10 חברות הביטוח המובילות בישראל 2021- כלל

כלל - מקום 4 מתוך 10 ב-2021

כלל ביטוח ופיננסים בע”מ החברה “כלל ביטוח ופיננסים” הידועה בשם נוסף “כלל החזקות עסקי ביטוח בע”מ” היא אחת מקבוצות הביטוח והפנסיה הגדולות בישראל.

החברה הינה חברה ציבורית, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. קבוצת כלל מחזיקה בנתח של 18% משוק הביטוח בישראל והיקף הנכסים המנוהלים שלה עומד על כ-250 מיליארד ש”ח.

הקבוצה מחזיקה בחברות ביטוח, סובנויות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, חברות למתן אשראי וחברות ניהול נכסים פיננסיים.

פעילות הקבוצה הינה בארץ ובעולם.
הקבוצה מעסיקה כ-4,100 עובדים ומשתפת פעולה עם כ- 2,000 סוכני ביטוח.
מכיוון שהחברה הינה חברה ציבורית, הנסחרת בבורסה לניירות ערך, רוב מניות החברה_כ-70%) מוחזקות בידי הציבור.

משרד ראשי
קריית עתידים תל אביב

ענפי תעשייה
ביטוח, פנסיה ופיננסים

מוצרים עיקריים
ביטוח רכב, ביטוח דירה, קרן פנסיה, קרן השתלמות, משכנתא הפוכה, קופות גמל, ביטוח חיים, חיסכון ארוך טווח, ביטוח עסקים.

שווי שוק
5.24 מיליארד ₪(2022)

הכנסות
19.7 מיליארד ₪(2019)

רווח
442,000,000 ₪(2020)

הון עצמי
5.23 מיליארד ₪(2019)

סך מאזן
124 מיליארד ₪(2020)

מי הם עשרת חברות הביטוח שהובילו אשתקד? מה אנחנו באמת יודעים עליהם ואיך הם הגיעו לכבד את מיקומם ב-10 בתי ההשקעות המובילים בישראל ?

בסדרת כתבות שאנחנו, כאן באתר SELEB הכנו עבורכם, תוכלו לקבל את כל המידע הרלוונטי ביותר לגבי כל אחד ואחד מבתי ההשקעות שזכו להיכנס לרשימה ובכתבה הבאה, אנו נכיר את חברת הביטוח ‘כלל ביטוח ופיננסים”. חברת הביטוח שזכתה בכבוד להיות המקום הרביעי ברשימה.

אולי יעניין אותך לקרוא גם>> מנורה מבטחים

קרדיט ל-כלל ביטוח ופיננסים  www.clalbit.co.il

10 חברות הביטוח המובילות בישראל

קצת רקע

כלל החזקות עסקי ביטוח בע”מ– חברה זו נוסדה בשנת 1987. מטרת החברה הייתה לרכז את כל עסקי הביטוח של קונצרן כלל בחברת החזקות אחת.

המטרת ריכוז זה הייתה כדי להתחרות בחברת הביטוח הגדולה ביותר בישראל דאז…”הסנה”.

1978- “קונצרן כלל” נכנס לעסקי הביטוח כשרכש את חברת הביטוח “יובל”.

1979- החברה שינתה את שמה ל-“כלל ביטוח”.

1982/3- כלל ביטוח רכז את השליטה בחברת הביטוח “אררט”.
החברה עשתה זאת ע”י רכישה של 33% ממניות החברה בבורסה לניירות ערך תל אביב.

1985- כלל ביטוח רכז את חברת הביטוח “אריה”.

1988- מניות החברה החלו להיסחר בבורסה לניירות ערך שבתל אביב.

1989- הקבוצה עקפה את חברת “הסנה” והפכה לחברת הביטוח הגדולה בישראל.

1992- כלל ביטוח רכש חלק מהתיק הביטוחי של “הסנה, חברת ישראלית לביטוח” וחלק מתיק הביטוח של חברת הביטוח “צור שמיר”.

1998- כלל ביטוח רכש את “החברה הישראלי לביטוח אשראי בע”מ” ולאחר מכן שמה של החברה שונה ל-“כלל ביטוח אשראי בע”מ”

1999- כלל ביטוח רכז את חברת הביטוח “עילית”.

2000- מוזג “קונצרן כלל” לתוך חברת ההחזקות “אי די בי חברה לפיתוח” באמצעות המרת מניות ‘כלל’ למניות ‘אי די בי פיתוח’

2003- נוחי דנקר רכש את קבוצת ‘אידיבי’ והפך לבעל שליטה גפ של ‘כלל ביטוח’.

2013- אי די בי נקלעה לקשיים גלגליים ונוחי דנקנר הודיע על מכירת השליטה בכלל בסכום של 1.5 מיליארד ש”ח לקבוצת משקיעים סינית.

2016/18– מכרה בהדרגה קבוצת אי די בי את כל המניות שהחזיקה.

2019- הודיעה החברה על הפסקת שיווק “ביטוח סיעוד” לפרט, על רקע הודעתה של מבטחת המשנה הגדולה בתחום בשוק הישראלי, חברת ‘סקור’, על יציאתה מישראל בעסקים שאינם ביטוח כללי.

 

ביטוחי בריאות

כלל חברה לביטוח - מדיכלל ניתוחים בישראל ומחליפי ניתוח 2017
ביטוח בריאות מהדורת 2017.
גיל כניסה לביטוח בריאות: עד גיל 65

לא תהיה תקופת אכשרה במקרים הנובעים ישירות מתאונה.

רשימת כיסויים הניתנים בהתאם לביטוח בריאות אחיד לניתוחים בישראל

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
תיאור הכיסויים בפוליסה
שם הכיסויתיאור הכיסוימה הסכום המקסימלי שניתן לתבוע (שיפוי)
ניתוח פרטי בישראלהוצאות שכר מנתח, שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח, הוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז כולל
אשפוז טרום ניתוח. ראה סעיף 3.2.1 ו-3.1.3 לפוליסה.
מובהר כי הכיסוי ניתן באמצעות נותן שירות שבהסכם בלבד
כיסוי מלא
טיפול מחליף ניתוח בישראל
כיסוי לשכר הרופא המומחה, הוצאות חדר ניתוח או חדר טיפולים
בבית חולים או מרפאה והוצאות אשפוז בגין תקופת האשפוז בפועל.
ראה סעיף 4.1.3 לפוליסה
לנותן שירות שבהסכם - כיסוי מלא. לנותן שירות שאינו בהסכם - עד הסכום שבאתר האינטרנט בכתובת
il.co.clal.www
התייעצויות בישראל אגב
ניתוח בישראל ו/או התייעצות אגב טיפול מחליף ניתוח בישראל
עד 3 התייעצויות בכל שנת ביטוח. ראה סעיף 1.1.3 לפוליסהלנותן שירות שבהסכם - כיסוי מלא. לנותן שירות שאינו בהסכם - עד 1,200 ₪
הערותלתשומת לבך, חברות הביטוח משווקות פוליסה אחידה לביטוח ניתוחים. כלומר, חברות הביטוח שמציעות
פוליסה זו מציעות את אותו המוצר. אם ברצונך לעבור לפוליסת ניתוחים מסוג משלים שב"ן, תוכל לעשות
זאת ברצף ביטוחי תוך שמירה על זכויותיך. ביטוח ניתוחים וביטוח ניתוחים מסוג משלים שב"ן הם מוצרים
דומים, אך ביטוח ניתוחים מאפשר התנהלות מול חברת הביטוח בלבד וביטוח ניתוחים מסוג משלים שב"ן
מחייב פניה לקופת החולים טרם פניה לחברת הביטוח
חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי
זהה בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה
כלל חברה לביטוח - מדיכלל ניתוחים בישראל משלים שב׳ן 2016
ביטוח בריאות לניתוחים בישראל משלים שב"ן החל מפברואר 2016, מעודכן למהדורת 2017
כיסויי ביטוח בריאות:
ניתוחים בישראל משלים שב"ן- כל סוגי הניתוחים
טיפולים מחליפי ניתוח בישראל משלים שב"ן
התייעצויות בישראל אגב ניתוח או אגב טיפול מחליף ניתוח, משלים שב"ן
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
לאחר סיום ביטוח בריאות זה הוא מתחדש אוטומטית לשנתיים נוספות, אך ניתן לעבור לביטוח בריאות ניתוחים פרטיים שאינו משלים שב"ן, בהודעה למבטחת תוך 60 יום מסיום הפוליסה.

תקופת אכשרה:
תקופת אכשרה 90 יום
תקופת אכשרה במקרים הקשורים להריון ולידה 12 חודשים
אין תקופת אכשרה במקרה הנובע באופן ישיר מתאונה

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
כלל חברה לביטוח - מדיכלל ניתוחים בישראל משלים שב׳ן 2016
ביטוח השתלות החל מפברואר 2016:
ביטוח בריאות המכסה הוצאות רפואיות ונלוות להשתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ


עברו לרשימת כיסויים ודרישות אחידים הניתנים בהתאם להנחיות רשות שוק ההון.
הצטרפות עד גיל 65

קיימות חבילות ביטוח, המעניקות הנחה על מרכיב ביטוח השתלות: 1. ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים + ביטוח ניתוחים בישראל
2. ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים + ביטוח תרופות מחוץ לסל הבריאות.
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
תיאור הכיסויים בפוליסה
שם הכיסויתיאור הכיסוימה הסכום המקסימלי שניתן לתבוע (שיפוי)
השתלהא. השתלת איבר באמצעות נותן שירות שבהסכם (סעיף 3.1.1.1 )
ב. השתלת איבר באמצעות נותן שירות אחר (סעיף 3.1.1.2 )
ג. השתלת תאי גזע )סעיף 3.1.1.3 )
ד. השתלת מח עצם עצמית (סעיף 3.1.1.4 )
א. כיסוי מלא
ב. עד-5,000,000 ₪
ג. עד- 250,000 ₪
ד. עד-150,000 ₪
טיפול מיוחדטיפול רפואי מיוחד בחו"ל(3.1.2)עד- 1,000,000 ₪
הוצאות נלוותהוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל והוצאות העברה
יבשתית סבירות משדה א. א.התעופה לבית החולים בחו"ל.
ראה סעיף 3.2.2.6
ב. הוצאות כרטיס טיסה (סעיף 5.2.2.3)
ג. הוצאות טיפולים רפואיים בחו"ל (סעיף 3.2.2.4 )
ד. הוצאות בדיקות איתור מח עצם ותאי גזע (סעיף 3.2.2.3 )
ה. הוצאות התאמה, שימור והעברת איבר (סעיף 2.2.2.3 )
ו. בדיקת הערכה רפואית - Evaluation( סעיף 1.2.2.3 )
א. עד-10,000 ₪
ב. המחלקת תיירים והוצאות העברה יבשתית סבירות, ללא מגבלת סכום נוספת.
ג. עד-100,000 ₪
ד. עד-500,000 ₪
ה. עד-100,000 ₪
ו. עד-100,000 ₪, במצטבר בגין 2 בדיקות
פיצויא. גמלת החלמה להשתלת כבד, לב, ריאה או לב-ריאה בחו"ל (סעיף4.1.1)
ב. גמלת החלמה להשתלת כבד, לב, ריאה או לב-ריאה בישראל (4.1.2)
ג. גמלת החלמה להשתלת כליה, כליה-לבלב, או מח עצמות(סעיף 4.1.4)
ד. גמלת החלמה להשתלת כליה, כליה-לבלב, או מח עצמות(סעיף 4.1.4)
ה. פיצוי בגין טיפול מיוחד בחו"ל (סעיף 2.4 )
ו. גמלה חודשית למועמד להשתלה (סעיף 3.4 )
ז. מוות כתוצאה מהשתלה או טיפול מיוחד (סעיף 4.4 )
א. 7,000 ₪ לחודש, עד 24 חודשים.
ב. 3,500 ₪ לחודש, עד 12 חודשים.
ג. 4,000 ₪ לחודש, עד 24 חודשים
ד. 2,000 ₪ לחודש, עד 12 חודשים.
ה. 15,000 ₪
ו.8,000 ₪ ועד 6 חודשים.
ז. 50,000 ₪
פיצוי בגין ביצוע השתלה
בחו"ל ללא מעורבות המבטח
פיצוי בגין ביצוע השתלה בחו"ל ללא מעורבות המבטח וללא השתתפות המבטח בתשלום כלשהו (סעיף 5)250,000 ₪
הערותחברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה
ויש לך כיסוי זהה בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל
ובכפוף לתנאי הפוליסה.
בטרם מתן שיפוי או פיצוי למימון ביצוע השתלה יבחן אם ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות חוק
השתלת איברים, התשס"ח-2008 ובכלל זה אם התקיימו כל אלה: (1 )נטילת האיבר והשתלת
האיבר נעשות על פי הדין החל באותה מדינה. )2 )מתקיימות הוראות החוק האמור לענין איסור
סחר באיברים.
כלל חברה לביטוח - מדיכלל תרופות 2017
ביטוח בריאות לתרופות:
כיסויי ביטוח בריאות מדיכלל תרופות (2273):
כיסוי עד 3,000,000 ש"ח ללא הגבלת תקופה
לאחר תשלום מלוא הכיסוי הראשון - הסכום מתחדש לעוד 3,000,000 ש"ח לכל שתי שנות ביטוח.
הכיסויים כפופים להשתתפות עצמית.
הסכומים שישולמו על הוצאות שירות או טיפול למתן תרופה נלקחים מתוך סכום הכיסוי ואינם בנוסף לו.
כיסוי לתרופה המוגדרת כ-OFF LABEL ותרופה יתומה.

עברו לרשימת כיסויים ודרישות אחידים הניתנים בהתאם להנחיות רשות שוק ההון.
תקופת אכשרה 90 יום.
לתאונה אין תקופת אכשרה.

ינתנו הנחות על הפרמיה לביטוח תרופות למי שרוכש חבילת ביטוח בריאות הכוללת גם ביטוח ניתוחים בישראל ו/או ביטוח השתלות
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
תיאור הכיסויים בפוליסה
שם הכיסויתיאור הכיסוימה הסכום המקסימלי שניתן לתבוע (שיפוי)
הוצאות רכישת התרופה ונטילתה
תרופה שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות(סעיף3.1)
תרופה הכלולה בסל שירותי הבריאות
להתוויה רפואית אחרת(סעיף 3.1)
תרופה המוגדרת כ-LABEL OFF(סעיך3.1)
תרופה יתומה(3.1)
סכום גבול אחריות ראשון אשר אינו מוגבל בתקופה - עד 3,000,000 ₪
ובכפוף להשתתפות עצמית.
סכום גבול אחריות מתחדש לאחר מיצוי סכום גבול האחריות הראשון - עד
3,000,000 ₪ לכל שתי שנות ביטוח
נוספות ובכפוף להשתתפות עצמית
הוצאות נטילת תרופה
השירות ו/או הטיפול הרפואי הכרוך בנטילת התרופה(סעיף3.2)עד 250 ₪ ליום ועד 60 ימים בגין מקרה ביטוח. מובהר כי סכום זה כלול בסכום גבול האחריות שפורט לעיל
הערותחברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. שים
לב, במידה ויש לך כיסוי זהה בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר
לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה
כלל חברה לביטוח - מדיכלל פרפקט - חבילת משלים לשב׳ן
חבילת ביטוח בריאות פרטי משלימת שב"ן המעניקה כיסויים:
השתלות
טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
תרופות מחוץ לסל
כיסוי שירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום
ניתוחים בחוץ לארץ
כיסוי ניתוחים פרטיים בישראל משלים שב"ן – מרחיב את הכיסוי של הביטוח המשלים בקופת חולים
טיפולים מחליפי ניתוח
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
כלל חברה לביטוח - מדיכלל בייסיק ניתוחים בחו׳ל
"חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
השתלות
טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
תרופות מחוץ לסל
כיסוי לשירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום
וגם
ניתוחים בחוץ לארץ

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
כלל חברה לביטוח - נספח הרחבה לתרופות
הרחבה לביטוח בריאות לתרופות (2277), מעודכן למהדורת 2017.
ביטוח בריאות זה מרחיב את פוליסת "מדיכלל תרופות 2017" ולא ניתן לרכשו כפוליסה עצמאית.
כיסויי ביטוח בריאות:
החזר הוצאות על בדיקות לאבחון וטיפול בסרטן
כיסוי עבור "תרופות מיוחדות" המוגדרות בפוליסה ושאינן מכוסות בביטוח בריאות "מדיכלל תרופות 2017"

עברו לרשימת כיסויים ודרישות אחידים הניתנים בהתאם להנחיות רשות שוק ההון.
תקופת אכשרה 90 יום
לתאונה אין תקופת אכשרה

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
תיאור הכיסויים בפוליסה
שם הכיסויתיאור הכיסוימה הסכום המקסימלי שניתן לתבוע (שיפוי)השתתפות עצמית
בדיקה לאבחון וטיפול בסרטןשיפוי בגין ביצוע בדיקה למבוטח שחלה בסרטן שמטרתה אפיון והתאמת הטיפול למחלת הסרטן לצורך סיוע בקבלת החלטה טיפולית ואיפיון דרכי הטיפול התרופתי, תוך בחינת הנסיבות האישיות של המבוטח, לרבות בדיקות גנטיות של גידולים לבחינת השפעת והתאמת הטיפול בסרטן לרבות בדיקות פרמקוגנטיקה (Medicine Personalized.)
ראה סעיף 2.1.1 לנספח זה.
שיפוי של עד
60,000 ₪ במצטבר
לכל הבדיקות בכל תקופת הביטוח
20%.
ראה סעיף 2.1.2
תרופה נוספתתרופה המאושרת לשימוש לפי תקנה 29(א)(1)או,
29(א)(3)או, 29(א) (4)או (א)(10)לתקנות הרוקחים
(תכשירים) תשמ"ו שאינה כלולה בסל הבריאות ובפוליסת
התרופות המורחבת ע"י נספח זה.
ראה סעיף 2.2.2 לנספח זה
כיסוי עד לסך של
160,000 ₪ לחודש
ועד ל - 1,000,000 ₪
במצטבר למשך כל
תקופת הביטוח
אין
הערות
כלל חברה לביטוח - מדיכלל בייסיק ניתוחים נבחרים
חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
השתלות
טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
תרופות מחוץ לסל
כיסוי לשירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום
וגם
ניתוחים בחוץ לארץ
כיסוי ל-22 סוגי ניתוחים שברשימה בישראל
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
כלל חברה לביטוח - מדיכלל פירסט
תוכנית ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
ניתוחים בחוץ לארץ
ניתוחים פרטיים בישראל
טיפולים מחליפי ניתוח
תרופות מחוץ לסל
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
כלל חברה לביטוח - מדיכלל פרימיום
חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
השתלות
טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
תרופות מחוץ לסל
כיסוי לשירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום
ניתוחים בחוץ לארץ
ניתוחים פרטיים בישראל
טיפולים מחליפי ניתוח
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
כלל חברה לביטוח - מדיכלל בייסיק - כיסוי להשתלות ותרופות
תוכנית ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
השתלות
טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
תרופות מחוץ לסל
כיסוי לשירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
כלל חברה לביטוח - מדיכלל פרפקט - חבילה בהשתתפות עצמית
תוכנית ביטוח בריאות פרטי משלימת שב"ן המעניקה כיסויים בהשתתפות עצמית:
השתלות
טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
תרופות מחוץ לסל
כיסוי לשירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום
ניתוחים בחוץ לארץ
כיסוי לניתוחים פרטיים בישראל המרחיב את כיסוי הביטוח המשלים של קופת חולים
טיפולים מחליפי ניתוח
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77

נתונים אלה נלקחו מאתר כלל ביטוח  www.clalbit.co.il  ו- themarker.com   ולכן לאתר Seleb  אין כל אחריות על על האמור בו.

ניוזלטר

רוצים לקרוא עוד מהמאמרים שלנו?

הרשמו לניוזלטר שלנו והשארו מעודכנים בכל הנושאים החמים בשוק!

להצטרפות לשידור ה-LIVE הקרוב בחינם השאירי פרטים כאן

הנני מאשר את תקנון האתר.

אני מאשר העברת הנתונים לצדדים שלישיים כגון (חברות / סוכנויות ביטוח) או לחילופין מאשר שירותי דיוור ישיר

לפרטים נוספים ויצירת קשר עם ליפז אלזון השאירו פרטים כאן בטופס

הנני מאשר את תקנון האתר.

אני מאשר העברת הנתונים לצדדים שלישיים כגון (חברות / סוכנויות ביטוח) או לחילופין מאשר שירותי דיוור ישיר

לפרטים נוספים ויצירת קשר עם ליפז אלזון השאירו פרטים כאן בטופס

הנני מאשר את תקנון האתר.

אני מאשר העברת הנתונים לצדדים שלישיים כגון (חברות / סוכנויות ביטוח) או לחילופין מאשר שירותי דיוור ישיר

מי אנחנו?


חברת בי פירסט בע”מ עוסקת בקישור בין צרכן לבין ספקי מוצרים ושירותים בעידן הדיגטלי. מטרת החברה להביא לך הצרכן את מיטב ההצעות למוצרים או לשירותים שאתה רוצה כדי שתבחר בחוכמה במוצר או בשירות המתאים עבורך.
אנו מכבדים את הפרטיות שלכם ומתחייבים להגן על הפרטיות של המתעניינים בשירותי החברה. מדיניות פרטיות זו מפרטת את הנהלים שלנו ביחס לאיסוף, שימוש וחשיפה של המידע שלכם באמצעות השימוש באתר שלנו ובאפליקציה שלנו (ביחד: “השירותים). מדיניות פרטיות זו היא חלק מהסכם הרישיון שימוש בדפי המידע ובאתר של החברה, אשר משולב במסמך זה. אנו ממליצים לכם לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון ולהשתמש בה בכדי לקבל החלטות מושכלות. על ידי השימוש בשירותים שלנו, אתם מסכימים לתנאים של מדיניות הפרטיות הזו, והמשך השימוש שלכם בשירותים מהווה את הסכמתכם המתמשכת למדיניות פרטיות זו כפי שתעודכן מפעם לפעם.
 

איזה מידע אנו אוספים עליכם?


אנחנו אוספים שני סוגים של מידע ונתונים מהמשתמשים שלנו:
סוג המידע הראשון – מידע בלתי מזוהה ושאינו ניתן לזיהוי המתייחס למשתמש(ים), אשר עשוי להיות ניתן להשגה או שנאסף על ידי השימוש של המשתמש בשירותים (“מידע שאינו איש”). אנחנו לא מודעים לזהות של המשתמש ממנו המידע הזה נאסף. מידע שאינו אישי כולל מידע על המכשיר שלכם, על תוכנה וחומרה מסוימות (לדוגמא, סוג הדפדפן ומערכת ההפעלה שהמכשיר שלכם משתמש בו, העדפת שפה, זמן גישה ושם הדומיין של אתר האינטרנט אשר ממנו קושרת לשירותים, וכו….
סוג שני של מידע  – הוא מידע המאפשר זיהוי אישי, דהיינו מידע שמזהה אדם פרטי, או אשר במאמץ סביר עשוי לזהות אדם פרטי (“המידע האישי”). המידע האישי אותו אנו אוספים באמצעות השירותים שלנו כולל מידע אשר מוגש ישירות על ידי המשתמש, כגון: מספר טלפון; שם מלא; כתובת דואר אלקטרוני; כתובת מגורים; מספר זהות; חתימה; ומידע כספי אחר שייתכן שנצטרך על מנת לספק את השירותים שלנו (לדוגמא, פרטים לגבי ההכנסה השנתית שלך, ניסיון בהשקעות, וכו
אנו עשויים גם לאסוף מידע אישי מהמכשיר שלך (לדוגמא, נתוני מיקום גאוגרפיים, כתובת IP כתובת) ומידע על הפעילות שלך בשירותים (לדוגמא, עמודים שנצפו, גלישה באינטרנט, קליקים, פעולות, וכו.. ;)

איך אנחנו משתמשים במידע שאנו אוספים

אנו משתמשים ומשתפים את המידע האישי בדרכים המתוארים במדיניות פרטיות זו. המידע האישי ייחשף לצד שלישי רק במידה הנדרשת לצורך המסוים שלכם לקבל הצעות למוצר או שירות לפי העדפות שציינתם, כפי שנקבע במדיניות פרטיות זו, ובמקרה כזה אנו דורשים מהצד השלישי הרלוונטי להסכים לעבד את המידע הזה בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו ולהציע לכם מוצרים ושירותים לפי העדפותיכם.
המידע האישי שלכם יועבר לצד שלישי רק במידה ותאשרו לנו להעבירו לידי צד שלישי.
עם מי אנחנו חולקים את המידע שאנו אוספים?
אנו עשויים להעביר או לחשוף את המידע האישי לקבלני משנה או לספקים או צדדים שלישיים אחרים שהם ספקי שירות אמינים או שותפים, אשר ממוקמים באזורים שונים ברחבי העולם, למטרת: (א) מתן הצעות למוצרים או שירותים לפי בקשתכם (ב)אחסון או עיבוד המידע הזה למעננו (למשל בשירותי מחשוב ענן) או כדי לסייע לנו עם הפעילות העסקית שלנו, כדי לאמת את הגישה שלכם ולספק ולשפר את השירותים שלנו; (ג) ביצוע מחקר, אבחון, ניתוח או מטרות סטטיסטיות; (ד) שיווק בדוא”ל, בהתאם למדיניות השיווק שלנו (ראה להלן תחת “שיווק”
כמו כן, אנו עשויים לחשוף למשתמשים הרשומים שלנו מידע אישי הנוגע למשתמשים אחרים, שמצטרפים לשירותים בעקבות המלצותיהם (למשל באמצעות מאפיין ה”שיתוף עם חבר” ;).
  המדיניות שלנו מתייחסת רק לשימוש ולחשיפה של המידע שאנו אוספים ממכם. במידה ותחשפו את הפרטים שלכם לצדדים אחרים באמצעות השירותים שלנו (למשל על ידי לחיצה על קישור לכל אתר אינטרנט אחר או מיקום אחר) או באמצעות אתרים אחרים ברחבי האינטרנט, כללים שונים עשויים לחול על השימוש או החשיפה של המידע שאתם תחשפו להם. חשוב לציין כי שירותי צד שלישי אלו עשויים להיות בעלי מדיניות פרטיות משל עצמם, ואנו ממליצים לכם לקרוא אותם בקפידה. הכללת קישור לאתר או שירות של צד שלישי אינה המלצה לגבי אותו אתר אינטרנט או שירות.
מבחינת האתר המידע האישי שלכם יועבר לצד שלישי רק במידה ותאשרו לנו להעבירו לידי צד שלישי, אולם לאחר העברתו השימוש במידע יעשה לפי תנאי השימוש של הצד השלישי.
  

שימוש  בעוגיות

הדף ו/או האתר שלנו משתמש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט.
עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה” (session): עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. השמות של העוגיות בהן אנחנו משתמשים באתר שלנו, והמטרות לשמן הן בשימוש, מפורטות מטה:
אנחנו משתמשים בשירותי Google Analytics ו-Adwords באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש {כללו את כל השימושים הקיימים לעוגיות באתר שלכם מבקר באתר / לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם באתר / לאפשר לנו להשתמש בעגלת קניות באתר / לשפר את נוחות השימוש באתר / לנתח את השימוש באתר / לנהל את האתר / למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר / להתאים אישית את האתר לכל משתמש / להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים / תארו את המטרה/ות};

  • באינטרנט אקספלורר (גרסה 10) אתם יכולים לחסום עוגיות בעזרת הגדרות עקיפת הטיפול בעוגיות הזמינות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות אינטרנט,” “פרטיות,” ואז “מתקדם”;
  • בפיירפוקס (גרסה 24) אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” “פרטיות,” ובחירה של “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה” מתוך התפריט הנפתח, ואז ביטול הזימון של “קבל עוגיות מאתרים”;
  • ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“הגדרות תוכן,” ואז לבחור באפשרות “חסום אתרים מהגדרה של נתונים” תחת הכותרת “עוגיות.”

לחסימה של כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים. אם תחסמו עוגיות, לא תוכלו להשתמש בכל האפשרויות שבאתר שלנו.
למחיקה של עוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים.

מדיניות שיפוי

הנך מתחייב לשפות את הנהלת החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת ו/או התנערות מתנאי שימוש אלה.
מדיניות לגבי הרשמה לרשימת התפוצה של החברה
ההרשמה לרשימת תפוצה של החברה מהווה הסכמה במעשה שלך כמשתמש ברשימה לקבל ולנהוג לפי תקנון זה, היות והנך נרשם לקהילה שמנהלת החברה ומעוניין בידע ובכלים שמוצעים בקהילה.
הצדדים מסכימים כי מילוי פרטיו של המשתמש בטופס ההרשמה לרשימת התפוצה של החברה (להלן: “ההרשמה”) מהווה הסכמה לקבל הודעות וחומרים מסוגים שונים מהחברה ובניהם מידע בנושא שיווק מוצרים ושירותים וכן התפתחות אישית והשגת מטרות שונות.
היות והמשתמש מעוניין בקבלת מידע מסוגים שונים מן החברה והוספת המילים פרסומת בכותרת המייל תקשה על כך, בשל סינון אוטומטי במערכות הדואר, מוסכם על הצדדים כי לא יחולו על ההודעות הדרישות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 (להלן : “חוק התקשורת“) לגבי ציון סוג המסר כגון: “פרסומת” או “תעמולה” או “תרומה” בהודעה הנשלחת. לאור הסכמת הצדדים כאמור החברה יהא רשאי לשלוח למשתמש הודעות בלא ציון סוג המסר.
הצדדים מסכימים כי לאחר ההרשמה בדף נחיתה ו/או באתר החברה, לא תהא החברה חייבת לציין בהודעות את כל פרטי המידע לגבי החברה המפורטים בחוק התקשורת לאור ההכרות והקשר בין הצדדים.
הצדדים מסכימים כי הודעות הכוללות מידע בלבד, אינן פרסומת לפי הגדרתה של פרסומת בחוק התקשורת לעניין שליחת דיוור כמותי. בהתאם להגדרה זו לא יהא המשתמש זכאי לפיצוי כלשהו בגין הודעות מידע בלבד שנשלחו אליו.

דרך ההסרה מרשימת תפוצה

הצדדים מסכימים כי למרות האמור בחוק התקשורת, דרך הסרת המשתמש מרשימת התפוצה תהא על ידי שימוש בקישור ההסרה שמופיע בהודעה, או על ידי שליחת הודעה המבקשת הסרה לכתובת החברה ולא על ידי שליחת הודעה בפקס או בדרך אחרת.
הצדדים מסכימים כי בשל הסכמת הצדדים לגבי דרך ההסרה מרשימת התפוצה, החברה לא יידרש להוסיף להודעות דואר ו/או להודעות טקסט את אפשרויות ההסרה הנוספות לפי חוק התקשורת.

הגבלת סכומי הפיצוי בהתאם לתקנון

הצדדים מסכימים כי המשתמש אינו זכאי לפיצוי העונשי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות בלא ליתן הודעה על הוצאתו מרשימת התפוצה, ולכן יהא זכאי אך ורק לפיצוי בסכום כולל של עד 2000 ₪ לגבי כל ההודעות שאגר בטרם בקש את הסרתו מרשימת התפוצה. הצדדים מסכימים כי הרשמה מצד המשתמש תוך התחזות לאדם אחר ומתן פרטים כוזבים מהווה הפרת פרטיות של החברה , וכן עבירה פלילית של התחזות והחברה  יהא זכאי לפיצוי כספי לפי הדין בגין הפרת הפרטיות.
הצדדים מסכימים כי במקרה של הרשמה מצד המשתמש תוך התחזות לאדם אחר, המשתמש לא יהא זכאי לפיצוי כספי על פי חוק התקשורת ו/או לפי חוק הגנת הפרטיות.
הצדדים מסכימים כי רשימת התפוצה בכל אמצעי אלקטרוני שונה כגון מספר סלולרי, כתובת ברשת פייסבוק או ברשת חברתית דומה אחרת, קבוצת וואטס אפ וכו’ הינה רשימה נפרדת מרשימת הדיוור במייל. המשתמש רשאי להפסיק לקבל מסרים ברשימה אחת ולהמשיך בשנייה. בהתאם בקשת הסרה מרשימה אחת אינה חלה על הרשימה השנייה ובמידה וברצון המשתמש להפסיק לקבל מסרים מהחברה יש לבצע הסרה מכל אחת משתי הרשימות בנפרד.
הנך מאשר, כי אף אם הנך סבור שלא נרשמת בעבר לרשימת התפוצה של או חלה טעות ופרטיך השתרבבו לרשימת תפוצה כזו או אחרת, או קיבלת דואר פרסומי מכל סיבה אחרת שהיא, הרי שכל מייל שתקבל ושלא תישלח התראה לחברה כנגד שליחתו בתוך שבועיים מהיום שבו נשלח אליך, או כל מייל שלא נפתח על ידך, יחשב כמייל אשר הוסכם על קבלתו וחל ויתור על כל תביעה ו/או טענה לגביו ואינו מהווה טרדה ו/או כל עוולה אחרת מבחינתך.
  

הגבלת האחריות לגבי הפרת חוק הפרטיות

המשתמש מסיר כל אחריות מהחברה לגבי ביצוע תקנות הגנת הפרטיות, ומתחייב שלא לדרוש פיצוי מכל סוג מהחברה עקב ישום חלקי או תקלות בישום התקנות שאינן פגיעה בפרטיות בזדון מכוון.
המשתמש מבין כי כל המידע והתכנים המוצגים על ידי החברה בכל אמצעי התקשורת כולל מוצרים וקורסים אינטרנטיים, תכנים במסגרת ליווי אישי, סדנאות, קורסים פרונטליים או כל שירות ומוצר אחר הינם תכנים כלליים בלבד, ובהתאם על המשתמש לבחור את המידע והתכנים המתאימים לגביו, ולהפעיל שיקול דעת בשימוש שיעשה במידע.
המשתמש מקבל עליו את מלוא האחריות לבחירת דרך הפעולה לפי המידע ולתוצאות בחירות אלה לגביו ולגבי צדדים שלישיים, ובהתאם לא יעלה כל טענה כלפיי החברה בעניין התכנים.
המשתמש מסיר מן החברה כל אחריות לדרך השימוש שיעשה המשתמש במידע ובתכנים, וכן מסיר מן החברה כל האחריות לתוצאות שימוש זה הן כלפיי המשתמש והן כלפי צדדים שלישיים.
המידע המשפטי המוצג על ידי החברה הוא מידע כללי בלבד וכל שימוש או הסתמכות עליו נעשה על אחריות המשתמש בלבד. אין המידע המשפטי ו/או הניהולי הכללי שמציג החברה תחליף ליעוץ מקצועי על ידי אנשי מקצוע כגון עורכי דין ו/או רואי חשבון, בכדי להתאים את הנאמר לנסיבות המיוחדות של המשתמש.

מדיניות הצגת תכנים מסחריים

הנהלת החברה עשויה להציב באתר תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.
הנהלת החברה לא תשא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר מטעם צדדים שלישיים.
הנהלת החברה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים.
כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם. הנהלת החברה איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.

מדיניות לגבי הצגת קישורים בדף או באתר

הנהלת החברה עשויה להציב באתר קישורים (לינקים) לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט.
תכנים אלו אינם מתפרסמים על ידי הנהלת החברה, או מטעמה והנהלת החברה איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שיש קישור לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת הנהלת החברה לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם. הנהלת החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
הנהלת החברה איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך אל אתר אינטרנט פעיל. הנהלת החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.
  

שינויים בדף או באתר

הנהלת החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה הדף ו/או האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
הנהלת החברה רשאית להשעות מדי פעם את פעילות הדף ו/או האתר לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. הנהלת החברה תפעל כמיטב יכולתה לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם לא יהיה הדף ו/או האתר פעיל.

רוצים לבדוק אם גם אתם יכולים לקבל הלוואה כנגד נכס?

הנני מאשר את תקנון האתר.

אני מאשר העברת הנתונים לצדדים שלישיים כגון (חברות / סוכנויות ביטוח) או לחילופין מאשר שירותי דיוור ישיר

רוצים לבדוק אם גם אתם יכולים לנייד לקופת IRA בעלות דמי ניהול נמוכים יותר?

הנני מאשר את תקנון האתר.

אני מאשר העברת הנתונים לצדדים שלישיים כגון (חברות / סוכנויות ביטוח) או לחילופין מאשר שירותי דיוור ישיר
דילוג לתוכן