10 חברות הביטוח המובילות בישראל 2021- איילון אחזקות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook

איילון אחזקות - מקום 8 מתוך 10 ב-2021

איילון חברה לביטוח בע"מ היא חברת ביטוח בבעלות מלאה של 'איילון אחזקות בע"מ'.

החברה מנהלת מגוון רחב של מוצרים פיננסים כגון: פוליסות ביטוח כלליות, פוליסות ביטוחי חיים, פוליסות ביטוחי בריאות, פוליסות ביטוח אשראי למגורים, קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות, תעודות סל…

החברה נוסדה ע"י לוי יצחק רחמני שנת 1976.
איילון חברה לביטוח בע"מ נמצאת תחת השליטה המלאה של חברת "שלמה רחמני ובניו בע"מ"

 

מי הם עשרת חברות הביטוח שהובילו אשתקד? מה אנחנו באמת יודעים עליהם ואיך הם הגיעו לכבד את מיקומם ב-10 בתי ההשקעות המובילים בישראל ?

בסדרת כתבות שאנחנו, כאן באתר SELEB הכנו עבורכם, תוכלו לקבל את כל המידע הרלוונטי ביותר לגבי כל אחד ואחד מבתי ההשקעות שזכו להיכנס לרשימה ובכתבה הבאה, אנו נכיר את חברת הביטוח 'איילון חברה לביטוח בע"מ". חברת הביטוח שזכתה בכבוד להיות המקום השמיני ברשימה.

אולי יעניין אותך לקרוא גם>> שלמה חברה לביטוח

קרדיט ל-איילון חברה לביטוח בע"מ www.ayalon-ins.co.il

10 חברות הביטוח המובילות בישראל

קצת רקע

1976- נוסדה החברה על ידי "לוי יצחק רחמני" באמצעות חברת 'שלמה רחמני ובניו בע"מ'. השליטה על החברה התחלקה בצורה כזו ש- 'חברת שמה רחמני ובניו בע"מ' החזיקו כ-73% מהשליטה בחברה ו-27% היו בשליטה של חברת הביטוח NZI. 

1986- כתוצאה מארגון מחדש בקבוצת הביטוח, מכרה NZI את אחזקותיה באיילון למשפחת רחמני.

1987- החברה הפכה ציבורית והחלה להנפיק את מניות החברה לציבור הרחב.

1995- החברה הציבורית, איילון אחזקות בע"מ היא למעשה חברת האם של איילון חברה לביטוח בע"מ כשבעל המניות העיקרי בה הוא העיזבון של יצחק רחמני.

2017- התמזגה חברת איילון פנסיה וגמל בע"מ עם 'מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ' והיא מנהלת כיום את פעילות הפנסיה והגמל של איילון. איילון מחזיקה ב-20% ממניות מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.

ענפי תעשייה
ביטוחי בריאות, ביטוחי חיים, ביטוחים כללים, קרנות נאמנות, ביטוח אשראי למגורים, ניהול תיקי השקעות, תעודות סל…

מנכ"ל
שרון רייך

ביטוחי בריאות

איילון - פוליסת ניתוחים אחידה - מהשקל הראשון
ביטוח בריאות החל מפברואר 2016
ניתן כיסוי גם לספקים ומרפאות שאינם בהסדר

רשימת כיסויים הניתנים בהתאם לפוליסה אחידה לניתוחים בישראל

מדד השירות תשלום תביעות: 86
מדד השירות בביטוח בריאות: 83
פירוט כיסויים בפוליסה
ניתוחיםכיסוי ניתוחים פרטיים בישראל
כיסוי מלא לנותן שירות בהסכם, במרפאה כירורגית פרטית או בית חולים פרטי:
כיסוי לספק שאינו בהסכם: עד לעלות הניתוח עם ספק הסדר, כפי שמוצג באתר האינטרנט של איילון.
כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל- אינו כולל הוצאות ניתוח חו"ח
השתלות וטיפול מיוחד בחו"לאינו כולל כיסוי השתלמות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
תרופות מחוץ לסל הבריאותאינו כולל כיסוי לתרופות מחוץ לסל בריאות
תחליף ניתוחכיסוי מלא עבור ספק בהסכם
עבור ספק שאינו בהסכם- ינתן כיסוי עד סכום הכיסוי הניתן לספק בהסכם
התייעצות עם רופאים מומחיםכיסוי להתייעצות עם ספק הסדר ועם ספק שאינו בהסדר, עד לסכום הניתן לספק הסדר ומפורט באתר האינטרנט של איילון
כיסויים ושירותים נוספיםפיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח

אינו כולל כיסוי הוצאות פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוח

הוצאות שירותי רפואה אמבולטורים
אינו כולל הוצאות שירותי רפואה אמבולטוריים

פיצוי הידבקות באיידס או צהבת
אינו כולל פיצוי הידבקות באיידס או צהבת.

פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוח

פיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח
אינו כולל פיצוי מאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח

פיצוי החמה או הבראה לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוח
פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח
אינו כולל פיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוח

השתתפות עצמית
אין

שירותים נוספים
אינו כולל כיסויים ושירותים נוספים.
הערותהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.
איילון - השתלות וטיפולים/ניתוחים מיוחדים בחו"ל
ביטוח בריאות להשתלות וטיפולים מיוחדים החל מפברואר 2016:

כאן מוצגת רשימת כיסויים ודרישות אחידים הניתנים בהתאם להנחיות רשות שוק ההון.
הכיסוי לטיפול מיוחד- עד 1,000,000 ש"ח
הכיסוי להשתלות - עד 5,000,000 ש"ח
הכיסוי להשתלות איבר מבעל חיים - עד 2,500,000 ש"ח
הכיסוי להשתלת שחלה או מעי- עד 1,600,000 ש"ח
הכיסוי להשתלת תאי גזע - עד 200,000 ש"ח

תקופת אכשרה 90 יום
תקופת אכשרה להריון או לידה היא 12 חודשים.
מדד השירות תשלום תביעות: 86
מדד השירות בביטוח בריאות: 83
פירוט כיסויים בפוליסה
מספר סעיףהכיסויסכום שיפוי מרבי בש"ח
1.1 בפרק ההגדרות, ו-2.4גבול האחריות המבטח לסך כל ההוצאות המפורטות בסעיפים 2.4.1 2.4-4 ולפי הפירוט הבא:

5,000,000 ₪
2,500,000 ₪
1,600,000 ₪
200,000 ₪
1,000,000 ₪
גבול אחריות המבטח לסך כל ההוצאות המפורטות בסעיפים 2.4.1 2.4.2 עבור השתלמת איבר מבעל חיים.
גבול אחריות המבטח לסך כל ההוצאות המפורטות בסעיפים 2.4.1 2.4.4 עבור השתלת שחלה או מעי 2.4.4 עבור השתלת תאי גזע
גבול אחריות המבטח לסך כל ההוצאות המפורטות בסעיפים 2.4.1 2.4.4 עבור ניתוח/טיפול מיוחד בחו"ל
הערותהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.
איילון - תרופות שלא בסל הבריאות
ביטוח בריאות לתרופות שלא בסל הבריאות מהדורת יוני 2018:
כיסויי ביטוח בריאות לתרופות:
תרופת off-label אונקולוגית או המטו-אונקולוגית.
תרופת יתום, שאושרה לשימוש על פי ההתוויה הרפואית הנדרשת לטיפול במבוטח, על ידי הרשויות המוסמכות באחת מהמדינות המוכרות.
כיסוי לטיפול הרפואי הכרוך בנטילת התרופות.
בדיקה גנומית לסרטן מתקדם.
כיסוי לחוות דעת שניה
כיסוי לבדיקה פתולוגית
תרופות נוספות - כהגדרתן בפוליסה.

עברו לרשימת כיסויים ודרישות אחידים הניתנים בהתאם להנחיות רשות שוק ההון.
תקופת אכשרה 90 יום

גיל כניסה מירבי: 75 שנה
מדד השירות תשלום תביעות: 86
מדד השירות בביטוח בריאות: 83
[
פירוט כיסויים בפוליסה 
שם הכיסויתיאור הכיסוימה הסכום המקסימלי שניתן לתבועהשתתפות עצמית
כיסוי לתרופות שלא בסל הבריאות ובדיקה גנומית* כיסוי לתרופות שאינו כלולות בסל הבריאות ואושרו מהמדינות המוכרות כהגדרתן בפוליסה.
* כיסוי לתרופה הכלולה בסל שירותי הבריאות, להתוויה שונה, בכפוף לאישורה באחת מהמדינות המוכרות. סעיף 2.1
*תרופות המוגדרות כ- OFF LABLE. סעיף 2.3
* כיסוי תרופת יתום- תרופה שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות. סעיף 2.4
עד 3,000,000 ₪ לכל 24 חודשים(סעיפים 2.1- 2.5).350 ש"ח למרשם חודשי לתרופה(סעיפים 2.1-2.4).
*תרופות מיוחדות- תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות אשר אינה עומדת בהגדרת מקרה הביטוח כמפורט בסעיף 2 בתנאי הפוליסה, ואשר בנוסף מתקיימים לגביה אחד מהסעיפים הבאים:
א. המבוטח קיבל אישור לייבוא איי של התרופה מכוח סעיף 32 א' ס"ק 3 לתקנות הרוקחים(תכשירים) תשמ"ו-1986(אישור על פי פקודת הרוקחים למתן תכשיר רפואי שאינו רשום בספר התרופות לחולה ספציפי).
ב. התרופה אושרה לשימוש באחת המוכרות לטיפול במצב רפואי אחר ולא למצבו של המבוטח אולם:
1. לאחר בדיקה גנטית להתאמת הטיפול בתרופה, נמצאה התרופה יעילה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח ו/או
2. רופא מומחה בכיר כהגדרתו להלן קבע כי מתקיימים התנאים הבאים במצטבר:
א. התרופה יעילה באופן ממשי לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח על סמל פרסומים מדעיים רפואיים ומקובלים.
ב. התועלת בתרופה עולה על הסיכון הכרוך בנטילתה.
ג. מניעת הטיפול בתרופה מהווה סכנה ממשית לחייו של המבוטח.
עד- 600,000 ₪ לתרופות מיוחדות (סעיף 2.5)- מתמלא כל שנתיים ולא יותר מ- 55,000 ₪ בחודש800 ₪ למרשם חודשי
(סעיף 2.5)
בדיקה גנומית לגידול סרטני במקרה של סרטן מתקדם. סעיף 2.8 עד 50,000 ₪ לבדיקה15%
חוות דעת שנייה אצל רופא מומחה. סעיף 2.6עד 50,000 ₪ לבדיקה15%
בדיקה פתולוגית. סעיף 2.7עד 30,000 ₪ לבדיקה15%
טיפול רפואי הנלווה למתן התרופהטיפול רפואי הכרוך במתן התרופה. סעיף 2.3עד למקסימום של 60 יום, ועד 300 ₪ לכל יום -----
הערותחברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי זהה בפוליסה אחר, לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה
המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

נתונים אלה נלקחו מאתר איילון חברה לביטוח www.ayalon-ins.co.il ו- themarker.com  ולכן לאתר Seleb  אין כל אחריות על על האמור בו

דיסקליימר: אתר seleb.co.il אינו פועל או מתיימר להיות חברת ייעוץ השקעות/ סוכנות ביטוח. התכנים המוצגים באתר והפרסומים המובילים אליו ו/או ממנו אינם מהווים ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקעה ו/או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ולפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. המידע באתר אינו מהווה הצעה השקעה, וכן המידע אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידע המובא באתר כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הפרסומים לעיל, על המשקיעים/המשתמשים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות, ענייני מיסוי וכן כל סוגיה אחרת הקשורה לביצוע השקעה.

מט״ח

נפוצות ביותר

סמל"ת- מקום 10 מתוך 10 תאריך הקמה 1946 מספר עובדים 350 מייסד אברהם גולדשטיין-גורן ענפי

קבוצת לובינסקי- מקום 9 מתוך 10 תאריך הקמה 1936 מספר עובדים 650+ מייסד דוד לובינסקי

טלקר מוטורס- מקום 8 מתוך 10 תאריך הקמה 1973 מספר עובדים 200+ מייסד רמי אונגר

יוניברסל מוטורס ישראל- מקום 7 מתוך 10 תאריך הקמה 1993 מספר עובדים 1.200 מייסד קבוצת

יוניון מוטורס- מקום 6 מתוך 10 תאריך הקמה 1991 מספר עובדים 1,800 מייסד ג'ורג' חורש

דלק מערכות רכב- מקום 5 מתוך 10 תאריך הקמה 1991 מספר עובדים 318 מייסד אלי

קרסו מוטורס- מקום 4 מתוך 10 תאריך הקמה 1933 מספר עובדים 1,800 מייסד משה קרסו

צ'מפיון מוטורס- מקום 3 מתוך 10 תאריך הקמה 1965 מספר עובדים 600 מייסד אהרון גוטווירט

בודקים ומוזילים

בדוקים אם ניתן לקבל החזרי מס

כולנו למדנו לחיות בשלום עם מינוס ענק בחשבון העו"ש שלנו, הורדות אשראי בגובה

במשך שנים שחברות ביטוח הישיר דוחקות את סוכני הביטוח מהתחום בהצעות רמוזות ואף

שינוי הפרדיגמה באמונה העיוורת כלפי 'תוכניות חיסכון' למען עתיד כלכלי יציב החלה ולהלן

איך זה כשבאמת צריכים הלוואה, צריכים אותה כאוויר לנשימה ואתם מוכנים לקחת עבורה

בעקבות עלייה משמעותית של תוחלת החיים, ב-50 השנים האחרונות, מין אישור חריג לחברות

בעקבות עלייה משמעותית של תוחלת החיים, ב-50 השנים האחרונות, מין אישור חריג לחברות

אולי יעניין אותך גם:

צ'ק פוניט- מקום 1 מתוך 10 תאריך הקמה 1993 מספר עובדים 6,000 (2,400 בישראל) מייסד גיל שויד, שלמה

הכשרה חברה לביטוח – מקום 7 מתוך 10 ב-2021 כמות עובדים 500 נכסים מנוהלים 3.29 מיליארד ש"ח תאריך

עשרת חברות הביטוח המובילות ב-2021 מי הם עשרת חברות הביטוח שהובילו אשתקד? מה אנחנו באמת יודעים עליהם ואיך

חשיפה: סילוק חובות ללא הליכי פשיטת-רגל. המסלול המהיר ל-"חייב" לצאת ממעגל החובות והתחיל פרק חדש בחיים, נטולי חובות.

יוניברסל מוטורס ישראל- מקום 7 מתוך 10 תאריך הקמה 1993 מספר עובדים 1.200 מייסד קבוצת קרדן ומשפחת עיני

בנק דיסקונט- מקום 9 מתוך 10 שווי שוק 29.926BILS מחזור 10.145M ווליום 20.006B עובדים 8.889K סקטור פיננסי אתר