10 חברות הביטוח המובילות בישראל 2021- מגדל ביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook

מגדל ביטוח - מקום 2 מתוך 10 ב-2021

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ הינה חברה ציבורית. החברה פועלת בתחום הביטוח ושירותים פיננסים.
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ הוקמה בשנת 1974. בשנת 1994 מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב והיא נמצאת בתוך מדד תל אביב 125.

שלמה אליהו הוא בעל השליטה בחברה ועד לינואר האחרון (2022) כיהן כיו"ר דירקטוריון. מחליפו בתפקיד כיום הוא חנן מלצר.

יפתח רון-טל כיהן כמנכ"ל החברה עד סוף חודש דצמבר 2021. מחליפו העתידי , מיולי 2022 יהיה יוסי בן ברוך.

מייסד החברה
שלמה אליהו

חברת אם
אליהו 1959 בע"מ 

משרד ראשי
פתח-תקווה

ענפי תעשייה
ביטוח, שוק ההון

הכנסות
30.6 מיליארד ש"ח(2019)

רווח
354,000,000 ש"ח (2019)

הון עצמי
5.73 מיליארד ש"ח

סך מאזן
181 מיליארד ש"ח

מספר עובדים
4,685 עודים (כולל בחברות בנות. נכון ל-2020)

 

מי הם עשרת חברות הביטוח שהובילו אשתקד? מה אנחנו באמת יודעים עליהם ואיך הם הגיעו לכבד את מיקומם ב-10 בתי ההשקעות המובילים בישראל ?

בסדרת כתבות שאנחנו, כאן באתר SELEB הכנו עבורכם, תוכלו לקבל את כל המידע הרלוונטי ביותר לגבי כל אחד ואחד מבתי ההשקעות שזכו להיכנס לרשימה ובכתבה הבאה, אנו נכיר את חברת הביטוח 'מגדל חברה לביטוח'. חברת הביטוח שזכתה בכבוד להיות המקום ההשני ברשימה.

אולי יעניין אותך לקרוא גם>> הפניקס חברה לביטוח

קרדיט למגדל חברה לביטוח www.migdal.co.il

10 חברות הביטוח המובילות בישראל

קצת רקע

החברה החלה את דרכה באוגוסט 1974.
חברת בת עיקרית של 'מגדל אחזקות' היא "מגדל חברה לביטוח בע"מ" או בקיצור…'מגדל'.
חברה זו עוסקת בעיקר בביטוחי בריאות, ביטוחי חיים, ביטוח רכוש…
למגדל אחזקות מספר חברות בנות כמו "מגדל שוקי הון בע"מ" ו-"מגדל בריאות ואיכות חיים בע"מ".
חברות בנות אלה מחזיקות בעצמן חברות בנות נוספות.

כחברה מובילה במשק הישראלי מזה 80 שנה, תפקידנו לנהל את כספי הלקוחות באחריות ולהעניק ביטחון כלכלי לכ-2.3 מיליון לקוחות אשר הפקידו בידינו את ההגנה הביטוחית, את החיסכון הפנסיוני ואת ההשקעות לטווח הארוך.

הקבוצה פועלת בתחומי הביטוח, הפנסיה והגמל. פעילות הביטוח של הקבוצה מתבצעת באמצעות מגדל ביטוח, ופעילות הפנסיה והגמל של הקבוצה, מתבצעת באמצעות חברות הבנות של מגדל ביטוח: מגדל מקפת ויוזמה לעצמאים. הקבוצה מחזיקה גם בסוכנויות ביטוח ועיקר ההחזקה כאמור הינה באמצעות מגדל סוכנויות.

חברת האם של מגדל ביטוח, מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ, פועלת אף בתחום השירותים הפיננסים הכולל בעיקר שירותי ניהול נכסים פיננסים (ניהול קרנות נאמנות וניהול תיקים) ובנוסף שיווק להשקעות וכן פעילויות אחרות: בנקאות להשקעות, הפצה ופעילות נוסטרו.
הבעלות על "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ" מתחלקת בין: אליהו 1959 בע"מ (כ-68.46%) והציבור (כ-31.54%).

החברה מדורגת בדירוג 1Aa לאיתנות פיננסית (IFSR) על ידי מידרוג בע"מ המתמחה בדירוג האשראי במשק הישראלי.
הדירוג משקף בין היתר את מעמדה של החברה כמובילה בענף ביטוח החיים וחיסכון ארוך טווח. היעילות התפעולית, תמהיל העסקים המפוזר, עודף הון גבוה ביחס לדרישות הרגולטור ומוניטין החברה בעיני הלקוחות וסוכני הביטוח.

ביטוחי בריאות

מגדל - ביטוח לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל מהשקל הראשון
ביטוח בריאות מהדורת 06/2020
גיל הצטרפות לביטוח בריאות:
מגיל 0 ועד גיל 85.

מגדל תאפשר הגשת מסמכים באופן דיגיטלי- מייל, איזור אישי באתר ועוד.

רשימת כיסויים הניתנים בהתאם לפוליסה אחידה לניתוחים בישראל

כאן מפורטים כיסויים יחודיים.

הרחבות בתשלום נוסף:
אבחון מהיר ושירותי אשפוז: אבחנה ובדיקות הדמיה (CT, MRI, ממוגרפיה ועוד) תוך 3 ימים, בדיקות נוספות תוך 7 ימים. שירותי אשפוז הכוללים מעבדה עד הבית, תמיכת אחות או רופא ופינוי באמבולנס. אצל ספקים בהסכם ובהשתתפות עצמית.
ייעוץ רפואי אונליין: רופא משפחה וילדים וייעוץ תרופתי - 24/7 ללא השתתפות עצמית. רופא מומחה מ-29 תחומים כולל רפואה פנימית ורפואת נפש - תוך 3 ימים ובהשתתפות עצמית.


מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 78
תמצית תיאור הכיסויים בפוליסה  
שם הכיסויתיאור הכיסוימה הסכום המקסימלי שניתן לתבועאחרי כמה זמן מתחילת
הביטוח ניתן לתבוע
ולקבל תגמול (אכשרה)*
ההוצאות
המוכרות
1 .עד 3 התייעצויות עם רופא מומחה
בקשר לניתוח.
2 .שכר מנתח.
3 .ההוצאות הרפואיות הנדרשות לשם
ביצוע הניתוח והאשפוז בבית חולים פרטי או במרפאה כירורגית פרטית, לרבות שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, ציוד מתכלה, שתלים,
תרופות במהלך הניתוח והאשפוז,
בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח
והוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז כולל אשפוז טרום ניתוח.
4 .טיפול מחליף ניתוח.
התייעצויות- נותני שירות
שבהסכם - שיפוי מלא.
סעיף 3.
נותני שירות שלא בהסכם-
עד 1,500 ₪ עבור
התייעצות. סעיף 4
90 יום למעט 12 חודשים
במקרה ביטוח הקשור
בהריון ולידה. סעיף 7.
ניתוח בישראל הכיסוי לשכר מנתח והוצאות רפואיות הנדרשות לשם ביצוע הניתוח והאשפוז.
 המבוטח לא זכאי לקבלת החזר הוצאות ו/או שיפוי בגין ההוצאות המוכרות, למעט באחד המקרים הבאים:
1 .שכר מנתח אשר נמצא ברשימת הרופאים המומחים הנקובה באתר האינטרנט של החברה, כפי שאושרה ע"י משרד האוצר.
2 .החזר הוצאות השתתפות עצמית ששילם המבוטח בתוכנית השב"ן עבור הוצאות מוכרות בעת ביצוע ניתוח בישראל המכוסה בפוליסה, אצל נותני שירות שבהסכם עם החברה.
אצל נותני שירות שבהסכם
- כיסוי מלא.
90 יום למעט 12 חודשים
במקרה ביטוח הקשור
בהריון ולידה. סעיף 7.
טיפול מחליף ניתוחטיפול רפואי המבוצע בידי נותן טיפול מחליף ניתוח כתחליף לביצוע ניתוח,
אשר על פי אמות מידה רפואיות מקובלות נועד להשיג מטרה דומה למטרת הניתוח שאותו הוא מחליף.
 נותני שירות שבהסכם -
כיסוי מלא.
 נותני שירות שלא בהסכם - עד לסכום
הביטוח המירבי הקבוע
לשירות הרפואי שבוצע
במבוטח, כפי שמתפרסם
באתר החברה.
90 יום למעט 12 חודשים
במקרה ביטוח הקשור
בהריון ולידה. סעיף 7.
הערותלתשומת ליבך, חברות הביטוח משווקות פוליסה אחידה לביטוח ניתוחים. כלומר, חברות הביטוח שמציעות פוליסה זו מציעות את אותו המוצר.
אם ברצונך לעבור לפוליסת ניתוחים מסוג משלים שב"ן, תוכל לעשות זאת ברצף ביטוחי תוך שמירה על זכויותך.
ביטוח ניתוחים וביטוח ניתוחים מסוג משלים שב"ן הם מוצרים דומים, אך ביטוח ניתוחים מאפשר התנהלות מול
חברת הביטוח בלבד וביטוח ניתוחים מסוג משלים שב"ן מחייב פניה לקופת החולים טרם פניה לחברת הביטוח.
מגדל - חבילת ביטוח בריאות מגדל
חבילת ביטוח בריאות של מגדל כוללת ביטוחי בריאות:
ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - לפי פוליסת ביטוח בריאות אחידה
ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחוץ לארץ
ביטוח בריאות השתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
ביטוח תרופות מחוץ לסל הבריאות "תרופות שאינן בסל ובדיקות גנטיות למחלה"
פירוט מלא של ביטוחי הבריאות המרכיבים את החבילה אפשר למצוא באתר חברת מגדל.
גיל כניסה: מלידה ועד גיל 85


תנתן הנחה ב-5 השנים הראשונות:
מצטרפים עד גיל 40: 25% הנחה
מצטרפים מגיל 40 ועד גיל 60 יקבלו 20% הנחה.

ניתן לרכוש הרחבות נוספות לחבילת הביטוח כמו טיפולים אמבולטוריים או ייעוץ רפואי אונליין.
המבוטח רשאי לבטל כל חלק מחבילת הביטוח, או לרכוש רק חלקים ממנה.

מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 78
תמצית תיאור הכיסויים בפוליסה   
שם הכיסויתיאור הכיסוימה הסכום המקסימלי שניתן לתבועאחרי כמה זמן מתחילת
הביטוח ניתן לתבוע
ולקבל תגמול (אכשרה)*
השתתפות עצמית
הוצאות רפואיותכיסוי להוצאות הרפואיות הבאות בעת ביצוע ניתוח פרטי בחו"ל:
שכר מנתח, שכר מרדים,
הוצאות חדר ניתוח ואשפוז,
בדיקה פתולוגית, ציוד מתכלה תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז כול אשפוז טרום ניתוח. סעיף 2.3.
ניתוח בחו"ל אשר ביצועו אושר ותואם מראש ע"י המבטח - שיפוי מלא וישיר.
ניתוח אשר ביצועו לא תואם מראש ע"י המבטח - שיפוי עד 200% מהסכום הנקוב באתר האינטרנט אך לא יותר מהסכום ששולם בפועל ע"י המבוטח.
90 יום, סעיף 5.
12 חודשים בכל הקשור להיריון/ לידה/ ניתוח קיסרי/
הפלה, סעיף 5.
כיסויים נלווים לניתוחים-
הוצאות בגין שירותים נוספים
2 התייעצויות עם רופא מומחה בישראל, התייעצות בחו"ל עם רופא מומחה, שתל בניתוח, העברות למבוטח ולמלווה, הוצאות נסיעה יבשתיות של המבוטח ומלווה, הטסה
רפואית, הוצאות הטסת הגופה.
סעיף 3.5
התייעצויות עם רופא מומחה בישראל- עד 900 ₪
להתייעצות.
התייעצות אחת בחו"ל עם
רופא מומחה- עד 4,252 ₪
שתל בניתוח-עד 35,000 ₪
90 יום, סעיף 5.
12 חודשים בכל
הקשור להיריון/
לידה/ ניתוח קיסרי/
הפלה, סעיף 5.
הוצאות נוספות בעת ביצוע
ניתוח גדול בחו"ל
כרטיס טיסה, הוצאות שהייה בחו"ל, הוצאות הבאת מומחה רפואי לישראל, ביטוח נסיעות
לחו"ל למבוטח ולמלווה, המשך מעקב רפואי בחו"ל, אח/ות פרטי/ת. סעיף 6.3.
הוצאות שהייה - עד 850 ₪ ליום ובמקרה של שני מלווים עד 1,701 ₪ ליום ולא יותר מ-63,785 ₪ לסך כל הוצאות השהייה.
הבאת מומחה רפואי לישראל -
עד 200,000 ₪ למקרה
ביטוח.
המשך מעקב רפואי בחו"ל -
עד-100,000 ₪
אח/ות פרטי/ת - החזר בגובה 80% בפועל ועד 500 ₪ ליום.
90 יום, סעיף 5.
12 חודשים בכל הקשור להיריון/ לידה/ ניתוח קיסרי/
הפלה, סעיף 5.
אח/ות פרטי/ת
20%
המשך הוצאות רפואיות
בישראל לאחר ניתוח בחו"ל
הוצאות החלמה - עד 6 ימי
החלמה, פיזיותרפיה עקב ניתוח ו/או התעמלות שיקומית, ריפוי בעיסוק עקב ניתוח, שיקום כושר הדיבור. סעיף 7.3.
ימי החלמה עד 745 ₪ לכל
יום. פיזיותרפיה - עד 745 ₪ לטיפול, עבור 6 טיפולים. ריפוי בעיסוק - עד 150 ₪ לטיפול, עבור 12 טיפולים. שיקום כושר הדיבור - עד 150 ₪ לטיפול ועד 12 טיפולים
90 יום, סעיף 5.
12 חודשים בכל הקשור להיריון/לידה/ ניתוח קיסרי/
הפלה, סעיף 5.
ריפוי בעיסוק -20%
שיקום כושר דיבור - 20%
פיצוי חד פעמי בגין
מוות כתוצאה ישירה
מהניתוח
נפטר חו"ח המבוטח במהלך 7
ימים מהיום שבו עבר ניתוח
כתוצאה ישירה מהניתוח
האמור, תשלם החברה ליורשיו על-פי דין בנוסף לתגמולי הביטוח פיצוי חד פעמי. סעיף.3.7.5
פיצוי חד פעמי בגובה 200,000 ₪90 יום, סעיף 5.
12 חודשים בכל
הקשור להיריון/
לידה/ ניתוח קיסרי/
הפלה, סעיף 5.
הערותחברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל עד התקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי זהה בפוליסה
אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה.
מגדל - ביטוח להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
ביטוח בריאות להשתלות, מהדורת ספטמבר 2018:

גיל כניסה: מלידה ועד גיל 85
תקופת אכשרה: 90 יום.
עברו לרשימת כיסויים ודרישות אחידים הניתנים בהתאם להנחיות רשות שוק ההון.
השתלה תכלול גם את ההשתלות הבאות כל עוד אינן בגדר הליך נסיוני: השתלת איבר מבעל חיים, השתלת רחם, שחלה או מעי, השתלת תאי גזע של המבוטח עצמו בישראל והשתלת איברים שגודלו במעבדה. אם ידרשו השתלה חוזרת או טיפול מיוחד חוזר - הם יחשבו לחלק מאירוע ההשתלה/טיפול מיוחד הראשון.

דרישות נוספות של חברת "מגדל" לאישור השתלה:
חוות דעת כתובה של רופא מומחה הקובעת את הצורך בהשתלה.
דרישות נוספות של חברת "מגדל" לאישור טיפול מיוחד בחוץ לארץ:
הטיפול עומד בדרישות האתיות של מקום הביצוע. חוות דעת כתובות של של 2 רופאים מומחים מישראל הקובעות כי המבוטח חייב לעבור טיפול מיוחד בחוץ לארץ והוא עומד בקריטריונים לטיפול מיוחד שנקבעו על ידי רשות שוק ההון.
מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 78
תמצית תיאור הכיסויים בפוליסה 
שם הכיסויתיאור הכיסוימה הסכום המקסימלי שניתן לתבוע
השתלותהשתלות איברים, סעיף 1.3 לתנאי התכנית.נותן שרות שבהסכם - ללא תקרה.
שלא בהסכם - עד 4,500,000 ₪
השתלת איבר מבעל חיים - עד 2,500,000 ₪
להשתלת שחלה, רחם או מעי - 1,600,000 ₪
השתלת תאי גזע כהגדרתה בסעיף 1 - 215,000 ₪
השתלת איבר שגודל במעבדה - 215,000 ₪
טיפולים מיוחדים
בחו"ל
טיפולים מיוחדים בחו"ל. סעיף 6.3אצל נותן שירות שבהסכם - ללא תקרה.
אצל נותן שירות שלא בהסכם - 851,000 ₪
הערכה רפואית
לפני ביצוע השתלה
בדיקות הערכה תפקודיות ואחרות לצורך ביצוע ההשתלה. סעיף 1.4עד 85,100 ₪ להערכה, ולא יותר מ-2 בדיקות
הערכה למקרה ביטוח.
בדיקות לאיתור
תרומות מח עצם
הוצאות בדיקות לאיתור תרומת מח עצם
או הוצאות רפואיות הכרוכות בהפקת מח
עצם ו/או תאי גזע מדם טבורי ו/או דם
פריפרי הנדרשים להשתלה. סעיף 2.4.
עד 215,000 ₪ למקרה ביטוח
טיפולים רפואיים הוצאות טיפולים רפואיים בחו"ל, לרבות טיפולי דיאליזה. סעיף 3.4.עד- 8,600 לשבוע אך לא יותר מסך של 215,000 ₪
קציר האיבר,
שימורו והעברתו
הוצאות רפואיות הנדרשות לצורך קציר האיבר המושתל, שימורו והעברתו למקום ביצוע ההשתלהכיסוי מלא, עד לסכום הביטוח המירבי להשתלה.
אשפוז בחו"להוצאות אשפוז המבוטח בבית חולים בחו"ל, עד 90 יום לפני ביצוע ההשתלה בחו"ל או הטיפול המיוחד בחו"ל ועד 365 יום לאחר ביצועם.כיסוי מלא, עד לסכום הביטוח המירבי להשתלה או טיפול מיוחד בחו"ל.
הוצאות חדר ניתוחתשלום לצוות הרפואי והוצאות חדר ניתוח.כיסוי מלא, עד לסכום הביטוח המירבי להשתלה או טיפול מיוחד בחו"ל.
כרטיסי טיסההוצאות כרטיס טיסה במחלקת תיירים, למבוטח ולמלווה אחד (קטין-שני מלווים)כיסוי מלא, עד לסכום הביטוח המירבי להשתלה או טיפול מיוחד בחו"ל.
הטסה רפואיתהטסה רפואית. סעיף 8.4 . .כיסוי מלא, עד לסכום הביטוח המירבי להשתלה או טיפול מיוחד בחו"ל.
נסיעה יבשתיתהוצאות נסיעה יבשתיות למבוטח ומלווה, משדה התעופה לבי"ח בחו"ל וחזרה.
סעיף 4.9
כיסוי מלא, עד לסכום הביטוח המירבי להשתלה או טיפול מיוחד בחו"ל.
הוצאות שהייה
בחו"ל
הוצאות שהייה למבוטח ומלווה אחד, או שני מלווים למבוטח קטין. סעיף 4.10.עד 850 ש"ח ליום (ילד-2 מלווים עד 1,701 ₪ ליום)
ולא יותר מ-65,000 ₪ למקרה ביטוח.
ספקים שבהסכם עד ל-150.000 ₪ למקרה ביטוח
הטסת גופההוצאות הטסת גופת המבוטח לישראל.
טיפולי המשך הוצאות טיפולי המשך. סעיף 4.12עד לסך של 215,000 ₪ למקרה ביטוח
הבאת מומחה לישראלהוצאות הבאת מומחה רפואי לישראל לביצוע השתלה/טיפול מיוחד. סעיף 4.13עד לסך של 000,215 ש"ח למקרה ביטוח. הוצאות
אלו כוללות רק את הוצאות הטסת המומחה ושהותו
בישראל.
פיצוי חד פעמי בגין השתלה בחו"ל שבוצעה ללא השתתפות המבטחהשתלה בחו"ל, שהחברה לא השתתפה במימונה. סעיף 5.זכאי המבוטח לפיצוי חד פעמי בסך 250,000 ₪
לאחר ביצוע ההשתלה בחו"ל.
גמלה חודשית
במקרה של ביצוע
השתלה בארץ או
בחו"ל
גמלה חודשית למועמד להשתלה ו/או גמלת החלמה לאחר ביצוע השתלהפיצוי חודשי בסך של 5.500 ₪ לפני ביצוע השתלה
ולא יותר מ-6 חודשים. באשפוז הגמלה תהיה
בשיעור של 50% מסכום זה ולא יותר מ-6 חודשים.
גמלת החלמה בסך של 5,500 ₪ לתקופה מרבית
של 24 חודש. ביצע המבוטח את ההשתלה לפני גיל 60 ,ובתום
תקופת הזכאות נמצא במצב תפקודי סיעודי, יהיה
זכאי לגמלת החלמה כאמור, כל עוד הינו נמצא
במצב תפקודי סיעודי ועד לתקופה מירבית של 60
חודשים.
הערותחברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל עד התקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי זהה
בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה.
מגדל - ביטוח להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
ביטוח בריאות לתרופות ובדיקות גנטיות למחלה, מהדורת אוגוסט 2019:
גיל כניסה: עד 85 שנים
תקופת אכשרה: 90 יום.
כיסוי עד 2,000,000 ש"ח למבוטח לתקופת ביטוח. בנוסף ניתן כיסוי לתרופות מיוחדות עד 800,000 ש"ח למחלה.
עברו לרשימת כיסויים ודרישות אחידים הניתנים בהתאם להנחיות רשות שוק ההון.
כיסויים נוספים בביטוח בריאות לתרופות מחוץ לסל של מגדל:
תרופות מיוחדות, שאושרו לפי תנאי הפוליסה, ושעלותן 800 ש"ח לחודש ומעלה.
החזר השתתפות עצמית לתרופות שנרכשו דרך שב"ן.
תרופות off-label ותרופות יתום.
כיסוי לשירות הכרוך במתן התרופה.
בדיקות גנטיות לאפיון וטיפול בכל מחלה שכבר אובחנה.
מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 78
תמצית תיאור הכיסויים בפוליסה  
שם הכיסויתיאור הכיסוימה הסכום המקסימלי שניתן לתבועהשתתפות עצמית
הכיסוי הביטוחישיפוי בגין רכישת תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות ואושרו ע"י הרשויות המוסמכות לטיפול במצבו של המבוטח, או תרופות הכלולות בסל להתוויה רפואית שונה מזו של המבוטח, אך אושרו
להתוויה הנדרשת, בישראל או על ידי הרשויות המוסמכות באחת המדינות
המוכרות, או תרופות שלא כלולות בסל הבריאות שהוגדרו כ- LABAL OFF ,או תרופות יתום כהגדרתן בתכנית זו, או תרופות מיוחדות כהגדרתן בסעיף 2.1.5
עד 2,000,000 ₪
למבוטח לתקופת
ביטוח. עבור תרופה
מיוחדת עד 50,000
₪ לחודש ולא יותר
מ-800,000 ₪ לכל
מחלה. סעיף 3.6
עבור תרופה המכוסה על
,2.1.4-2.1.1 סעיפים פי
יחול סף תשלום תגמולי
ביטוח בגובה 300 ₪
לתרופה.
עבור תרופה מיוחדת על
פי סעיף 2.1.5 יחול סף
תשלום תגמולי ביטוח
בגובה 800 ₪ לתרופה
השירות
הנלווה
לתרופה
שיפוי להוצאות לרכישת שירות ו/או טיפול רפואי המתחייב לצורך נטילת תרופה.
סעיף 3.5
שירות נלווה - עד 300 ₪ ליום ועד 60 יום.
.סעיף 3.5
בדיקות גנטיות לאפיון
והתאמת הטיפול במחלה
לצורך סיוע בקבלת החלטה טיפולית לרבות כדאיות הטיפול ו/או מניעת תופעות לוואי, האם לעשות שימוש
בתרופה וכן בקביעת המינון.
הערכת התקדמות עתידית של המחלה.
במחלת הסרטן איתור מקום הגידול,
הערכת מידת סיכון להופעת סרטן בעתיד,
אבחון מוקדם, בירור מידת העמידות של הגידול לסוגים שונים של תרופות כימיות.
שיפוי בגין הוצאות הבדיקות הגנטיות
הנ"ל, התייעצות אחת עם גנטיקאי והתייעצות אחת עם פרמקולוג. סעיף 4
עד לסך של 40,000 ₪ לכל מחלה20% בגין בדיקה או התייעצות
הערותחברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל עד התקרה הקבועה בפוליסה. שים לב , במידה ויש לך כיסוי זהה
בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה.
מגדל - מגדל בריאות פרטית פלוס
חבילת ביטוח בריאות פרטי בהשתתפות עצמית המעניקה כיסויים:
ניתוחים בחוץ לארץ
השתלות בישראל ובחוץ לארץ
טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
כיסוי לתרופות
הרחבה לנספח תרופות מיוחדות וגם
כיסוי לניתוחים בישראל בהשתתפות עצמית בין 2,000 עד 6,000 ש"ח
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 7
[table “” not found /]

מגדל - מגדל בריאות פרטית עולמי פלוס
חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
ניתוחים פרטיים בישראל ובחוץ לארץ
טיפולים מחליפי ניתוח.
השתלות בישראל ובחוץ לארץ
טיפולים מיוחדים בישראל ובחוץ לארץ
כיסוי לתרופות
וגם:
חבילת שירותי בריאות רחבה: הרחבה לנספח תרופות מיוחדות
שירותים ללא אשפוז ורפואה מונעת (דיאטנית, בדיקות MRI ועוד).
רפואה משלימה
ייעוץ פסיכולוגי
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 78
מגדל - מגדל בריאות פרטית משלים שב"ן
חבילת ביטוח בריאות פרטי משלים שב"ן המעניקה כיסויים:.
ניתוחים בחוץ לארץ
כיסוי לניתוחים בישראל משלים שב"ן. כיסוי ההפרש בין כיסוי הביטוח המשלים של קופת חולים ובין ההוצאה בפועל.
השתלות בישראל ובחוץ לארץ
טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
טיפולים מחליפי ניתוח
כיסוי לתרופות
הרחבה לנספח תרופות מיוחדות
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 78
מגדל - נספח הרחבה לתרופות מיוחדות
נספח זה מעניק כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, גם אם אינן מאושרות לטיפול במצבו הבריאותי של המבוטח, ע"י הרשויות המוסמכות, בכפוף לתנאים בהמשך.
למבוטחים הזכאים להצטרף תנתן הנחה בפרמיה בשיעור של 20% למשך 3 שנים.

מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 78
מגדל - מגדל בריאות פרטית
חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה את הכיסויים:
ניתוחים בחוץ לארץ
השתלות בישראל ובחוץ לארץ
טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
כיסוי תרופות
הרחבה לנספח תרופות מיוחדות
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 78

נתונים אלה נלקחו מאתר מגדל  www.fnx.co.il  ו- themarker.com   ולכן לאתר Seleb  אין כל אחריות על על האמור בו.

דיסקליימר: אתר seleb.co.il אינו פועל או מתיימר להיות חברת ייעוץ השקעות/ סוכנות ביטוח. התכנים המוצגים באתר והפרסומים המובילים אליו ו/או ממנו אינם מהווים ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקעה ו/או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ולפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. המידע באתר אינו מהווה הצעה השקעה, וכן המידע אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידע המובא באתר כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הפרסומים לעיל, על המשקיעים/המשתמשים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות, ענייני מיסוי וכן כל סוגיה אחרת הקשורה לביצוע השקעה.

מט״ח

נפוצות ביותר

קבוצת לובינסקי- מקום 9 מתוך 10 תאריך הקמה 1936 מספר עובדים 650+ מייסד דוד לובינסקי

טלקר מוטורס- מקום 8 מתוך 10 תאריך הקמה 1973 מספר עובדים 200+ מייסד רמי אונגר

יוניברסל מוטורס ישראל- מקום 7 מתוך 10 תאריך הקמה 1993 מספר עובדים 1.200 מייסד קבוצת

יוניון מוטורס- מקום 6 מתוך 10 תאריך הקמה 1991 מספר עובדים 1,800 מייסד ג'ורג' חורש

דלק מערכות רכב- מקום 5 מתוך 10 תאריך הקמה 1991 מספר עובדים 318 מייסד אלי

קרסו מוטורס- מקום 4 מתוך 10 תאריך הקמה 1933 מספר עובדים 1,800 מייסד משה קרסו

צ'מפיון מוטורס- מקום 3 מתוך 10 תאריך הקמה 1965 מספר עובדים 600 מייסד אהרון גוטווירט

קבוצת כלמוביל- מקום 1 מתוך 10 תאריך הקמה 1906 מספר עובדים 1,200 מייסד משפחת חרל"פ

בודקים ומוזילים

בדוקים אם ניתן לקבל החזרי מס

כולנו למדנו לחיות בשלום עם מינוס ענק בחשבון העו"ש שלנו, הורדות אשראי בגובה

במשך שנים שחברות ביטוח הישיר דוחקות את סוכני הביטוח מהתחום בהצעות רמוזות ואף

שינוי הפרדיגמה באמונה העיוורת כלפי 'תוכניות חיסכון' למען עתיד כלכלי יציב החלה ולהלן

איך זה כשבאמת צריכים הלוואה, צריכים אותה כאוויר לנשימה ואתם מוכנים לקחת עבורה

בעקבות עלייה משמעותית של תוחלת החיים, ב-50 השנים האחרונות, מין אישור חריג לחברות

בעקבות עלייה משמעותית של תוחלת החיים, ב-50 השנים האחרונות, מין אישור חריג לחברות

אולי יעניין אותך גם:

חשיפה: סילוק חובות ללא הליכי פשיטת-רגל. המסלול המהיר ל-"חייב" לצאת ממעגל החובות והתחיל פרק חדש בחיים, נטולי חובות.

הראל ביטוח – מקום 1 מתוך 10 ב-2021 כמות עובדים 250 רווח 725,000,000 ש"ח תאריך הקמה 1975 אתר

בעקבות עלייה משמעותית של תוחלת החיים, ב-50 השנים האחרונות, מין אישור חריג לחברות הביטוח בישראל להוזיל משמעותית, באלפי

צ'ק מרקס- מקום 5 מתוך 10 תאריך הקמה 2006 מספר עובדים 800 מייסד עמנואל בן זקן ומתי סימן

הלמן אלדובי – מקום 5 מתוך 10 ב-2021 כמות עובדים 350 היקף הכספים שהיא מנהלת 70 מיליארד ש"ח

80% מהשכירים בישראל זכאים להחזרי מס בממוצע של 10,000 ש"ח ומעלה! זכאות להחזרי מס לשכירים, 6 שנים אחורה,