא של ביטוחי הבריאות המרכיבים את החבילה אפשר למצוא באתר חברת מגדל.
גיל כניסה: מלידה ועד גיל 85


תנתן הנחה ב-5 השנים הראשונות:
מצטרפים עד גיל 40: 25% הנחה
מצטרפים מגיל 40 ועד גיל 60 יקבלו 20% הנחה.

ניתן לרכוש הרחבות נוספות לחבילת הביטוח כמו טיפולים אמבולטוריים או ייעוץ רפואי אונליין.
המבוטח רשאי לבטל כל חלק מחבילת הביטוח, או לרכוש רק חלקים ממנה.

מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 78
תמצית תיאור הכיסויים בפוליסה
שם הכיסויתיאור הכיסוימה הסכום המקסימלי שניתן לתבועאחרי כמה זמן מתחילת
הביטוח ניתן לתבוע
ולקבל תגמול (אכשרה)*
השתתפות עצמית
הוצאות רפואיותכיסוי להוצאות הרפואיות הבאות בעת ביצוע ניתוח פרטי בחו"ל:
שכר מנתח, שכר מרדים,
הוצאות חדר ניתוח ואשפוז,
בדיקה פתולוגית, ציוד מתכלה תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז כול אשפוז טרום ניתוח. סעיף 2.3.
ניתוח בחו"ל אשר ביצועו אושר ותואם מראש ע"י המבטח - שיפוי מלא וישיר.
ניתוח אשר ביצועו לא תואם מראש ע"י המבטח - שיפוי עד 200% מהסכום הנקוב באתר האינטרנט אך לא יותר מהסכום ששולם בפועל ע"י המבוטח.
90 יום, סעיף 5.
12 חודשים בכל הקשור להיריון/ לידה/ ניתוח קיסרי/
הפלה, סעיף 5.
כיסויים נלווים לניתוחים-
הוצאות בגין שירותים נוספים
2 התייעצויות עם רופא מומחה בישראל, התייעצות בחו"ל עם רופא מומחה, שתל בניתוח, העברות למבוטח ולמלווה, הוצאות נסיעה יבשתיות של המבוטח ומלווה, הטסה
רפואית, הוצאות הטסת הגופה.
סעיף 3.5
התייעצויות עם רופא מומחה בישראל- עד 900 ₪
להתייעצות.
התייעצות אחת בחו"ל עם
רופא מומחה- עד 4,252 ₪
שתל בניתוח-עד 35,000 ₪
90 יום, סעיף 5.
12 חודשים בכל
הקשור להיריון/
לידה/ ניתוח קיסרי/
הפלה, סעיף 5.
הוצאות נוספות בעת ביצוע
ניתוח גדול בחו"ל
כרטיס טיסה, הוצאות שהייה בחו"ל, הוצאות הבאת מומחה רפואי לישראל, ביטוח נסיעות
לחו"ל למבוטח ולמלווה, המשך מעקב רפואי בחו"ל, אח/ות פרטי/ת. סעיף 6.3.
הוצאות שהייה - עד 850 ₪ ליום ובמקרה של שני מלווים עד 1,701 ₪ ליום ולא יותר מ-63,785 ₪ לסך כל הוצאות השהייה.
הבאת מומחה רפואי לישראל -
עד 200,000 ₪ למקרה
ביטוח.
המשך מעקב רפואי בחו"ל -
עד-100,000 ₪
אח/ות פרטי/ת - החזר בגובה 80% בפועל ועד 500 ₪ ליום.
90 יום, סעיף 5.
12 חודשים בכל הקשור להיריון/ לידה/ ניתוח קיסרי/
הפלה, סעיף 5.
אח/ות פרטי/ת
20%
המשך הוצאות רפואיות
בישראל לאחר ניתוח בחו"ל
הוצאות החלמה - עד 6 ימי
החלמה, פיזיותרפיה עקב ניתוח ו/או התעמלות שיקומית, ריפוי בעיסוק עקב ניתוח, שיקום כושר הדיבור. סעיף 7.3.
ימי החלמה עד 745 ₪ לכל
יום. פיזיותרפיה - עד 745 ₪ לטיפול, עבור 6 טיפולים. ריפוי בעיסוק - עד 150 ₪ לטיפול, עבור 12 טיפולים. שיקום כושר הדיבור - עד 150 ₪ לטיפול ועד 12 טיפולים
90 יום, סעיף 5.
12 חודשים בכל הקשור להיריון/לידה/ ניתוח קיסרי/
הפלה, סעיף 5.
ריפוי בעיסוק -20%
שיקום כושר דיבור - 20%
פיצוי חד פעמי בגין
מוות כתוצאה ישירה
מהניתוח
נפטר חו"ח המבוטח במהלך 7
ימים מהיום שבו עבר ניתוח
כתוצאה ישירה מהניתוח
האמור, תשלם החברה ליורשיו על-פי דין בנוסף לתגמולי הביטוח פיצוי חד פעמי. סעיף.3.7.5
פיצוי חד פעמי בגובה 200,000 ₪90 יום, סעיף 5.
12 חודשים בכל
הקשור להיריון/
לידה/ ניתוח קיסרי/
הפלה, סעיף 5.
הערותחברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל עד התקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי זהה בפוליסה
אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה.
מגדל - ביטוח להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
ביטוח בריאות להשתלות, מהדורת ספטמבר 2018:

גיל כניסה: מלידה ועד גיל 85
תקופת אכשרה: 90 יום.
עברו לרשימת כיסויים ודרישות אחידים הניתנים בהתאם להנחיות רשות שוק ההון.
השתלה תכלול גם את ההשתלות הבאות כל עוד אינן בגדר הליך נסיוני: השתלת איבר מבעל חיים, השתלת רחם, שחלה או מעי, השתלת תאי גזע של המבוטח עצמו בישראל והשתלת איברים שגודלו במעבדה. אם ידרשו השתלה חוזרת או טיפול מיוחד חוזר - הם יחשבו לחלק מאירוע ההשתלה/טיפול מיוחד הראשון.

דרישות נוספות של חברת "מגדל" לאישור השתלה:
חוות דעת כתובה של רופא מומחה הקובעת את הצורך בהשתלה.
דרישות נוספות של חברת "מגדל" לאישור טיפול מיוחד בחוץ לארץ:
הטיפול עומד בדרישות האתיות של מקום הביצוע. חוות דעת כתובות של של 2 רופאים מומחים מישראל הקובעות כי המבוטח חייב לעבור טיפול מיוחד בחוץ לארץ והוא עומד בקריטריונים לטיפול מיוחד שנקבעו על ידי רשות שוק ההון.
מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 78
תמצית תיאור הכיסויים בפוליסה
שם הכיסויתיאור הכיסוימה הסכום המקסימלי שניתן לתבוע
השתלותהשתלות איברים, סעיף 1.3 לתנאי התכנית.נותן שרות שבהסכם - ללא תקרה.
שלא בהסכם - עד 4,500,000 ₪
השתלת איבר מבעל חיים - עד 2,500,000 ₪
להשתלת שחלה, רחם או מעי - 1,600,000 ₪
השתלת תאי גזע כהגדרתה בסעיף 1 - 215,000 ₪
השתלת איבר שגודל במעבדה - 215,000 ₪
טיפולים מיוחדים
בחו"ל
טיפולים מיוחדים בחו"ל. סעיף 6.3אצל נותן שירות שבהסכם - ללא תקרה.
אצל נותן שירות שלא בהסכם - 851,000 ₪
הערכה רפואית
לפני ביצוע השתלה
בדיקות הערכה תפקודיות ואחרות לצורך ביצוע ההשתלה. סעיף 1.4עד 85,100 ₪ להערכה, ולא יותר מ-2 בדיקות
הערכה למקרה ביטוח.
בדיקות לאיתור
תרומות מח עצם
הוצאות בדיקות לאיתור תרומת מח עצם
או הוצאות רפואיות הכרוכות בהפקת מח
עצם ו/או תאי גזע מדם טבורי ו/או דם
פריפרי הנדרשים להשתלה. סעיף 2.4.
עד 215,000 ₪ למקרה ביטוח
טיפולים רפואיים הוצאות טיפולים רפואיים בחו"ל, לרבות טיפולי דיאליזה. סעיף 3.4.עד- 8,600 לשבוע אך לא יותר מסך של 215,000 ₪
קציר האיבר,
שימורו והעברתו
הוצאות רפואיות הנדרשות לצורך קציר האיבר המושתל, שימורו והעברתו למקום ביצוע ההשתלהכיסוי מלא, עד לסכום הביטוח המירבי להשתלה.
אשפוז בחו"להוצאות אשפוז המבוטח בבית חולים בחו"ל, עד 90 יום לפני ביצוע ההשתלה בחו"ל או הטיפול המיוחד בחו"ל ועד 365 יום לאחר ביצועם.כיסוי מלא, עד לסכום הביטוח המירבי להשתלה או טיפול מיוחד בחו"ל.
הוצאות חדר ניתוחתשלום לצוות הרפואי והוצאות חדר ניתוח.כיסוי מלא, עד לסכום הביטוח המירבי להשתלה או טיפול מיוחד בחו"ל.
כרטיסי טיסההוצאות כרטיס טיסה במחלקת תיירים, למבוטח ולמלווה אחד (קטין-שני מלווים)כיסוי מלא, עד לסכום הביטוח המירבי להשתלה או טיפול מיוחד בחו"ל.
הטסה רפואיתהטסה רפואית. סעיף 8.4 . .כיסוי מלא, עד לסכום הביטוח המירבי להשתלה או טיפול מיוחד בחו"ל.
נסיעה יבשתיתהוצאות נסיעה יבשתיות למבוטח ומלווה, משדה התעופה לבי"ח בחו"ל וחזרה.
סעיף 4.9
כיסוי מלא, עד לסכום הביטוח המירבי להשתלה או טיפול מיוחד בחו"ל.
הוצאות שהייה
בחו"ל
הוצאות שהייה למבוטח ומלווה אחד, או שני מלווים למבוטח קטין. סעיף 4.10.עד 850 ש"ח ליום (ילד-2 מלווים עד 1,701 ₪ ליום)
ולא יותר מ-65,000 ₪ למקרה ביטוח.
ספקים שבהסכם עד ל-150.000 ₪ למקרה ביטוח
הטסת גופההוצאות הטסת גופת המבוטח לישראל.
טיפולי המשך הוצאות טיפולי המשך. סעיף 4.12עד לסך של 215,000 ₪ למקרה ביטוח
הבאת מומחה לישראלהוצאות הבאת מומחה רפואי לישראל לביצוע השתלה/טיפול מיוחד. סעיף 4.13עד לסך של 000,215 ש"ח למקרה ביטוח. הוצאות
אלו כוללות רק את הוצאות הטסת המומחה ושהותו
בישראל.
פיצוי חד פעמי בגין השתלה בחו"ל שבוצעה ללא השתתפות המבטחהשתלה בחו"ל, שהחברה לא השתתפה במימונה. סעיף 5.זכאי המבוטח לפיצוי חד פעמי בסך 250,000 ₪
לאחר ביצוע ההשתלה בחו"ל.
גמלה חודשית
במקרה של ביצוע
השתלה בארץ או
בחו"ל
גמלה חודשית למועמד להשתלה ו/או גמלת החלמה לאחר ביצוע השתלהפיצוי חודשי בסך של 5.500 ₪ לפני ביצוע השתלה
ולא יותר מ-6 חודשים. באשפוז הגמלה תהיה
בשיעור של 50% מסכום זה ולא יותר מ-6 חודשים.
גמלת החלמה בסך של 5,500 ₪ לתקופה מרבית
של 24 חודש. ביצע המבוטח את ההשתלה לפני גיל 60 ,ובתום
תקופת הזכאות נמצא במצב תפקודי סיעודי, יהיה
זכאי לגמלת החלמה כאמור, כל עוד הינו נמצא
במצב תפקודי סיעודי ועד לתקופה מירבית של 60
חודשים.
הערותחברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל עד התקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי זהה
בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה.
מגדל - ביטוח להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
ביטוח בריאות לתרופות ובדיקות גנטיות למחלה, מהדורת אוגוסט 2019:
גיל כניסה: עד 85 שנים
תקופת אכשרה: 90 יום.
כיסוי עד 2,000,000 ש"ח למבוטח לתקופת ביטוח. בנוסף ניתן כיסוי לתרופות מיוחדות עד 800,000 ש"ח למחלה.
עברו לרשימת כיסויים ודרישות אחידים הניתנים בהתאם להנחיות רשות שוק ההון.
כיסויים נוספים בביטוח בריאות לתרופות מחוץ לסל של מגדל:
תרופות מיוחדות, שאושרו לפי תנאי הפוליסה, ושעלותן 800 ש"ח לחודש ומעלה.
החזר השתתפות עצמית לתרופות שנרכשו דרך שב"ן.
תרופות off-label ותרופות יתום.
כיסוי לשירות הכרוך במתן התרופה.
בדיקות גנטיות לאפיון וטיפול בכל מחלה שכבר אובחנה.
מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 78
תמצית תיאור הכיסויים בפוליסה
שם הכיסויתיאור הכיסוימה הסכום המקסימלי שניתן לתבועהשתתפות עצמית
הכיסוי הביטוחישיפוי בגין רכישת תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות ואושרו ע"י הרשויות המוסמכות לטיפול במצבו של המבוטח, או תרופות הכלולות בסל להתוויה רפואית שונה מזו של המבוטח, אך אושרו
להתוויה הנדרשת, בישראל או על ידי הרשויות המוסמכות באחת המדינות
המוכרות, או תרופות שלא כלולות בסל הבריאות שהוגדרו כ- LABAL OFF ,או תרופות יתום כהגדרתן בתכנית זו, או תרופות מיוחדות כהגדרתן בסעיף 2.1.5
עד 2,000,000 ₪
למבוטח לתקופת
ביטוח. עבור תרופה
מיוחדת עד 50,000
₪ לחודש ולא יותר
מ-800,000 ₪ לכל
מחלה. סעיף 3.6
עבור תרופה המכוסה על
,2.1.4-2.1.1 סעיפים פי
יחול סף תשלום תגמולי
ביטוח בגובה 300 ₪
לתרופה.
עבור תרופה מיוחדת על
פי סעיף 2.1.5 יחול סף
תשלום תגמולי ביטוח
בגובה 800 ₪ לתרופה
השירות
הנלווה
לתרופה
שיפוי להוצאות לרכישת שירות ו/או טיפול רפואי המתחייב לצורך נטילת תרופה.
סעיף 3.5
שירות נלווה - עד 300 ₪ ליום ועד 60 יום.
.סעיף 3.5
בדיקות גנטיות לאפיון
והתאמת הטיפול במחלה
לצורך סיוע בקבלת החלטה טיפולית לרבות כדאיות הטיפול ו/או מניעת תופעות לוואי, האם לעשות שימוש
בתרופה וכן בקביעת המינון.
הערכת התקדמות עתידית של המחלה.
במחלת הסרטן איתור מקום הגידול,
הערכת מידת סיכון להופעת סרטן בעתיד,
אבחון מוקדם, בירור מידת העמידות של הגידול לסוגים שונים של תרופות כימיות.
שיפוי בגין הוצאות הבדיקות הגנטיות
הנ"ל, התייעצות אחת עם גנטיקאי והתייעצות אחת עם פרמקולוג. סעיף 4
עד לסך של 40,000 ₪ לכל מחלה20% בגין בדיקה או התייעצות
הערותחברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל עד התקרה הקבועה בפוליסה. שים לב , במידה ויש לך כיסוי זהה
בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה.
מגדל - מגדל בריאות פרטית פלוס
חבילת ביטוח בריאות פרטי בהשתתפות עצמית המעניקה כיסויים:
ניתוחים בחוץ לארץ
השתלות בישראל ובחוץ לארץ
טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
כיסוי לתרופות
הרחבה לנספח תרופות מיוחדות וגם
כיסוי לניתוחים בישראל בהשתתפות עצמית בין 2,000 עד 6,000 ש"ח
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 7
[table “” not found /]


מגדל - מגדל בריאות פרטית עולמי פלוס
חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
ניתוחים פרטיים בישראל ובחוץ לארץ
טיפולים מחליפי ניתוח.
השתלות בישראל ובחוץ לארץ
טיפולים מיוחדים בישראל ובחוץ לארץ
כיסוי לתרופות
וגם:
חבילת שירותי בריאות רחבה: הרחבה לנספח תרופות מיוחדות
שירותים ללא אשפוז ורפואה מונעת (דיאטנית, בדיקות MRI ועוד).
רפואה משלימה
ייעוץ פסיכולוגי
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 78
מגדל - מגדל בריאות פרטית משלים שב"ן
חבילת ביטוח בריאות פרטי משלים שב"ן המעניקה כיסויים:.
ניתוחים בחוץ לארץ
כיסוי לניתוחים בישראל משלים שב"ן. כיסוי ההפרש בין כיסוי הביטוח המשלים של קופת חולים ובין ההוצאה בפועל.
השתלות בישראל ובחוץ לארץ
טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
טיפולים מחליפי ניתוח
כיסוי לתרופות
הרחבה לנספח תרופות מיוחדות
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 78
מגדל - נספח הרחבה לתרופות מיוחדות
נספח זה מעניק כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, גם אם אינן מאושרות לטיפול במצבו הבריאותי של המבוטח, ע"י הרשויות המוסמכות, בכפוף לתנאים בהמשך.
למבוטחים הזכאים להצטרף תנתן הנחה בפרמיה בשיעור של 20% למשך 3 שנים.

מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 78
מגדל - מגדל בריאות פרטית
חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה את הכיסויים:
ניתוחים בחוץ לארץ
השתלות בישראל ובחוץ לארץ
טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
כיסוי תרופות
הרחבה לנספח תרופות מיוחדות
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 78

נתונים אלה נלקחו מאתר מגדל  www.fnx.co.il  ו- themarker.com   ולכן לאתר Seleb  אין כל אחריות על על האמור בו.

ניוזלטר

רוצים לקרוא עוד מהמאמרים שלנו?

הרשמו לניוזלטר שלנו והשארו מעודכנים בכל הנושאים החמים בשוק!

להצטרפות לשידור ה-LIVE הקרוב בחינם השאירי פרטים כאן

הנני מאשר את תקנון האתר.

אני מאשר העברת הנתונים לצדדים שלישיים כגון (חברות / סוכנויות ביטוח) או לחילופין מאשר שירותי דיוור ישיר

לפרטים נוספים ויצירת קשר עם ליפז אלזון השאירו פרטים כאן בטופס

הנני מאשר את תקנון האתר.

אני מאשר העברת הנתונים לצדדים שלישיים כגון (חברות / סוכנויות ביטוח) או לחילופין מאשר שירותי דיוור ישיר

לפרטים נוספים ויצירת קשר עם ליפז אלזון השאירו פרטים כאן בטופס

הנני מאשר את תקנון האתר.

אני מאשר העברת הנתונים לצדדים שלישיים כגון (חברות / סוכנויות ביטוח) או לחילופין מאשר שירותי דיוור ישיר

מי אנחנו?


חברת בי פירסט בע”מ עוסקת בקישור בין צרכן לבין ספקי מוצרים ושירותים בעידן הדיגטלי. מטרת החברה להביא לך הצרכן את מיטב ההצעות למוצרים או לשירותים שאתה רוצה כדי שתבחר בחוכמה במוצר או בשירות המתאים עבורך.
אנו מכבדים את הפרטיות שלכם ומתחייבים להגן על הפרטיות של המתעניינים בשירותי החברה. מדיניות פרטיות זו מפרטת את הנהלים שלנו ביחס לאיסוף, שימוש וחשיפה של המידע שלכם באמצעות השימוש באתר שלנו ובאפליקציה שלנו (ביחד: “השירותים). מדיניות פרטיות זו היא חלק מהסכם הרישיון שימוש בדפי המידע ובאתר של החברה, אשר משולב במסמך זה. אנו ממליצים לכם לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון ולהשתמש בה בכדי לקבל החלטות מושכלות. על ידי השימוש בשירותים שלנו, אתם מסכימים לתנאים של מדיניות הפרטיות הזו, והמשך השימוש שלכם בשירותים מהווה את הסכמתכם המתמשכת למדיניות פרטיות זו כפי שתעודכן מפעם לפעם.
 

איזה מידע אנו אוספים עליכם?


אנחנו אוספים שני סוגים של מידע ונתונים מהמשתמשים שלנו:
סוג המידע הראשון – מידע בלתי מזוהה ושאינו ניתן לזיהוי המתייחס למשתמש(ים), אשר עשוי להיות ניתן להשגה או שנאסף על ידי השימוש של המשתמש בשירותים (“מידע שאינו איש”). אנחנו לא מודעים לזהות של המשתמש ממנו המידע הזה נאסף. מידע שאינו אישי כולל מידע על המכשיר שלכם, על תוכנה וחומרה מסוימות (לדוגמא, סוג הדפדפן ומערכת ההפעלה שהמכשיר שלכם משתמש בו, העדפת שפה, זמן גישה ושם הדומיין של אתר האינטרנט אשר ממנו קושרת לשירותים, וכו….
סוג שני של מידע  – הוא מידע המאפשר זיהוי אישי, דהיינו מידע שמזהה אדם פרטי, או אשר במאמץ סביר עשוי לזהות אדם פרטי (“המידע האישי”). המידע האישי אותו אנו אוספים באמצעות השירותים שלנו כולל מידע אשר מוגש ישירות על ידי המשתמש, כגון: מספר טלפון; שם מלא; כתובת דואר אלקטרוני; כתובת מגורים; מספר זהות; חתימה; ומידע כספי אחר שייתכן שנצטרך על מנת לספק את השירותים שלנו (לדוגמא, פרטים לגבי ההכנסה השנתית שלך, ניסיון בהשקעות, וכו
אנו עשויים גם לאסוף מידע אישי מהמכשיר שלך (לדוגמא, נתוני מיקום גאוגרפיים, כתובת IP כתובת) ומידע על הפעילות שלך בשירותים (לדוגמא, עמודים שנצפו, גלישה באינטרנט, קליקים, פעולות, וכו.. ;)

איך אנחנו משתמשים במידע שאנו אוספים

אנו משתמשים ומשתפים את המידע האישי בדרכים המתוארים במדיניות פרטיות זו. המידע האישי ייחשף לצד שלישי רק במידה הנדרשת לצורך המסוים שלכם לקבל הצעות למוצר או שירות לפי העדפות שציינתם, כפי שנקבע במדיניות פרטיות זו, ובמקרה כזה אנו דורשים מהצד השלישי הרלוונטי להסכים לעבד את המידע הזה בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו ולהציע לכם מוצרים ושירותים לפי העדפותיכם.
המידע האישי שלכם יועבר לצד שלישי רק במידה ותאשרו לנו להעבירו לידי צד שלישי.
עם מי אנחנו חולקים את המידע שאנו אוספים?
אנו עשויים להעביר או לחשוף את המידע האישי לקבלני משנה או לספקים או צדדים שלישיים אחרים שהם ספקי שירות אמינים או שותפים, אשר ממוקמים באזורים שונים ברחבי העולם, למטרת: (א) מתן הצעות למוצרים או שירותים לפי בקשתכם (ב)אחסון או עיבוד המידע הזה למעננו (למשל בשירותי מחשוב ענן) או כדי לסייע לנו עם הפעילות העסקית שלנו, כדי לאמת את הגישה שלכם ולספק ולשפר את השירותים שלנו; (ג) ביצוע מחקר, אבחון, ניתוח או מטרות סטטיסטיות; (ד) שיווק בדוא”ל, בהתאם למדיניות השיווק שלנו (ראה להלן תחת “שיווק”
כמו כן, אנו עשויים לחשוף למשתמשים הרשומים שלנו מידע אישי הנוגע למשתמשים אחרים, שמצטרפים לשירותים בעקבות המלצותיהם (למשל באמצעות מאפיין ה”שיתוף עם חבר” ;).
  המדיניות שלנו מתייחסת רק לשימוש ולחשיפה של המידע שאנו אוספים ממכם. במידה ותחשפו את הפרטים שלכם לצדדים אחרים באמצעות השירותים שלנו (למשל על ידי לחיצה על קישור לכל אתר אינטרנט אחר או מיקום אחר) או באמצעות אתרים אחרים ברחבי האינטרנט, כללים שונים עשויים לחול על השימוש או החשיפה של המידע שאתם תחשפו להם. חשוב לציין כי שירותי צד שלישי אלו עשויים להיות בעלי מדיניות פרטיות משל עצמם, ואנו ממליצים לכם לקרוא אותם בקפידה. הכללת קישור לאתר או שירות של צד שלישי אינה המלצה לגבי אותו אתר אינטרנט או שירות.
מבחינת האתר המידע האישי שלכם יועבר לצד שלישי רק במידה ותאשרו לנו להעבירו לידי צד שלישי, אולם לאחר העברתו השימוש במידע יעשה לפי תנאי השימוש של הצד השלישי.
  

שימוש  בעוגיות

הדף ו/או האתר שלנו משתמש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט.
עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה” (session): עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. השמות של העוגיות בהן אנחנו משתמשים באתר שלנו, והמטרות לשמן הן בשימוש, מפורטות מטה:
אנחנו משתמשים בשירותי Google Analytics ו-Adwords באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש {כללו את כל השימושים הקיימים לעוגיות באתר שלכם מבקר באתר / לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם באתר / לאפשר לנו להשתמש בעגלת קניות באתר / לשפר את נוחות השימוש באתר / לנתח את השימוש באתר / לנהל את האתר / למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר / להתאים אישית את האתר לכל משתמש / להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים / תארו את המטרה/ות};

  • באינטרנט אקספלורר (גרסה 10) אתם יכולים לחסום עוגיות בעזרת הגדרות עקיפת הטיפול בעוגיות הזמינות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות אינטרנט,” “פרטיות,” ואז “מתקדם”;
  • בפיירפוקס (גרסה 24) אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” “פרטיות,” ובחירה של “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה” מתוך התפריט הנפתח, ואז ביטול הזימון של “קבל עוגיות מאתרים”;
  • ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“הגדרות תוכן,” ואז לבחור באפשרות “חסום אתרים מהגדרה של נתונים” תחת הכותרת “עוגיות.”

לחסימה של כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים. אם תחסמו עוגיות, לא תוכלו להשתמש בכל האפשרויות שבאתר שלנו.
למחיקה של עוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים.

מדיניות שיפוי

הנך מתחייב לשפות את הנהלת החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת ו/או התנערות מתנאי שימוש אלה.
מדיניות לגבי הרשמה לרשימת התפוצה של החברה
ההרשמה לרשימת תפוצה של החברה מהווה הסכמה במעשה שלך כמשתמש ברשימה לקבל ולנהוג לפי תקנון זה, היות והנך נרשם לקהילה שמנהלת החברה ומעוניין בידע ובכלים שמוצעים בקהילה.
הצדדים מסכימים כי מילוי פרטיו של המשתמש בטופס ההרשמה לרשימת התפוצה של החברה (להלן: “ההרשמה”) מהווה הסכמה לקבל הודעות וחומרים מסוגים שונים מהחברה ובניהם מידע בנושא שיווק מוצרים ושירותים וכן התפתחות אישית והשגת מטרות שונות.
היות והמשתמש מעוניין בקבלת מידע מסוגים שונים מן החברה והוספת המילים פרסומת בכותרת המייל תקשה על כך, בשל סינון אוטומטי במערכות הדואר, מוסכם על הצדדים כי לא יחולו על ההודעות הדרישות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 (להלן : “חוק התקשורת“) לגבי ציון סוג המסר כגון: “פרסומת” או “תעמולה” או “תרומה” בהודעה הנשלחת. לאור הסכמת הצדדים כאמור החברה יהא רשאי לשלוח למשתמש הודעות בלא ציון סוג המסר.
הצדדים מסכימים כי לאחר ההרשמה בדף נחיתה ו/או באתר החברה, לא תהא החברה חייבת לציין בהודעות את כל פרטי המידע לגבי החברה המפורטים בחוק התקשורת לאור ההכרות והקשר בין הצדדים.
הצדדים מסכימים כי הודעות הכוללות מידע בלבד, אינן פרסומת לפי הגדרתה של פרסומת בחוק התקשורת לעניין שליחת דיוור כמותי. בהתאם להגדרה זו לא יהא המשתמש זכאי לפיצוי כלשהו בגין הודעות מידע בלבד שנשלחו אליו.

דרך ההסרה מרשימת תפוצה

הצדדים מסכימים כי למרות האמור בחוק התקשורת, דרך הסרת המשתמש מרשימת התפוצה תהא על ידי שימוש בקישור ההסרה שמופיע בהודעה, או על ידי שליחת הודעה המבקשת הסרה לכתובת החברה ולא על ידי שליחת הודעה בפקס או בדרך אחרת.
הצדדים מסכימים כי בשל הסכמת הצדדים לגבי דרך ההסרה מרשימת התפוצה, החברה לא יידרש להוסיף להודעות דואר ו/או להודעות טקסט את אפשרויות ההסרה הנוספות לפי חוק התקשורת.

הגבלת סכומי הפיצוי בהתאם לתקנון

הצדדים מסכימים כי המשתמש אינו זכאי לפיצוי העונשי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות בלא ליתן הודעה על הוצאתו מרשימת התפוצה, ולכן יהא זכאי אך ורק לפיצוי בסכום כולל של עד 2000 ₪ לגבי כל ההודעות שאגר בטרם בקש את הסרתו מרשימת התפוצה. הצדדים מסכימים כי הרשמה מצד המשתמש תוך התחזות לאדם אחר ומתן פרטים כוזבים מהווה הפרת פרטיות של החברה , וכן עבירה פלילית של התחזות והחברה  יהא זכאי לפיצוי כספי לפי הדין בגין הפרת הפרטיות.
הצדדים מסכימים כי במקרה של הרשמה מצד המשתמש תוך התחזות לאדם אחר, המשתמש לא יהא זכאי לפיצוי כספי על פי חוק התקשורת ו/או לפי חוק הגנת הפרטיות.
הצדדים מסכימים כי רשימת התפוצה בכל אמצעי אלקטרוני שונה כגון מספר סלולרי, כתובת ברשת פייסבוק או ברשת חברתית דומה אחרת, קבוצת וואטס אפ וכו’ הינה רשימה נפרדת מרשימת הדיוור במייל. המשתמש רשאי להפסיק לקבל מסרים ברשימה אחת ולהמשיך בשנייה. בהתאם בקשת הסרה מרשימה אחת אינה חלה על הרשימה השנייה ובמידה וברצון המשתמש להפסיק לקבל מסרים מהחברה יש לבצע הסרה מכל אחת משתי הרשימות בנפרד.
הנך מאשר, כי אף אם הנך סבור שלא נרשמת בעבר לרשימת התפוצה של או חלה טעות ופרטיך השתרבבו לרשימת תפוצה כזו או אחרת, או קיבלת דואר פרסומי מכל סיבה אחרת שהיא, הרי שכל מייל שתקבל ושלא תישלח התראה לחברה כנגד שליחתו בתוך שבועיים מהיום שבו נשלח אליך, או כל מייל שלא נפתח על ידך, יחשב כמייל אשר הוסכם על קבלתו וחל ויתור על כל תביעה ו/או טענה לגביו ואינו מהווה טרדה ו/או כל עוולה אחרת מבחינתך.
  

הגבלת האחריות לגבי הפרת חוק הפרטיות

המשתמש מסיר כל אחריות מהחברה לגבי ביצוע תקנות הגנת הפרטיות, ומתחייב שלא לדרוש פיצוי מכל סוג מהחברה עקב ישום חלקי או תקלות בישום התקנות שאינן פגיעה בפרטיות בזדון מכוון.
המשתמש מבין כי כל המידע והתכנים המוצגים על ידי החברה בכל אמצעי התקשורת כולל מוצרים וקורסים אינטרנטיים, תכנים במסגרת ליווי אישי, סדנאות, קורסים פרונטליים או כל שירות ומוצר אחר הינם תכנים כלליים בלבד, ובהתאם על המשתמש לבחור את המידע והתכנים המתאימים לגביו, ולהפעיל שיקול דעת בשימוש שיעשה במידע.
המשתמש מקבל עליו את מלוא האחריות לבחירת דרך הפעולה לפי המידע ולתוצאות בחירות אלה לגביו ולגבי צדדים שלישיים, ובהתאם לא יעלה כל טענה כלפיי החברה בעניין התכנים.
המשתמש מסיר מן החברה כל אחריות לדרך השימוש שיעשה המשתמש במידע ובתכנים, וכן מסיר מן החברה כל האחריות לתוצאות שימוש זה הן כלפיי המשתמש והן כלפי צדדים שלישיים.
המידע המשפטי המוצג על ידי החברה הוא מידע כללי בלבד וכל שימוש או הסתמכות עליו נעשה על אחריות המשתמש בלבד. אין המידע המשפטי ו/או הניהולי הכללי שמציג החברה תחליף ליעוץ מקצועי על ידי אנשי מקצוע כגון עורכי דין ו/או רואי חשבון, בכדי להתאים את הנאמר לנסיבות המיוחדות של המשתמש.

מדיניות הצגת תכנים מסחריים

הנהלת החברה עשויה להציב באתר תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.
הנהלת החברה לא תשא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר מטעם צדדים שלישיים.
הנהלת החברה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים.
כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם. הנהלת החברה איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.

מדיניות לגבי הצגת קישורים בדף או באתר

הנהלת החברה עשויה להציב באתר קישורים (לינקים) לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט.
תכנים אלו אינם מתפרסמים על ידי הנהלת החברה, או מטעמה והנהלת החברה איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שיש קישור לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת הנהלת החברה לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם. הנהלת החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
הנהלת החברה איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך אל אתר אינטרנט פעיל. הנהלת החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.
  

שינויים בדף או באתר

הנהלת החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה הדף ו/או האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
הנהלת החברה רשאית להשעות מדי פעם את פעילות הדף ו/או האתר לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. הנהלת החברה תפעל כמיטב יכולתה לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם לא יהיה הדף ו/או האתר פעיל.

רוצים לבדוק אם גם אתם יכולים לקבל הלוואה כנגד נכס?

הנני מאשר את תקנון האתר.

אני מאשר העברת הנתונים לצדדים שלישיים כגון (חברות / סוכנויות ביטוח) או לחילופין מאשר שירותי דיוור ישיר

רוצים לבדוק אם גם אתם יכולים לנייד לקופת IRA בעלות דמי ניהול נמוכים יותר?

הנני מאשר את תקנון האתר.

אני מאשר העברת הנתונים לצדדים שלישיים כגון (חברות / סוכנויות ביטוח) או לחילופין מאשר שירותי דיוור ישיר
דילוג לתוכן