10 חברות הביטוח המובילות בישראל 2021- הפניקס

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook

הפניקס - מקום 3 מתוך 10 ב-2021

הפניקס חברה לביטוח בע"מ ראשית דרכה של החברה החלה בשם "סוכנויות ארץ ישראליות", ע"י דוד חכמי, בנו של יוסף חכמי.
דוד חכמי היה מנהל בנק 'בארקליס בארץ ישראל'. חכמי ייצג חברות ביטוח אנגליות ובהן 'פניקס'.
בשנת 1949 הקים את חברת "הפניקס הישראלי" ובתחילת שנות ה-2000 היא נמכרה ע"י ילדיו יוסי וניצה לידיו של יעקב שחר וישראל קז.

מי הם עשרת חברות הביטוח שהובילו אשתקד? מה אנחנו באמת יודעים עליהם ואיך הם הגיעו לכבד את מיקומם ב-10 בתי ההשקעות המובילים בישראל ?

בסדרת כתבות שאנחנו, כאן באתר SELEB הכנו עבורכם, תוכלו לקבל את כל המידע הרלוונטי ביותר לגבי כל אחד ואחד מבתי ההשקעות שזכו להיכנס לרשימה ובכתבה הבאה, אנו נכיר את חברת הביטוח 'הפניקס חברה לביטוח". חברת הביטוח שזכתה בכבוד להיות המקום ההשלישי ברשימה.

אולי יעניין אותך לקרוא גם>> כלל ביטוח

קרדיט ל-הפניקס חברה לביטוח  www.fnx.co.il

10 חברות הביטוח המובילות בישראל

קצת רקע

החברה "הפניקס אחזקות בע"מ" הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ונמצאת ברשימת 35 החברות הגדולות בשיראל.

הפניקס חברה לביטוח נמצאת בבעלות מלאה של 'הפניקס אחזקות בע"מ' ותחת שליטתה של חברת אם זאת, מספר חברות בנות בתחומי הביטוח, פיננסים ועוד…

הנהלת החברה נמצאת ברחוב דרך השלום 53 בגבעתיים.

2009-2019- שימש אייל לפידות כמנכ"ל החברה.

2014- הוקם לראשונה ועד העובדים בחברה ונחתם הסכם קיבוצי כשנתיים לאחר מכן.

2015- עסקת מכירה של 'הפניקס אחזקות' מקבוצת /דלק/ לתאגיד סיני בשם FOSUN בתמורה ל-1.8 מיליארד ש"ח.

2016- העסקת התפוצצה עקב התנגדות של המפקחת על ביטוח במשרד האוצר.
לאחר מספר ניסיונות רכישה נוספים, בנובמבר 2019 הושלמה מכירת גרעין השליטה ב-הפניקס אחזקות, מקבוצת דלק, ל- Belenus Lux S.a.r.l המוחזקת דרך קרנות סנטרברידג' ו-גלאטין קאפיטל.

אוקטובר 2019- החברה הודיעה כי היא מפסיקה לשווק ביטוחים סיעודיים פרטיים.

2019- פרש לפידות מהתפקיד ואייל בן סימון החליף אותו.

מייסדים
דוד חכמי

הקמה
1949

חברת אם
הפניקס אחזקות בע"מ

מוצרים
ביטוחים

ביטוחי בריאות

הפניקס חברה לביטוח - ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל
ביטוח בריאות פוליסה אחידה מהדורת 10/2017
גיל כניסה לפוליסת ביטוח בריאות: עד גיל 70

רשימת כיסויים הניתנים בהתאם לביטוח בריאות אחיד לניתוחים בישראל

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
ריכוז הכיסויים ומאפייניהם    
פירוט הכיסויים בפוליסהתיאור הכיסוישיפו או פיצויצורך באישור המבטח מראש-
אישור מחלקת תביעות(*)
ממשק עם סל
הבסיס ו/או השב"ן:
רובד ביטוחי
קיזוז תגמולים מביטוח אחר
התייעצות עם
רופא מומחה
לפני/אחרי ניתוח/טיפול מחליף ניתוח(3.1 סעיף)
3 התייעצות בכל שנת ביטוח אגב ניתוח/טיפול מחליף ניתוח עם רופא מומחה
שהנו אחד מאלה:
1 .נותן שירות שבהסכם;
2 .נותן שירות אחר עד גובה סכום השיפוי המירבי כפי שמתפרסם באתר האינטרנט של החברה.
שיפויכןביטוח תחליפיכן
שכר מנתחשכר מנתח לביצוע הניתוח שהנו נותן שירות שבהסכם בלבד;שיפויכןביטוח תחליפיכן
הוצאות ניתוח
בבית חולים פרטי
או במרפאה
כירורגית פרטית
(3.3 סעיף)
לרבות: שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח; ציוד מתכלה; שתלים; תרופות
במהלך הניתוח והאשפוז; בדיקות
שבוצעו כחלק מהניתוח; הוצאות
האשפוז עד תקרה של 30 ימי אשפוז
לניתוח (כולל אשפוז טרום-ניתוח). והכל באמצעות נותן שירות שבהסכם בלבד;
שיפויכןביטוח תחליפיכן
טיפול מחליף
ניתוח
(3.4 סעיף)
טיפול מחליף ניתוח על ידי רופא מומחה שהנו אחד מאלה:
1 (נותן שירות שבהסכם;
2 (נותן שירות אחר עד גובה סכום
השיפוי המירבי כפי שמתפרסם באתר האינטרנט של החברה.
שיפויכןביטוח תחליפיכן
הערות(*) בהעדר אישור מחלקת תביעות מראש-יחולו הוראות סעיף 2.9 לתנאים הכללים לתוכניות ביטוח בריאות, לפיהן בהעדר
אישור מוקדם מצד המבטח, תגמולי הביטוח עלולים להיות מופחתים עד לגובה סכום תגמולי הביטוח שהיה משלם המבטח,
לו הייתה נמסרת הודעה מראש, בכפוף לזכאות המבוטח למקרה הביטוח ואולם, בכל הנוגע למקרה ביטוח שהנו ניתוח - לא
ישולמו תגמולי ביטוח ו/או החזרים ישירות למבוטח, אלא רק ישירות לנותן השירות שבהסכם.
הסכומים הנקובים בתכנית הינם לפי מדד 12354 נק' שפורסם ביום 15.08.15
תנאי הביטוח המחייבים הם תנאי הפוליסה ובכל מקרה של סתירה בין גילוי הנאות לבין תנאי הפוליסה, יגברו וחייבו תנאי
הפוליסה לכל דבר ועניין.
בביטוחי בריאות קיימים מספר סוגי כיסויים:
• ביטוח תחליפי - ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או השב"ן (שירותי בריאות נוספים
בקופות החולים). בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח ללא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים (מהשקל הראשון).
• ביטוח משלים - ביטוח פרטי אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או השב"ן. כלומר, ישולמו
תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או שב"ן.
• ביטוח מוסף - ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח
מהשקל הראשון. יצוין כי ההגדרות האמורות תקפות ליום פרסומן.
הפניקס חברה לביטוח - קו ראשון
קו ראשון הינה תוכנית ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
כיסוי או פיצוי להשתלות בחוץ לארץ – לפי בחירת הלקוח
כיסוי טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
כיסוי תרופות מחוץ לסל הבריאות

הטבה מיוחדת:
30% הנחה מהמחיר המוצג בשנה הראשונה
20% בשנה השניה
10% בשנה השלישית
ההטבה הינה באחריות חברת הביטוח והיא רשאית להפסיק אותה למבוטחים חדשים בכל עת.
עם תום ההטבה, המחיר הינו כמפורט בדף הביטוח, בצמוד למדד המחירים לצרכן. הפרמיה משתנה כמפורט בפוליסה.
גיל כניסה - עד גיל 70
קבלה לביטוח מותנית בחיתום רפואי. בעקבותיו עשויות להתווסף תוספות חיתומיות, בנוסף למחיר המוצג.
ניתן לרכוש תכנית ביטוח בהרכבים שונים מחבילות הביטוח המוצעות, לרבות רכישה של תכניות בסיס בודדות ו/או תכניות שיצורפו לתוכנית ביטוח בסיס אחת או יותר.
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
הפניקס חברה לביטוח - קו ראשון    
חבילת "קו ראשון" כוללת את תכניות הביטוח הבאות:1. השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל:

1.1. מימון הוצאות עבור השתלה באחד משלושה מסלולים:

א. החזר הוצאות (שיפוי):

השתלות האיברים: כבד, כליה, לב, ריאה, לב-ריאה, לבלב, מעי, שחלה וכל שילוב ביניהם.
כיסוי מלא להשתלות איברים מתורם – ללא תקרה.
כיסוי להשתלת איבר מבעל חיים- עד לסך של 3,100,000 ₪
השתלה תכלול גם: השתלת לב מלאכותי ו/או קוצב סרעפתי לחולי ALS, השתלת מח עצמות, תאי גזע ודם טבורי שמקורם או מגורם זר ו/או מהמבוטח עצמו (בישראל בלבד).
ב. פיצוי חד פעמי ע"ס 350,000 ₪ לאחר ביצוע ההשתלה בגין מימונה בחו"ל ללא השתתפות החברה.

ג. פיצוי ע"ס 350,000 ₪ בגין מחלה קשה טרם ביצוע ההשתלה. (במקרה זה לא תהיה זכאות לקבלת כל שיפוי או פיצוי או גמלה נוספים בגין ההשתלה).

1.2. כיסוי עלות טיפולים מיוחדים בחו"ל עד תקרת ביטוח של 1,000,000 ₪ (לכל תקופות הביטוח).

1.3. החזר הוצאות בגין ביצוע השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל עבור:

הערכה רפואית לפני ביצוע ההשתלה ו/או טיפול מיוחד בחו"ל (עד תקרה).
טיפולים רפואיים בחו"ל (עד תקרה) אשר קשורים באופן ישיר לביצוע ההשתלה ו/או הטיפול המיוחד בחו"ל, לרבות דיאליזה.
אשפוז בחו"ל לפני ולאחר ביצוע ההשתלה ו/או טיפול מיוחד בחו"ל עד תקרה הרשומה בפוליסה.
בדיקות לאיתור תרומת מח עצם, תאי גזע ודם טבורי עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
הבאת מומחה לישראל לביצוע ההשתלה עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
הטסת גופה לישראל עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
הוצאות שהייה בחו“ל עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
1.4. גמלת החלמה לאחר חזרת המבוטח ארצה:

גמלה חודשית בגובה 6,800 ₪ ולמשך 24 חודשים לאחר ביצוע השתלה בארץ או בחו"ל.
גמלה חודשית בגובה 2,500 ₪ ולמשך 12 חודשים עבור טיפול מיוחד בחו"ל אשר מומן בשיעור של 50% ע"י גורם אחר.
2. סל הזהב - תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות, החזר הוצאות עבור:
הטיפול התרופתי (לרבות תוסף מזון רפואי) עד תקרה של 3,000,000 ₪ לכל מקרי הביטוח למשך שנתיים, עד לתקרה בסך של 12,000,000 ₪ לכל מקרי הביטוח ולכל תקופת הביטוח.
השתתפות עצמית ע"ס 300 ₪ למרשם לחודש בגין תרופה ו/או תוסף מזון עד לתקרת עלות חודשית של 5,000 ₪ (למעט במקרה בו קיימות תרופות גנריות המכוסות בסל הבריאות).
ללא השתתפות עצמית בגין תרופות ו/או תוספי מזון בעלות חודשית הגבוהה מ- 5,000 ₪ (למעט במקרה בו קיימות תרופות גנריות המכוסות בסל הבריאות).
פטור מהשתתפות עצמית לתרופה למחלת הסרטן.
פיצוי כספי במקרה של טיפול כימותראפי כנקוב בתנאי הפוליסה.
שיפוי בגין שירות רפואי הכרוך במתן התרופות עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
מה חשוב לדעת:
גיל כניסה מקסימאלי -70
תקופת אכשרה: 90 יום.
מבוטח ראשי לבטל כל אחת מהתוכניות בכל עת. במקרה ובוטלו כל תכניות הבסיס, יבוטלו גם התוכניות הנוספות הנלוות לתוכניות הבסיס. מקום שבו בוטלה תכנית ביטוח במסגרת צירוף תכניות בתעריף מיוחד/מוזל- תשתנה הפרמיה הנותרת בהתאמה.
הפניקס חברה לביטוח - ביטוח להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
ביטוח להשתלות וטיפול מיוחד מהדורת 2017:

כאן מוצגת רשימת כיסויים ודרישות אחידים הניתנים בהתאם להנחיות רשות שוק ההון.
כיסויי ביטוח השתלות:
החזר הוצאות רפואיות והוצאות נלוות להשתלה או טיפול מיוחד. הכיסוי זהה לנותן שירות בהסדר ונותן שירות שאינו בהסדר עם המבטחת
במקרה של השתלה ניתן לבחור מסלול פיצוי חד פעמי, לפני או אחרי ביצוע ההשתלה, במקום זכויות המסלול הרגיל.

ביטוח השתלות מכסה מקרי טיפול מיוחד בחוץ לארץ וכן השתלות בישראל או בחוץ לארץ, העומדות בתנאי חוק השתלת איברים.
תקופת הביטוח: שנתיים

תקופת אכשרה 90 יום.
במקרה תאונה אין תקופת אכשרה

גיל הצטרפות: עד גיל 70
ניתן לרכוש תכנית ביטוח בהרכבים שונים מחבילות הביטוח המוצעות, לרבות רכישה של תכניות בסיס בודדות ו/או תכניות שיצורפו לתוכנית ביטוח בסיס אחת או יותר. תנתן הנחה על ביטוח השתלות במסגרת חבילת ביטוח הכוללת גם ביטוח תרופות או ביטוח ניתוחים בישראל.
קבלה לביטוח מותנית בחיתום רפואי. בעקבותיו עשויות להתווסף תוספות חיתומיות, בנוסף למחיר המוצג.
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
תיאור הכיסויים בפוליסה  
שם הכיסויתיאור הכיסוימה הסכום המקסימלי שניתן לתבוע (שיפוי)השתתפות עצמית
השתלות של איברים שנלקחו מגופו של אדםסעיף 3.1.1ללא תקרה
השתלות של איברים שנלקחו מבעלי חייםסעיף 3.1.2עד- 3,100,000 ₪
השתלה בחו"ל ללא מעורבות המבטח (ללא דרישת שיפוי)סעיף 3.2 לתכנית הביטוח: --- ---
פיצוי בסך 350,000 ₪ חד (ללא דרישת שיפוי)
פעמי במקום כל תגמול אחר בגין ההשתלה מכח תכנית
ביטוח זו
טיפול מיוחד בחו"לסעיף 3.1.3עד- 1,000,000 ₪ ביחס לכל תקופות הביטוח
ביטוח בגין מחלה קשה- צורך בהשתלת איבר טרם ביצוע ההשתלהסעיף 3.3 לתכנית הביטוח: --- ---
טרם ביצוע ההשתלה פיצוי בסך 350,000 ₪ חד
פעמי. במקום כל תגמול
אחר בגין ההשתלה מכח
תכנית ביטוח זו
גמלת החלמה בעקבות השתלהסעיף 5.1 לתכנית הביטוח: --- ---
פיצוי בסך 6,800 ₪ ל 24
חודשים לאחר ההשתלה
הוצאות איתור תורם מח עצם ו/או תאי גזע מדם היקפיסעיף 4.7350,000 ₪*השתתפות עצמית של 10% ולא יותר 13,000 ₪
הוצאות בגין הערכה רפואית לפני ביצוע השתלה או טיפול מיוחד בחו"לסעיף 4.1עד-80,000 ₪ ועד שתי בדיקות הערכה למקרה ביטוח*
הוצאות טיפולים רפואיים בחו"ל במבוטח אשר קשורים באופן ישיר לביצוע השתלה ו/או הטיפול המיוחד בחו"ל, לרבות דיאליזהסעיף 4.3עד 80,000 ₪ למקרה ביטוח*
הוצאות אשפוז בחו"לסעיף 4.4עד 60 יום לפני ביצוע השתלה/ ---
הטיפול המיוחד ועד 305 יום לאחר
ביצועם
הוצאות טיפולי המשך הנובעים מביצוע השתלה/טיפול מיוחד בחו"ל שלא ניתנים לביצוע בישראלסעיף 4.8עד- 60,000 ₪ להשתלה או עד 30,000 ₪ לטיפול מיוחד בחו"ל ביצועם*
הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל והוצאות העברה יבשתיתסעיף 4.10עד-50,000 ₪ להשתלה/טיפול מיוחד בחו"ל*
הוצאות שהייה סבירות בחו"ל למבוטח ולמלווה אחדסעיף 4.11עד 800 ₪ ליום שהייה ליחיד או ולמלווה אחד 1,200 ₪ ליום לשניים (המבוטח והמלווה) להשתלה/ טיפול מיוחד
בחו”ל ועד לסכום של 60,000 ₪ להשתלה/טיפול מיוחד בחו”ל. אם הניתוח מבוצע בילד - הוצאות שהייה ל- 2 מלווים עד לסכום של
800 ₪ למלווה השני ועד לתקרה של 60,000 ₪ לכלל המלווים
להשתלה/טיפול מיוחד בחו״ל*
הוצאות הבאת מומחה רפואי לישראל לביצוע השתלהסעיף 4.13 לתכנית הביטוחעד- 80,000 ₪ להשתלה*
גמלה בעקבות השתתפות גורם אחר, שאינו חברת ביטוח, במימון של לפחות 50% מהטיפול או מהניתוח המיוחדסעיף 5.2 לתכנית הביטוח:
פיצוי בסך 2,500 ₪ למשל 12 חודשים.
הערות*הסעיפים והסכומים לידם מסומנת כוכבית הינן תתי תקרות הכפופים לתקרה
הקבועה בסעיף 3 לתוכנית הביטוח, לפי העניין.
חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי זהה בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר נוסף מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי תכנית הביטוח.
הוראות מיוחדות לעניין כיסוי להשתלות: בטרם מתן שיפוי או פיצוי למימון ביצוע השתלה יבחן המבטח אם ההשתלה תבוצע ו/או בוצעה, בהתאם להוראות חוק השתלת איברים, ובכלל זה יבחן המבטח אם נטילת האיבר והשתלתו נעשות על פי הדין החל במדינה בה צפויה להתבצע ההשתלה ומתקיימות הוראות חוק איסור סחר באיברים. המידע בגילוי נאות זה נכון למועד גרסת המסמך. מקום בו קיימת סתירה בין הגילוי הנאות לתנאי התכנית, תנאי התכנית יגברו.
הפניקס חברה לביטוח - קו הכסף
חבילת ביטוח בריאות פרטי מורחבת המעניקה כיסויים:
כיסוי או פיצוי להשתלות בחוץ לארץ – לפי בחירת הלקוח
טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
תרופות מחוץ לסל הבריאות
ניתוחים פרטיים בחוץ לארץ
טיפולים מחליפי ניתוח בישראל או בחוץ לארץ
וגם
ניתוחים פרטיים בישראל
גיל כניסה מקסימלי- 70 שנה
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
הפניקס חברה לביטוח - קו הכסף    
חבילת "קו הכסף" כוללת את תכניות הביטוח הבאות:1. השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל:

1.1. מימון הוצאות עבור השתלה באחד משלושה מסלולים:

א. החזר הוצאות (שיפוי):

השתלות האיברים: כבד, כליה, לב, ריאה, לב-ריאה, לבלב, מעי, שחלה וכל שילוב ביניהם.
כיסוי מלא להשתלות איברים מתורם – ללא תקרה.
כיסוי להשתלת איבר מבעל חיים- עד לסך של 3,100,000 ₪
השתלה תכלול גם: השתלת לב מלאכותי ו/או קוצב סרעפתי לחולי ALS, השתלת מח עצמות, תאי גזע ודם טבורי שמקורם או מגורם זר ו/או מהמבוטח עצמו (בישראל בלבד).
ב. פיצוי חד פעמי ע"ס 350,000 ₪ לאחר ביצוע ההשתלה בגין מימונה בחו"ל ללא השתתפות החברה.

ג. פיצוי ע"ס 350,000 ₪ בגין מחלה קשה טרם ביצוע ההשתלה. (במקרה זה לא תהיה זכאות לקבלת כל שיפוי או פיצוי או גמלה נוספים בגין ההשתלה).

1.2. כיסוי עלות טיפולים מיוחדים בחו"ל עד תקרת ביטוח של 1,000,000 ₪ (לכל תקופות הביטוח).

1.3. החזר הוצאות בגין ביצוע השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל עבור:

הערכה רפואית לפני ביצוע ההשתלה ו/או טיפול מיוחד בחו"ל (עד תקרה).
טיפולים רפואיים בחו"ל (עד תקרה) אשר קשורים באופן ישיר לביצוע ההשתלה ו/או הטיפול המיוחד בחו"ל, לרבות דיאליזה.
אשפוז בחו"ל לפני ולאחר ביצוע ההשתלה ו/או טיפול מיוחד בחו"ל עד תקרה הרשומה בפוליסה.
בדיקות לאיתור תרומת מח עצם, תאי גזע ודם טבורי עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
הבאת מומחה לישראל לביצוע ההשתלה עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
הטסת גופה לישראל עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
הוצאות שהייה בחו“ל עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
1.4. גמלת החלמה לאחר חזרת המבוטח ארצה:

גמלה חודשית בגובה 6,800 ₪ ולמשך 24 חודשים לאחר ביצוע השתלה בארץ או בחו"ל.
גמלה חודשית בגובה 2,500 ₪ ולמשך 12 חודשים עבור טיפול מיוחד בחו"ל אשר מומן בשיעור של 50% ע"י גורם אחר.
2. סל הזהב - תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות, החזר הוצאות עבור:
הטיפול התרופתי (לרבות תוסף מזון רפואי) עד תקרה של 3,000,000 ₪ לכל מקרי הביטוח למשך שנתיים, עד לתקרה בסך של 12,000,000 ₪ לכל מקרי הביטוח ולכל תקופת הביטוח.
השתתפות עצמית ע"ס 300 ₪ למרשם לחודש בגין תרופה ו/או תוסף מזון עד לתקרת עלות חודשית של 5,000 ₪ (למעט במקרה בו קיימות תרופות גנריות המכוסות בסל הבריאות).
ללא השתתפות עצמית בגין תרופות ו/או תוספי מזון בעלות חודשית הגבוהה מ- 5,000 ₪ (למעט במקרה בו קיימות תרופות גנריות המכוסות בסל הבריאות).
פטור מהשתתפות עצמית לתרופה למחלת הסרטן.
פיצוי כספי במקרה של טיפול כימותראפי כנקוב בתנאי הפוליסה.
שיפוי בגין שירות רפואי הכרוך במתן התרופות עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
מה חשוב לדעת:
גיל כניסה מקסימאלי -70
תקופת אכשרה: 90 יום.
מבוטח ראשי לבטל כל אחת מהתוכניות בכל עת. במקרה ובוטלו כל תכניות הבסיס, יבוטלו גם התוכניות הנוספות הנלוות לתוכניות הבסיס. מקום שבו בוטלה תכנית ביטוח במסגרת צירוף תכניות בתעריף מיוחד/מוזל- תשתנה הפרמיה הנותרת בהתאמה.
הפניקס חברה לביטוח - ביטוח לניתוחים מתאונות דרכים
ביטוח בריאות זה מאפשר לקבל את הטיפולים הנדרשים במסגרות פרטיות, ולא דרך המסגרות הציבוריות. חבילת "ניתוחים מתאונות דרכים" מעניקה לך כיסוי לניתוחים "מהשקל הראשון" ועד לסכומי ביטוח.
גיל כניסה מקסימלי- 70 שנה שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
הפניקס חברה לביטוח - קו כסף מרחיב שב"ן
תוכנית ביטוח בריאות פרטי משלימת שב"ן המעניקה כיסויים:
כיסוי או פיצוי להשתלות בחוץ לארץ – לפי בחירת הלקוח
ניתוחים פרטיים בישראל משלים שב"ן – מרחיב את הכיסוי של הביטוח המשלים בקופת חולים
טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
כיסוי תרופות מחוץ לסל הבריאות
ניתוחים פרטיים בחוץ לארץ
טיפולים מחליפי ניתוח בישראל או בחוץ לארץ
גיל כניסה מקסימלי- 70 שנה
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
הפניקס חברה לביטוח - קו ראשון וניתוחים בחו"ל
תוכנית ביטוח בריאות פרטי "קו ראשון פלוס" היא חבילת ביטוחי בריאות הכוללת את הביטוחים הבאים:
ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
סל הזהב - תרופות מחוץ לסל הבריאות
וגם
ניתוחים פרטיים וטיפולים מחליפי ניתוח בחוץ לארץ

הטבה מיוחדת:
30% הנחה מהמחיר המוצג בשנה הראשונה
20% בשנה השניה
10% בשנה השלישית
ההטבה הינה באחריות חברת הביטוח והיא רשאית להפסיק אותה למבוטחים חדשים בכל עת.
עם תום ההטבה, המחיר הינו כמפורט בדף הביטוח, בצמוד למדד המחירים לצרכן. הפרמיה משתנה כמפורט בפוליסה.
גיל כניסה - עד גיל 70
קבלה לביטוח מותנית בחיתום רפואי. בעקבותיו עשויות להתווסף תוספות חיתומיות, בנוסף למחיר המוצג.
ניתן לרכוש תכנית ביטוח בהרכבים שונים מחבילות הביטוח המוצעות, לרבות רכישה של תכניות בסיס בודדות ו/או תכניות שיצורפו לתוכנית ביטוח בסיס אחת או יותר.

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
הפניקס חברה לביטוח - גנטיקס
ביטוח בריאות פרטי המעניק אבחון גנטי להערכת סיכונים בריאותיים.
אבחון וטיפול בעת מחלה
ליווי אישי של המבוטח באירוע רפואי
גיל כניסה מקסימלי עומד על 61 שנים.
קבלה לביטוח מותנית בחיתום רפואי. בעקבותיו עשויות להתווסף תוספות חיתומיות, בנוסף למחיר המוצג.
ניתן לרכוש תכנית ביטוח בהרכבים שונים מחבילות הביטוח המוצעות, לרבות רכישה של תכניות בסיס בודדות ו/או תכניות שיצורפו לתוכנית ביטוח בסיס אחת או יותר.

שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82
הפניקס חברה לביטוח - חבילת קו פיצוי מהיר מצומצם
ביטוח בריאות פרטי הנותן פיצוי במקום כיסוי הוצאות, לכל ניתוח שעובר המבוטח. .
עלותו נמוכה יותר מ"קו פיצוי מהיר" וגם הפיצוי נמוך יותר .
מתן פיצוי גם למקרה מוות בעת ניתוח.
ניתן לקנות כביטוח עצמאי, או לצרף לחבילת ביטוח בריאות.
גיל כניסה מקסימלי- 70 שנה
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 82

נתונים אלה נלקחו מאתר הפניקס חברה לביטוח www.fnx.co.il  ו- themarker.com הראל פיננסים  ולכן לאתר Seleb  אין כל אחריות על על האמור בו.

דיסקליימר: אתר seleb.co.il אינו פועל או מתיימר להיות חברת ייעוץ השקעות/ סוכנות ביטוח. התכנים המוצגים באתר והפרסומים המובילים אליו ו/או ממנו אינם מהווים ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקעה ו/או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ולפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. המידע באתר אינו מהווה הצעה השקעה, וכן המידע אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידע המובא באתר כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הפרסומים לעיל, על המשקיעים/המשתמשים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות, ענייני מיסוי וכן כל סוגיה אחרת הקשורה לביצוע השקעה.

מט״ח

נפוצות ביותר

קבוצת לובינסקי- מקום 9 מתוך 10 תאריך הקמה 1936 מספר עובדים 650+ מייסד דוד לובינסקי

טלקר מוטורס- מקום 8 מתוך 10 תאריך הקמה 1973 מספר עובדים 200+ מייסד רמי אונגר

יוניברסל מוטורס ישראל- מקום 7 מתוך 10 תאריך הקמה 1993 מספר עובדים 1.200 מייסד קבוצת

יוניון מוטורס- מקום 6 מתוך 10 תאריך הקמה 1991 מספר עובדים 1,800 מייסד ג'ורג' חורש

דלק מערכות רכב- מקום 5 מתוך 10 תאריך הקמה 1991 מספר עובדים 318 מייסד אלי

קרסו מוטורס- מקום 4 מתוך 10 תאריך הקמה 1933 מספר עובדים 1,800 מייסד משה קרסו

צ'מפיון מוטורס- מקום 3 מתוך 10 תאריך הקמה 1965 מספר עובדים 600 מייסד אהרון גוטווירט

קבוצת כלמוביל- מקום 1 מתוך 10 תאריך הקמה 1906 מספר עובדים 1,200 מייסד משפחת חרל"פ

בודקים ומוזילים

בדוקים אם ניתן לקבל החזרי מס

כולנו למדנו לחיות בשלום עם מינוס ענק בחשבון העו"ש שלנו, הורדות אשראי בגובה

במשך שנים שחברות ביטוח הישיר דוחקות את סוכני הביטוח מהתחום בהצעות רמוזות ואף

שינוי הפרדיגמה באמונה העיוורת כלפי 'תוכניות חיסכון' למען עתיד כלכלי יציב החלה ולהלן

איך זה כשבאמת צריכים הלוואה, צריכים אותה כאוויר לנשימה ואתם מוכנים לקחת עבורה

בעקבות עלייה משמעותית של תוחלת החיים, ב-50 השנים האחרונות, מין אישור חריג לחברות

בעקבות עלייה משמעותית של תוחלת החיים, ב-50 השנים האחרונות, מין אישור חריג לחברות

אולי יעניין אותך גם:

סופסוף ישראל מתעוררת ומחליטה שעל רשלנות רפואית דנטלית, משלמים ומפסיקים לחיות עם הכאב שהמטפל הותיר לאזרחיה בחלל הפה.

המאמר השנוי במחלוקת, שישנה את חייכם מקצה לקצה ויקנה לכם יכולת לחיות יותר את החיים ולפנות מקום להצלחה

בזק- מקום 10 מתוך 10 שווי שוק 15.044BILS מחזור 6.852M ווליום 3.719B עובדים 5.475K סקטור תקשורת אתר אינטרנט

שיכון ובינוי- מקום 1 מתוך 10 תאריך הקמה 1924 מספר עובדים 10,000 (2019) מייסד 0הסתדרות העובדים הכללית החדשה

צ'ק פוניט- מקום 1 מתוך 10 תאריך הקמה 1993 מספר עובדים 6,000 (2,400 בישראל) מייסד גיל שויד, שלמה

עשרת החברות הגדולות בישראל לפי % גידול מכירות ב-2021 מי הם עשרת החברות הגדולות בישראל לפי אחוז גידול